Đề tài Phát triển kĩ năng mềm sinh viên Đại học Thương Mại

LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Nhận thấy thực trạng: - Nhiều sinh viên sau khi ra trường trong tay có tấm bằng giỏi, bằng khá nhưng vẫn không thể xin được một công việc phù hợp - Trong 5 trường đào tạo chuyên về kinh tế là đại học Ngoại thương, đại học Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Học viện tài chính và đại học Thương mại thì sinh viên của Thương mại thường được đánh giá không cao bằng sinh viên của các trường còn lại khi đi xin việc. Liệu có phải chúng ta dốt hơn họ??? Trên thực tế, nội dung đào tạo của các trường là tương đối giống nhau. Vấn đề là kỹ năng sử dụng những gì được học của sinh viên Thương mại là chưa được tốt.  Từ những thực tế trên, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu là: “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Thương mại”. Mục tiêu của nhóm đặt ra với đề tài này là: - Tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học Thương mại (dự báo là chưa tốt) - Tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. - Đề ra một số giải pháp giúp khắc phục tình trạng yếu kỹ năng mềm của sinh viên Thương mại. Đồng thời cũng chỉ ra một số phương án giúp sinh viên Thương mại rèn luyện kỹ năng mềm một cách dễ dàng. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Trong quá trình học tập, nghiên cứu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học cùng với quá trình quan sát thực tế việc học tập, làm việc của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội nói chung, trường Đại học Thương Mại nói riêng, nhóm chúng tôi nhận thấy, vấn đề phát triển kỹ năng mềm đang là vấn đề mang tính thời sự trong đời sống sinh viên. Vì vậy, sau một thời gian thảo luận, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài “ Phát triển kĩ năng mềm sinh viên Đại học Thương Mại” 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nhằm định hướng, cung cấp cho sinh viên Thương Mại nói riêng, sinh viên các trường đại học nói chung cái nhìn tổng quan, toàn diện về tầm quan trọng của kỹ năng mềm, thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học Thương mại, những kỹ năng mà sinh viên thường có được và những kỹ năng các bạn còn thiếu, yếu đồng thời đề ra một số giải pháp giúp các bạn cải thiện những mặt hạn chế trong việc hoàn thiện kỹ năng mềm mà quá trình nhóm chúng tôi nghiên cứu đã phát hiện, tổng hợp được. 2. Chiến lược nghiên cứu: Trước hết, nhóm chúng tôi tìm hiểu tổng quan các vấn đề về mặt lý thuyết liên quan đến đề tài nhóm thực hiện từ các nguồn thông tin thứ cấp như sách báo, tạp chí, internet, đồng thời với đó là những công trình đã nghiên cứu có liên quan để hoàn thiện kiến thức nền tảng về kỹ năng mềm, phát hiện chọn lọc những khía cạnh bị trùng lặp, để tìm ra định hướng phù hợp nhất. Sau đó nhóm đưa ra đề cương cơ bản nhất như sau

doc11 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển kĩ năng mềm sinh viên Đại học Thương Mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Nhận thấy thực trạng: Nhiều sinh viên sau khi ra trường trong tay có tấm bằng giỏi, bằng khá nhưng vẫn không thể xin được một công việc phù hợp Trong 5 trường đào tạo chuyên về kinh tế là đại học Ngoại thương, đại học Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Học viện tài chính và đại học Thương mại thì sinh viên của Thương mại thường được đánh giá không cao bằng sinh viên của các trường còn lại khi đi xin việc. Liệu có phải chúng ta dốt hơn họ??? Trên thực tế, nội dung đào tạo của các trường là tương đối giống nhau. Vấn đề là kỹ năng sử dụng những gì được học của sinh viên Thương mại là chưa được tốt. Từ những thực tế trên, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu là: “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Thương mại”. Mục tiêu của nhóm đặt ra với đề tài này là: Tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học Thương mại (dự báo là chưa tốt) Tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Đề ra một số giải pháp giúp khắc phục tình trạng yếu kỹ năng mềm của sinh viên Thương mại. Đồng thời cũng chỉ ra một số phương án giúp sinh viên Thương mại rèn luyện kỹ năng mềm một cách dễ dàng. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Trong quá trình học tập, nghiên cứu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học cùng với quá trình quan sát thực tế việc học tập, làm việc của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội nói chung, trường Đại học Thương Mại nói riêng, nhóm chúng tôi nhận thấy, vấn đề phát triển kỹ năng mềm đang là vấn đề mang tính thời sự trong đời sống sinh viên. Vì vậy, sau một thời gian thảo luận, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài “ Phát triển kĩ năng mềm sinh viên Đại học Thương Mại” Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nhằm định hướng, cung cấp cho sinh viên Thương Mại nói riêng, sinh viên các trường đại học nói chung cái nhìn tổng quan, toàn diện về tầm quan trọng của kỹ năng mềm, thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học Thương mại, những kỹ năng mà sinh viên thường có được và những kỹ năng các bạn còn thiếu, yếu đồng thời đề ra một số giải pháp giúp các bạn cải thiện những mặt hạn chế trong việc hoàn thiện kỹ năng mềm mà quá trình nhóm chúng tôi nghiên cứu đã phát hiện, tổng hợp được. Chiến lược nghiên cứu: Trước hết, nhóm chúng tôi tìm hiểu tổng quan các vấn đề về mặt lý thuyết liên quan đến đề tài nhóm thực hiện từ các nguồn thông tin thứ cấp như sách báo, tạp chí, internet, đồng thời với đó là những công trình đã nghiên cứu có liên quan để hoàn thiện kiến thức nền tảng về kỹ năng mềm, phát hiện chọn lọc những khía cạnh bị trùng lặp, để tìm ra định hướng phù hợp nhất. Sau đó nhóm đưa ra đề cương cơ bản nhất như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kỹ năng mềm của SV 1.1 Kỹ năng mềm và vai trò của kỹ năng mềm 1.1.1 khái niệm và phân loại kỹ năng mềm 1.1.2 Nội dung của kỹ năng mềm 1.1.3 Vai trò của kỹ năng mềm 1.2 Phát triển kỹ năng mềm 1.2.1 Quan điểm về sự phát triển kỹ năng mềm 1.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển 1.2.3 Các yếu tố ảnh huởng đển sự phát triển 1.3 Kinh nghiệm phát triển kỹ năng mềm Chương 2:Thực trạng vấn đề hoàn thiện, phát triển kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học Thương Mại. 2.1 Chương trình đào tạo liên quan đến kỹ năng mềm cho sinh viên 2.1.1 Đặc điểm chương trình đào tạo liên quan đến kỹ năng mềm cho sinh viên. 2.1.2 Đặc điểm chương trình đào tạo liên quan đến kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Thương Mại. 2.1.3 Tình hình các tổ chức, công ty,trung tâm, khóa học đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. 2.1.4 Tình hình các khóa học đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Đh TM. 2.2 Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học Thương Mại. 2.2.1 Tổng hợp kết quả phát phiếu điều tra. 2.2.2 Đánh giá, nhận xét thực trạng dựa trên kết quả điều tra, xử lý số liệu. 2.2.3 Kết luận. Chương 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Thương Mại. 3.1 Về phía sinh viên. 3.2 Về phía nhà trường 3.3 Về phía xã hội Đề tài nghiên cứu nhóm chúng tôi gắn liền với thực tế học tập, trau dồi, rèn luyện của các bạn sinh viên, vì vậy để có thể nắm được thực trạng mức độ quan tâm, hiểu biết, mức độ hoàn thiện kỹ năng mềm, những định hướng từ chính các bạn, nhóm chúng tôi sau khi thảo luận đã đi đến thống nhất sẽ phát phiếu điều tra đối với sinh viên trong trường. Chúng tôi phát phiếu ngẫu nhiên cho khoảng gần 200 sinh viên trong trường. Chúng tôi sẽ nêu cụ thể nội dung này trong phần sau – Phương pháp nghiên cứu định tính. Sau khi phát phiếu và thu phiếu về, nhóm sẽ tổng hợp bằng bảng tổng hợp, sử dụng 1 số hàm thống kê phù hợp để đưa đến những kết luận về số liệu, bảng sẽ được tổng hợp riêng đối với từng khoa để so sánh đối chiếu. Phương pháp nghiên cứu: Nhóm chúng em sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để tìm hiểu thực trạng và một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Để biết được thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên Đại học Thương Mại và có hướng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, phải tiến hành thu thập dữ liệu thực tế. Vì vậy, nhóm tiến hành khảo sát thực tế, thực hiện điều tra từ chính các sinh viên trong trường. Lập phiếu điều tra với khoảng 10 câu hỏi, các câu hỏi sẽ xoay quanh vấn đề sự hiểu biết về kỹ năng mềm trong sinh viên, sinh viên nghĩ như thế nào về kỹ năng mềm, hay dự định tương lai của họ về kỹ năng mềm là gì?... Từ đó, đưa ra các kết luận về tình trạng kỹ năng mềm ở trường Đại học Thương Mại, sự đầu tư cho sự phát triển kỹ năng mềm của sinh viên hay nhưng kế hoạch tương lai về sự phát triển của họ. Để làm được như vậy, nhóm tiến hành điều tra 200 sinh viên trong trường. Chọn mẫu với 200 sinh viên theo phương pháp chọn mẫu xác suất. Đây là phương pháp phương pháp thích hợp nhất để chọn ra mẫu có khả năng đại diện cho tổng thể. Vì có thể tính được sai số do chọn mẫu, có thể áp dụng được các phương pháp ước lượng thống kê trong xử lý dữ liệu để suy rộng kết quả từ mẫu cho tổng thể nghiên cứu. Phiếu điều tra gồm có các câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm và một số câu hỏi theo hình thức đánh giá mức độ. Mỗi phương án trả lời sẽ có các mức thang đánh giá khác nhau, có thể là Tốt – Không tốt hay Thường xuyên – Bình thường – Không bao giờ Các câu hỏi sẽ được nhóm sắp xếp từ dễ đến khó, hạn chế sự riêng tư để tránh các yếu tố gây sự lúng túng, bất ngờ cho người được phỏng vấn, làm giảm đi sự sai lệch trong dữ liệu. Ngoài ra, các câu hỏi còn được sắp xếp phù hợp với dòng tư duy của người trả lời. Điều đó giúp người được hỏi hoàn thành câu hỏi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Một số nguyên tắc được nhóm sử dụng khi tạo bảng hỏi: *Quy trình soạn thảo bảng câu hỏi: - Xác định thông tin cần thu thập - Lựa chọn phương án giao tiếp và kỹ thuật sưu tầm - Xác định cấu trúc bảng hỏi - Biên soạn và đánh giá nội dung câu hỏi - Quyết định từ ngữ dùng trong câu hỏi - Tổ chức in thử bảng (phiếu, tập) câu hỏi - Thẩm định, sửa chữa, in chính thức *Kết cấu của bảng câu hỏi: Đầu tiên nhóm đưa ra bảng hỏi với 9 câu hỏi như sau: 1, Bạn hiểu thế nào là kỹ năng mềm? 2. Theo bạn, kỹ năng mềm có cần thiết không? A. Rất cần B. Không quá cần thiết C. Không cần thiết 3. Theo bạn, bạn có những kỹ năng mềm nào trong các kỹ năng sau đây? Thuyết trình Giao tiếp Kỹ năng sáng tạo Đàm phán Sự tự tin Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng làm việc nhóm Ý kiến khác: ... 4. Theo bạn, kỹ năng mềm quyết định bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của bạn sau này? 5. Bạn áp dụng kỹ năng mềm của mình ở mức độ như thế nào? Mọi lúc mọi nơi Không thường xuyên lắm Thỉnh thoảng Hiếm khi 6. Theo bạn, công tác phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường đại học Thương mại hiện nay như thế nào? A. Tốt B. Chưa tốt C. Yếu kém D. ý kiến khác 7. Bạn đã từng tham gia khóa học hay buổi học (hội thảo) giảng dạy về kỹ năng mềm chưa? A. Rồi B. Chưa bao giờ 8. Trong tương lai gần, bạn có muốn cải thiện (hoàn thiện/trau dồi) kỹ năng mềm của mình cho tốt hơn không? A. có B. khi nào ra trường hãng hay C. thế này là đủ rồi 9. Bạn dự định sẽ làm thế nào để kỹ năng mềm của bạn tốt lên? Tham gia các câu lạc bộ , đội tình nguyện Tích cực tham gia các buổi thảo luận trên lớp Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm Đi làm thêm Ý kiến khác: Sau quá trình bàn bạc và thảo luận lại, nhóm quyết định bảng câu hỏi sẽ có nội dung và hình thức như sau: Lớp: 1. Bạn đã từng tìm hiểu về kỹ năng mềm hay chưa? A. Đã từng B. Chưa bao giờ 2. Bạn có những kỹ năng nào trong các kỹ năng sau đây? Bạn đánh giá về trình độ các kỹ năng đó của mình ở mức độ nào? Rất tốt Tốt Chưa tốt Rất kém Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng sáng tạo Kỹ năng đàm phán Sự tự tin Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng quản lý thời gian Kỹ năng quản lý tiền bạc Bổ sung kỹ năng khác: 3. Theo bạn, kỹ năng mềm có cần thiết không? A. Rất cần B. Cần thiết C. Không quá cần thiết D. Không cần thiết 4. Theo bạn, kỹ năng mềm quyết định bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của bạn sau này? 5. Bạn sử dụng kỹ năng mềm của mình ở mức độ như thế nào? A) Mọi lúc mọi nơi B) Không thường xuyên lắm C) Thỉnh thoảng D) Hiếm khi. E) Chưa bao giờ. 6. Bạn đã từng tham gia khóa học hay buổi học (hội thảo) giảng dạy về kỹ năng mềm chưa? A. Rồi B. Chưa bao giờ 7. Theo bạn, công tác phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường đại học Thương mại hiện nay như thế nào? (Cho theo thang điểm 10) 8. Trong tương lai gần, bạn có muốn cải thiện (hoàn thiện/trau dồi) kỹ năng mềm của mình cho tốt hơn không? A. Có B. Khi nào ra trường hãng hay C. Thế này là đủ rồi 9. Bạn dự định sẽ làm thế nào để kỹ năng mềm của bạn tốt lên? A. Tham gia các câu lạc bộ, đội tình nguyện. B. Tích cực tham gia các buổi thảo luận trên lớp. C. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm. D. Đi làm thêm. Ý kiến khác:. Qua quá trình phỏng vấn điều tra, nhóm thực hiện việc tổng kết, phát triển các dữ liệu mà mình đã thu thập được qua các dạng biểu đồ, các con số thống kê (được lưu trữ trong excel) *Sau khi xử lý dữ liệu, chúng tôi xin đưa ra một số đánh giá sơ bộ như sau: - Đa phần các bạn được hỏi đều đã từng tìm hiểu qua về kỹ năng mềm (69%) và phần lớn các bạn được hỏi cho rằng kỹ năng mềm sẽ là một phần quan trọng trong thành công của bản taahn sau này (các bạn được điều tra cho rằng kỹ năng mềm chiếm trung bình 60,77% trong sự thành công của các bạn sau này). - Đa phần sinh viên được hỏi cho rằng mình có kỹ năng làm việc nhóm tốt; cũng có rất nhiều sinh viên cho rằng họ có kỹ năng thuyết trình còn chưa tốt. - Có tới 78,92% số bạn được hỏi mong muốn cải thiện tình trạng kỹ năng mềm của bản thân hiện nay. Chỉ có một số ít bạn nghĩ nó không cần thiết ở thời điểm hiện tại nên chưa cần cải thiện tình trạng này ngay. Và giải pháp mà các bạn chọn cho bản thân để thay đổi tình trạng hiện nay đó là: Tham gia các câu lạc bộ, đội tình nguyện; đi làm thêm; Dự kiến về thời gian nghiên cứu: Trong suốt thời gian học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học. BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN Nhóm 1 Tên Điểm đánh giá Ký nhận 1. Lê Ngọc Anh 2. Nguyễn Hải Anh 3. Nguyễn Tiến Anh 4. Nguyễn Thị Vân Anh 5. Nguyễn Ngọc Ánh 6. Phùng Quốc Bằng 7. Lê Thị Minh Châu 8. Nguyễn Hữu Cương 9. Nguyễn Văn Đại 10. Hoàng Tiến Đạt Nhóm trưởng Lê Ngọc Anh BIÊN BẢN HỌP NHÓM Lần 1: Thời gian: Địa điểm: Nội dung thảo luận: Lần 2: Thời gian: Địa điểm: Nội dung thảo luận: Lần 3: Thời gian: Địa điểm: Nội dung thảo luận: