Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 9: Kiến trúc bài thuyết trình

KIẾN TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH I-Khái quát chung II-Kiến trúc bài thuyết trình • Giới hạn những điểm chính • Làm nổi bật ý tưởng chính • Mở đầu và kết thúc hiệu quả III-Cấu trúc những lọai diễn từ khác • Diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu • Giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể

pdf34 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 9: Kiến trúc bài thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa QTKD- BM QTNS Đại học Kinh tế TP. HCM cHào mỪng các HỌc viên tHam gia LỚP HỌc “Kỹ năng giao tiếp” 1 Khoa QTKD- BM QTNS CHƯƠNG 09 KIẾN TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH 2 Khoa QTKD- BM QTNS KIẾN TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH I-Khái quát chung II-Kiến trúc bài thuyết trình • Giới hạn những điểm chính • Làm nổi bật ý tưởng chính • Mở đầu và kết thúc hiệu quả III-Cấu trúc những lọai diễn từ khác • Diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu • Giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể 3 Khoa QTKD- BM QTNS I-Khái quát chung 2 loại thuyết trình cơ bản: 1. Với một người 2. Với một nhóm: 4 Khoa QTKD- BM QTNS 1-Chuẩn bị bài thuyết trình: 2-Yêu cầu và phương pháp sử dụng ngôn ngữ của bài thuyết trình 3-Các phương pháp lập luận trong trình bày I-Khái quát chung 5 Khoa QTKD- BM QTNS 1-Chuẩn bị bài thuyết trình: • Xác lập và phân tích mục tiêu • Phân tích môi trường tác động • Kiến trúc những luận điểm chính • Cấu trúc thẻ thuyết trình 1-Kết nối (móc câu) 2.Mục tiêu 3.Điểm chính 2-Yêu cầu và phương pháp sử dụng ngôn ngữ của bài thuyết trình I-Khái quát chung 6 Khoa QTKD- BM QTNS Yêu cầu về nội dung thuyết trình • Bảo đảm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bài phát biểu có chiều sâu, khách quan và đáng tin cậy. • Tính rõ ràng: Các sự kiện lý lẽ phải có trình tự rõ ràng, mạch lạc logic, phải loại trừ tính mập mờ, đa nghi lý lẽ, bằng chứng sai lầm, thiếu tính thuyết phục. • Tính trực quan: Sử dụng tốt các phương tiện bổ trợ, ví dụ so sánh • Có phương hướng ổn định 7 Khoa QTKD- BM QTNS Yêu cầu về nội dung thuyết trình • Quy tắc về nhịp điệu: • Quy tắc nhắc lại • Quy tắc bất ngờ • Tính hàm súc của nhận xét và lập luận • Thông tin vừa đủ • Hài hước châm biếm vừa phải. 8 Khoa QTKD- BM QTNS CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NGÔN NGỮ: (1)Phương pháp biểu cảm trực quan: so sánh, ẩn dụ, pha trò hài hước. (2)Phương pháp gây ấn tượng: • Nhắc lại; • Giải thích, tuyên bố; • Trích dẫn • Phương pháp giao nhau 9 Khoa QTKD- BM QTNS CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NGÔN NGỮ (3)Phương pháp gây căng thẳng: • Khiêu khích; • Phản đề; • Móc xích; • Trì hoãn; • Bất ngờ; 10 Khoa QTKD- BM QTNS CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NGÔN NGỮ (4)Phương pháp biểu cảm mang tính thẩm mỹ: • Chơi chữ; • Hình tượng hóa; • Phóng đại; • Nêu ý kiến lạ thường 11 Khoa QTKD- BM QTNS CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NGÔN NGỮ (5) Phương pháp thông tin • Dùng câu nói bổ trợ; • Ngăn chặn phản ứng • Câu hỏi hùng biện • Tương tự 12 Khoa QTKD- BM QTNS 12 phương pháp hùng biện 1. Phương pháp cơ bản 2. Phương pháp vạch ra mâu thuẫn 3. Phương pháp rút ra kết luận 4. Phương pháp so sánh 5. Phương pháp “vângnhưng” 6. Phương pháp chia cắt 3-Kỹ thuật lập luận cơ bản 13 Khoa QTKD- BM QTNS 12 phương pháp hùng biện 7. Phương pháp “gậy ông lại đậïp lưng ông” 8. Phương pháp chiếm ưu thế 9. Phương pháp phỏng vấn 10. Phương pháp ủng hộ hình thức 11. Phương pháp dẫn dắt 12. Phương pháp coi thường 14 Khoa QTKD- BM QTNS 12 nghệ thuật ngụy biện 1. Nghệ thuật phóng đại 2. Nghệ thuật hài hước 3. Nghệ thuật dựa vào uy tín 4. Nghệ thuật làm mất uy tín 5. Nghệ thuật cách ly 6. Nghệ thuật lấn át 15 Khoa QTKD- BM QTNS 12 nghệ thuật ngụy biện 7. Nghệ thuật lừa phỉnh 8. Nghệ thuật trì hoãn 9. Nghệ thuật khiếu nại 10.Nghệ thuật xuyên tạc 11.Nghệ thuật đặt câu hỏi bẫy 12.Nghệ thuật chuyển hướng 16 Khoa QTKD- BM QTNS II-Kiến trúc bài thuyết trình 1.Giới hạn những điểm chính 2.Làm nổi bật những ý tưởng quan trọng 3.Mở đầu và kết thúc có hiệu quả 17 Khoa QTKD- BM QTNS 1: Giới hạn những điểm chính Giới hạn những điểm chính từ 3-5 điểm 18 Khoa QTKD- BM QTNS 2: Làm nổi bật ý tưởng chính 1.Chuẩn bị những dự kiến rõ ràng trước khi phát biểu những vấn đề chính. 2.Tạo ra sự chuyển tiếp rõ ràng: Sử dụng những từ ngữ như: Một là; hai là; trái lại; mặt khác Chuyển tiếp thông qua câu: “Đề nghị thứ hai” thay cho “thứ hai”; “Một lợi ích khác của hệ thống này” thay cho “Ngoài ra”.. 3.Sử dụng phương pháp tổng kết nửa chừng 19 Khoa QTKD- BM QTNS Đường cong ký ức của cử tọa Bắt đầu Kết thúc Thấp nhất Cao nhất Đường cong ký ức của cử tọa 3: Mở đầu và kết thúc hiệu quả 20 Khoa QTKD- BM QTNS Mở đầu thuyết trình Mục đích: • Tiếp xúc được với đối tượng đàm thoại • Xây dựng bầu không khí thuận lợi • Lôi cuốn sự chú ý • Kích thích sự quan tâm đến cuộc đàm thoại • Nắm quyền chủ động (nếu cần thiết) 21 Khoa QTKD- BM QTNS Tránh sai lầm thường gặp: (1) Thiếu tự tin khi mở đầu (2)Biểu hiện thiếu tôn trọng (3)Đặt câu hỏi buộc đối tượng phản ứng Mở đầu thuyết trình 22 Khoa QTKD- BM QTNS PHƯƠNG PHÁP MỞ ĐẦU • Phương pháp làm dịu sự căng thẳng, hài hước: • Phương pháp móc xích • Phương pháp kích thích trí tưởng tượng • Phương pháp mở đầu trực tiếp Mở đầu thuyết trình 23 Khoa QTKD- BM QTNS Chú ý sử dụng câu chuyện hài hước khi mở đầu • Hài hước nhưng không được công kích cử tọa • Không nên hạ thấp mình và nhóm • Hài hước có chừng mực, không nên lạm dụng • Hài hước phải liên quan tới chủ đề hay hoàn cảnh Mở đầu thuyết trình 24 Khoa QTKD- BM QTNS QUY TẮC VÀNG ĐỂ MỞ ĐẦU ĐÀM THOẠI • “Sử dụng phương pháp nhập tâm để mở đầu đàm thoại” KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP • Có thể xuất hiện thái độ ác cảm và thiện cảm (ấn tượng ban đầu) tự nhiên giữa mọi người. • Thành kiến và những định kiến Mở đầu thuyết trình 25 Khoa QTKD- BM QTNS Nhiệm vụ • Đạt được mục tiêu cơ bản, trong trường hợp không thể đạt được thì ít nhất cũng đạt được mục tiêu dự phòng • Bảo đảm bầu không khí thuận lợi khi kết thúc • Kích thích đối tượng hòan thành công việc định trước • Tóm tắt toàn bộ nội dung và rút ra kết luận cơ bản và dễ hiểu cho đối tượng đàm thọai Kết thúc 26 Khoa QTKD- BM QTNS Kỹ thuật kết thúc 1. Tăng tốc trực tiếp 2. Tăng tốc gián tiếp: • Phương pháp ám thị • Phương pháp theo giai đọan • Phương pháp lựa chọn • Vấn đề then chốt 27 Khoa QTKD- BM QTNS Câu hỏi thẳng Con đường ngắn nhất đi đến quyết định Không (50%) Phương pháp giả thiết Phương pháp theo giai đọan Giải pháp lựa chọn Vấn đề then chốt ) Có (50%) Tăng tốc trực tiếp Tăng tốc gián tiếp 28 Khoa QTKD- BM QTNS Chú ý “ Nếu anh muốn lôi kéo ai về phía mình thì trước tiên anh hãy thuyết phục anh là bạn của họ” • Chuẩn bị trước một số kết luận • Xác định thời điểm tâm lý thuận lợi • Quan sát kỹ các dấu hiệu kết thúc • Nên đề phòng trường hợp “không” • Nên kết thúc với câu nói độc đáo Kết thúc 29 Khoa QTKD- BM QTNS Kết thúc thuyết trình • Hỏi một cách thoải mái xem đối tượng có nhất trí với mục tiêu của chúng ta không • Tự tin và chủ động trong giai đọan ra quyết định • Thường xuyên dự trữ một lý lẽ mạnh khẳng định cho vấn đề của chúng ta trong trường hợp cử tọa bắt đầu dao động • Để dành một số câu hỏi sắc sảo, phù hợp nhằm kết thúc thuyết trình. • Cám ơn và chúc mừng cử tọa 30 Khoa QTKD- BM QTNS Mở đầu Truyền đạt thông tin Lập luận Vô hiệu hóa RA QUYẾT ĐỊNH T Bầu không khí đàm thọai (Lập trường thái độ của đối tượng) Kết thúc đàm thọai Thời điểm thuận lợi Ra quyết định 31 Khoa QTKD- BM QTNS III-Các loại thuyết trình khác 1. Diễn từ có bản thảo 2. Diễn từ ứng khẩu 3. Giới thiệu diễn giả 4. Thuyết trình tập thể 32 Khoa QTKD- BM QTNS Diễn từ ứng khẩu • Dự kiến trước • Phát biểu ngắn • Hãy tổ chức phát biểu thật tốt. Nhận diện và ghi ra những điểm chính, bám sát những điểm chính, tránh đề cập qua loa. • Dựa vào kinh nghiệm 33 Khoa QTKD- BM QTNS Ôn tập cuối chương 34
Tài liệu liên quan