Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

. Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định. - Biến ngẫu nhiên X có phân phối F(x;0), trong đó tham số 6 chưa biết. - Bài toán: tìm tham số 6. - Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X: X1, X2,., X. - Thống kê = (X,.,XB) gọi là một ước lượng điểm (point estimator) cho 0. - Với một mẫu thực nghiệm x1,., Xn, ta gọi. | 0 = (XI,., xn) là một giá trị ước lượng điểm (point estimate) cho .

pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan