Bài thuyết trình Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể - Phạm Phương Nhung

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ I. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Khái niệm, phân loại, nội dung hợp đồng lao động Kí và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp Tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động

ppt49 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể - Phạm Phương Nhung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG XVI: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NHÓM: Phạm phương Nhung Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Việt Hương. LỚP: Quản trị quảng cáo 49 NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 3 1 THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 3 2 www.themegallery.com I. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Khái niệm , phân loại , nội dung hợp đồng lao động Kí và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp Tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động www.themegallery.com Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên Điều kiện lao động Việc làm có trả công 1. KHÁI NIỆM- điều 26-Bộ luật lao động Hợp đồng lao động là thỏa ước giữa người lao động và người sử dụng lao động về: www.themegallery.com HỢP ĐỒNG BẰNG MIỆNG ( công việc tạm thời, thời hạn dưới 3 tháng ) HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN ( áp dụng cho HĐ không xác định thời hạn và HĐ có thời hạn 3 tháng trở lên) HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (1-3 năm) HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MÙA VỤ HOẶC THEO MỘT CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH (dưới 1 năm) Các hình thức tồn tại Phân loại www.themegallery.com NỘI DUNG CHỦ YẾU Công việc phải làm : tên công việc , chức danh , nhiệm vụ Thời giờ làm việc , thời giờ nghỉ ngơi Địa điểm làm việc , thời hạn hợp đông Điều kiện và an toàn vệ sinh lao động Tiền lương ( tiền công ) Bảo hiểm xã hội với người lao động www.themegallery.com 2. Kí và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp Phương thức giao kết HĐ Trực tiếp giữa người LĐ và người sử dụng LĐ Kí kết giữa người sử dụng LĐ và người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho 1 nhóm người Lao động 2.1. Kí HĐLĐ www.themegallery.com Các điều kiện 2 bên cần thỏa mãn khi Kí HĐLĐ Người sử dụng lao động Các cơ quan NN, Tổ chức XH, Cơ quan tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ VN phải có tư cách pháp nhân Cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, phải có đủ điều kiện thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật Cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên www.themegallery.com Người lao động Ít nhất đủ 15 tuổi Có khả năng lao động Có khả năng nhận thức đầy đủ hành vi và hậu quả hành vi NOTE: Người LĐ có thể giao kết 1 hoặc nhiều hợp đồng LĐ với 1 hoặc nhiều người Sử dụng LĐ, nhưng phải đảm bảo thực hiện các hợp đồng đã giao kết. Công việc theo hợp đồng phải do người giao kết thực hiên, nêu giao cho người khác phải có được sự đồng ý của ngườ SD lao động www.themegallery.com 2.2. Thực hiện HĐLĐ Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng Lao động có hiệu lực từ ngày kí hoặc từ ngày do 2 bên thỏa thuận Thay đổi nội dung Hợp đồng: Bên nào muốn thay đổi phải báo trước bên kia ít nhất 3 ngày HĐ được sửa đổi bổ sung hoặc giao kết HĐ mới www.themegallery.com Giai đoạn thử việc Người LĐ và người sử dụng LĐ thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ 2 bên Thời gian thử việc không quá 60 ngày với LĐ chuyên môn kĩ thuật cao, 30 ngày với lao động khác. Lương thử việc ít nhất bằng 70% lương cấp bậc công việc. Mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐLĐ mà không cần báo trước và bồi thường www.themegallery.com TH: DN sát nhập, hợp nhất, chia tách,chuyển quyến sở hữu, quyền quản lí Người sử dụng LĐ chịu trách nhiệm thực hiện Hợp đồng LĐ đến khi hết hạn hợp đồng Nếu người LĐ phải chấm dứt Hợp đồng LĐ thì được hưởng trợ cấp mất việc (mỗi năm làm việc được 1 tháng lương) www.themegallery.com Người lao động gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu kinh doanh Quyền Tạm thời chuyển người LĐ làm công việc trái nghề , không quá 60 ngày/năm, lương bằng ít nhất 70% mức lương cũ, Được báo trước ít nhất 3 ngày www.themegallery.com 3. TẠM HOÃN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 3.1. Tạm hoãn HĐLĐ Người lao động đi nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ CD khác do pháp luật quy định. Người LĐ bị tạm giữ tạm giam. Các trường hợp khác do tự thỏa thuận www.themegallery.com 3.2. Chấm dứt HĐLĐ HĐLĐ chấm dứt trong các TH sau Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng Hết hạn hợp đồng Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng www.themegallery.com 3.2. Chấm dứt HĐLĐ HĐLĐ chấm dứt trong các TH sau Người LD chết hoặc mất tích theo quyết định của tòa án Người SDLD bị kết án tù giam hoặc bị tòa án cấm làm công việc cũ , phá sản , chết , mất tích mà doanh nghiệp phải đóng cửa Người lao động bị kết án tù hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của tòa án www.themegallery.com Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi : Không được bố trí công việc theo đúng loại , địa điểm làm việc hoặc điều kiện LD đã thỏa thuận . Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn thỏa thuận . Bị ngược đãi hoặc bị cưỡng bức lao động . Người LD bị ốm đau , mà khả năng lao động chưa phục hồi ( người LD phải báo trước ít nhất 3 ngày ) www.themegallery.com Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi : 5. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không tiếp tục thực hiện hợp đồng . 6. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan nhà nước . ( báo trước ít nhất 30 ngày đối với HDLD từ 1-3 năm , 3 ngày đối với HD mùa vụ ) www.themegallery.com Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi 7. Lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo địa chỉ của thầy thuốc . ( thời hạn báo trước tùy thuộc vào thời hạn do thầy thuốc quy định ) Note: Người LD làm theo HDLD không thời hạn thì phải báo trước ít nhất 45 ngày khi đơn phương chấm dứt HDLD. Người bị ốm đau , tai nạn đã điều trị 6 tháng thì phải báo trước ít nhất 3 ngày ) www.themegallery.com Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HDLD khi : Người LD thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ . Người LD bị xử lý kỷ luật xa thải . Người LD bị ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi . www.themegallery.com Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HDLD khi : Thu hẹp sản xuất , giảm chỗ làm . Doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hoạt động. www.themegallery.com Thời hạn người SDLD phải báo trước khi đơn phương chấm dứt HDLD Ít nhất 45 ngày đối với HDLD không xác định thời hạn . Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng có thời hạn từ 1-3 năm . Ít nhất 3 ngày với hợp đồng mùa vụ . www.themegallery.com Người sử dụng LD không được đơn phương chấm dứt HDLD khi Người LD đang nghỉ hàng năm , nghỉ việc riêng được người SDLD cho phép . Người LD ốm đau , tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang điều trị , điều dưỡng . 1 2 3 Người LD nữ nghỉ trong các trường hợp được quy định trong BLLD www.themegallery.com NOTE Người LD và người SDLD có thể bỏ ý định đơn phương chấm dứt HDLD trước khi hết hạn báo trước . www.themegallery.com II. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 1. Khái niệm , nội dung, và đại diện kí thỏa ước lao động lao động tập thể 2. Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể 3. Quá trình kí kết thỏa ước lao động tập thể 4. Các chiến lược thỏa thuận www.themegallery.com 1. Khái niệm , nội dung, và đại diện kí thỏa ước lao động lao động tập thể Khái niệm TULDTT Là VB thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện sử dụng lao động , quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên trong quan hệ lao động Áp dụng Tất cả tổ chức có thuê mướn lao động Các DN thuộc mọi thành phần Kinh tế Các DN có vốn đầu tư nước ngoài Không áp dụng Công chức làm việc trong các cơ quan hành chính , sự nghiệp Nhà nước Những người làm trong đoàn thể nhân dân , tổ chức chính trị Các DN đặc thù thuộc lực lượng vũ trang www.themegallery.com Các dạng Thỏa ước lao động Thỏa thuận giữa công đoàn và một người sử dụng lao động Thỏa thuận giữa công đoàn và nhiều người sử dụng lao động Thỏa thuận liên minh giữa nhiều người lao động với 1 người sử dụng LĐ Thỏa thuận giữa nhiều công đoàn với nhiều người sử dụng lao động www.themegallery.com Tiền lương , tiền thưởng và các phụ cấp Việc làm và bảo đảm việc làm cho người lao động Bảo hiểm xã hội Điều kiện lao động an toàn và vệ sinh lao động NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG Thời gian làm việc và nghỉ ngơi www.themegallery.com Ý nghĩa của TƯLDTT Thống nhất hóa được chế độ lao động với lao động trong cùng ngành nghề , cùng 1 DN, giảm sự cạnh tranh không chính đáng Xác định 1 cách tập thể những điều kiện lao động co lợi cho người LD => TƯLDTT là 1 tiến bộ XH, thừa nhận quyền của của LD làm công ăn lương www.themegallery.com 2. Hiệu lực của TƯLDTT Hiệu lực của TƯLDTT TƯLDTT có hiệu lực từ ngày mà 2 bên thỏa thuận Khi TƯLDTT có hiệu lực thì quy định về LD của DN phải sửa đổi cho phù hợp với TƯLDTT. Nội dung TƯLDTT trái pháp luật Người kí kết TƯ không đúng thẩm quyền Không tiến hành đúng trình tự Ký kết Thời hạn của TƯLD thường là 1-3 năm DN lần đầu kí thì thời hạn dưới 1 năm TƯLDTT vô hiệu khi : Thời hạn của TƯLD www.themegallery.com 3. Quá trình kí kết thỏa ước lao động Các bên đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng Tiến hành thương lượng trên cơ sở xem xét các yêu cầu và nôi dung mỗi bên Mỗi bên tổ chức lấy ý kiến về dự thảo , tham khảo ý kiến của cơ quan LD của Liên đoàn LD Các bên hoàn thiện dự thảo TƯTT và tiến hành kí kết sau khi đại diện 2 bên nhất trí www.themegallery.com 4. Các chiến lược thỏa thuận => Nhằm đi đến thống nhất XD TƯLDTT CL THỎA THUẬN PHÂN PHỐI Là CL tạo nên những tình huống xung đột , trong đó 2 bên đại diện tranh đấu quyết liệt nhằm đạt được lợi ích lớn nhất => Quan hệ thắng thua , hai bên dùng mọi thủ đoạn CL THỎA THUẬN PHỐI HỢP 2 bên cùng nghiên cứu vấn đề , cùng cố gắng đạt được giải pháp chung có lợi nhất cho cả 2 phía => Quan hệ đàm phán , cởi mở trung thực và tôn trọng lẫn nhau www.themegallery.com BÀI TẬP TÌNH HUỐNG. 12/1994 : - ANH LÚA. KÍ HĐLĐ KHÔNG THỜI HẠN VỚI CTY MÙA HẠ. LÀM LÁI XE www.themegallery.com 07/03/1995 : ANH LÚA. LÁI XE GÂY TAI NẠN .PHẢI NẰM VIỆN 11/1995 CTY MÙA HẠ. THẢO HĐLĐ 3 THÁNG ĐIỀU ANH LÚA. XUỐNG TỔ ĐIỆN NƯỚC www.themegallery.com T2/1996 : CTY MÙA HẠ. KÍ TIẾP VỚI ANH LÚA. 3 THÁNG T5/1996: CTY MÙA HẠ . KÍ HĐLĐ 3 THÁNG CHUYỂN ANH LÚA. SANG LÁI XE NÂNG HÀNG www.themegallery.com T8/1996 CÔNG TY MÙA HẠ. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI ANH LÚA. www.themegallery.com XẢY RA TRANH CHẤP LĐ GIỮA ANH LÚA VÀ CTY MÙA HẠ. www.themegallery.com ANH LÚA CHO RẰNG: CTY MÙA HẠ. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ DÀI HẠN VỚI ANH LÀ SAI www.themegallery.com CTY MÙA HẠ. PHẢI TIẾP TỤC NHẬN ANH VÀO LÀM LÁI XE VÀ THANH TOÁN: TIỀN LƯƠNG 9 THÁNG BỊ GIẢM 11/95 – 8/96 TIỀN LƯƠNG CHO ANH LÚA TỪ THÁNG 8/1996 TỚI THÁNG 4/1997 THÁNG LƯƠNG THỨ 13 NĂM 1996. www.themegallery.com CTY MÙA HẠ. TRÌNH BÀY: VIỆC CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI ANH LÚA. LÀ ĐÚNG TRỢ CẤP CHO ANH LÚA. 1 THÁNG LƯƠNG NHƯNG ANH CHƯA NHẬN www.themegallery.com AI ĐÚNG??? AI SAI??? www.themegallery.com Giải quyết tình huống : www.themegallery.com I. ANH LÚA. 1. KIỆN CTY MÙA HẠ. CHẤM DỨT HĐ DÀI HẠN LÀ KHÔNG HỢP LÝ: VÌ THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 27 BLLĐ 1994 KHÔNG CÓ LOẠI HĐLĐ DÀI HẠN GIỮA 2 BÊN CHỈ KÍ HĐLĐ KHÔNG XĐ THỜI HẠN VÀO T12/1994 HĐLĐ KHÔNG XĐ THỜI HẠN ĐÃ CHẤM DỨT KÍ KẾT HĐLĐ THEO MÙA VỤ THỰC HIỆN CÁC CV MỚi ANH ĐÃ KHÔNG CÒN LÀM CV LÁI XE CÔNG TY KHÔNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG www.themegallery.com KHOẢN TIỀN BUỘC CTY PHẢI THANH TOÁN LÀ KHÔNG HỢP LÝ VÌ: ĐÃ KÍ HĐLĐ MỚI => NHẬN THÙ LAO THEO CV TRONG HĐ TỪ 08/1996 ĐẾN 04/1997 ANH KHÔNG LÀM VIỆC TẠI CTY NÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẬN THÙ LAO www.themegallery.com TRỢ CẤP : TÍNH ĐẾN 02/08/1996 ANH LÚA. ĐÃ LÀM VIỆC ĐƯỢC 20 THÁNG THEO ĐIỀU 42 BLLĐ 1994 CTY CÓ TRÁCH NHIỆM TRỢ CẤP CHO ANH LÚA. 2 NĂM LÀM VIỆC BẰNG 1 THÁNG LƯƠNG CTY ĐÃ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG PHÁP LUẬT www.themegallery.com KINH NGHIỆM RÚT RA NHÂN VIÊN NẮM RÕ LUẬT LĐ THỰC HIỆN ĐÚNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TR ƯỚC KHI KÍ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PHẢI CÓ SỰ THỎA THUẬN RÕ RÀNG CTY NÊN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI D ƯỠNG CHO NHÂN VIÊN VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG www.themegallery.com KHI XẢY RA TRANH CHẤP CTY CẦN - TỔ CHỨC HÒA GIẢI - GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO NHÂN VIÊN - THÁI ĐỘ HỢP TÁC TÔN TRỌNG NG ƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠT Đ ƯỢC MỤC TIÊU TỐT ĐẸP NHẤT www.themegallery.com THE END. www.themegallery.com www.themegallery.com
Tài liệu liên quan