Luận văn Đánh giá tính “hướng về cộng đồng” của chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh từ phía sinh viên y1 đến y6 trong năm học 2002-2003

Việc lượng giá các chương trình giảng dạy Y khoa đang trở thành điều bắt buộc phải làm đối với các trường Đại học Y khoa cũng như đối với tất cả các trường đại học khác. Công tác lượng giá sẽ phải cho phép kiểm tra tính phù hợp giữa các nhu cầu của xã hội và những chỉ tiêu đào tạo các bác sĩ. Công tác này cũng cho phép từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo và các nguồn sử dụng sẽ giúp đạt được các chỉ tiêu. Công tác lượng giá các trường Đại học Y đang áp dụng một cách hệ thống, từ những năm 50 tại Mỹ và Canada. Tại Châu Âu, công tác lượng giá các trường đại học y đã được mở ra qua việc đánh giá các trường đại học cấp quốc gia [23] Vào đầu thập niên 90, một số các trường đại học y thành viên của hội đồng quốc tế các khoa trưởng các trường đại học y trong khối pháp ngữ (CIDMEF) đã tự nguyện tham gia vào một diễn tập lượng giá. Đó là các trường đại học ở Tunis, Beyrouth (Đại học St Joseph) và Louvain (UCL). Sau đó hội đồng đã triệu tập một nhóm công tác soạn thảo một chính sách và một quy trình lượng giá các chương trình giảng dạy và các trường dựa trên các thực nghiệm nói trên và các nhu cầu được dự đoán (cuộc họp của văn phòng thường trực ở Beyrouth, năm 1994). Trong hội nghị diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/1995, hội đồng đã thông qua một văn bản mang tên: KHUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN LƯỢNG GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Y KHOA VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y. Trong cuộc họp ở Dakar vào năm 1997, hội đồng đã thành lập hội đồng lượng giá cùng với hội đồng sư phạm và hội đồng khoa học.

doc102 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá tính “hướng về cộng đồng” của chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh từ phía sinh viên y1 đến y6 trong năm học 2002-2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan