Luận văn So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng lidocain kết hợp ketamin với lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu

Vô cảm tốt là yếu tố quan trọng giúp cho cuộc phẫu thuật thành công, lựa chọn ph-ơng pháp vô cảm thích hợp, hiệu quả và an toàn cho ng-ời bệnh thể hiện sự hiểu biết và trình độ của ng-ời làm công tác gây mê hồi sức. Đặc biệt với các phẫu thuật vùng đáy chậu - Bệnh trĩ, rò hậu môn, các khối u vùng đáy chậu. Đây là vùng có tỷ lệ bệnh khá cao và cũng là vùng phản xạ thần kinh thực vật; giao cảm và phó giao cảm vì vậy phải vô cảm thật tốt tr-ớc khi phẫu thuật. Có nhiều ph-ơng pháp vô cảm đ-ợc chọn để vô cảm đối với các phẫu thuật vùng đáy chậu nh-gây mê NKQ, mê tĩnh mạch, gây tê tuỷ sống, GTKC. mỗi ph-ơng pháp đều có những -u, khuyết điểm nhất định. Việc lựa chọn ph-ơng pháp vô cảm nào an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể sẽ gópphần quan trọng vào sựthành công của cuộc phẫu thuật. Ph-ơng pháp gây tê ngoài màng cứng đ-ờng khe x-ơng cùng (gọi tắt là gây tê khoang cùng) là một ph-ơng pháp gây tê vùng đã đ-ợc nghiên cứu và áp dụng nhiều trên thế giới cũng nh-ở Việt Nam, đây là ph-ơng pháp đ-ợc lựa chọn vì kỹ thuật đơn giản, ít ảnh h-ởng tới hô hấp và huyết động và đặc biệt có hiệu quả với các phẫu thuật vùng đáy chậu. Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là kỹ thuật vô cảm màlà cách sử dụng thuốc trong vô cảm nh-thế nào để có chất l-ợng vô cảm tốt, an toàn trong phẫu thuật, kéo dài thời gian vô cảm và giảm đau sau mổ là vấn đề cần đ-ợc quan tâm. Sự phối hợp lidocain và ketamin trong gây tê tuỷ sống, GTNMC đã đ-ợc nhiều tác giả trên thế giới cũng nh-ở Việt Nam nghiên cứu và áp dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phối hợp thuốc tê với ketamin có tác dụng giảm liều thuốc tê, hạn chế các tác dụng phụ của mỗi thuốc đồng thời làm tăng tác dụng vô cảm vàkéo dài thời gian giảm đau sau mổ. ởViệt Nam, những nghiên cứu về sự phối hợpthuốc tê giữa hai nhóm Amino mid và morphin nh-: bupivacain với fentanyl hay lidocain với morphin [5], [9] trong GTKC để mổ vùng d-ới rốn cho trẻ em và các phẫu thuật vùng đáy chậu đã đ-ợc một số tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên ch-a có tác giả nào nghiên cứu về sự phốihợp giữa lidocain và ketamin trong GTKC vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằnglidocain kết hợp ketamin với lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu”. Nhằm hai mục tiêu: 1. So sánh hiệu quả gây tê khoang cùng của lidocain kết hợp với ketamin và lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu. 2. Đánh giá tác dụng phụ của hai ph-ơng pháp

pdf75 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng lidocain kết hợp ketamin với lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan