Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Tập hợp - Giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

Tập hợp là một khái niệm không có định nghĩa, tương tự như khái niệm điểm, đường thẳng trong hình học. Tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tựu tập của một Số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp. Ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B, C,. để kí hiệu tập hợp. Nếu a là phần tử thuộc tập A ta kí hiệu a€ A. Ngược lại, a không thuộc A ta kí hiệu a + A - Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng. Kí hiệu Ở

pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Tập hợp - Giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan