Đề tài Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hưởng không phụ thuộc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000

(Bản scan) Bản đồ có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học và được sử dụng rông rãi trong các ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng. nó là tài liệu cơ bản không thể thiếu được trong ngành kinh tế quốc dân, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nó vừa là công cụ và kết quả trong thiết kế, quy hoạch toàn bộ nền kinh tế của đất nước

pdf28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hưởng không phụ thuộc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan