Đề tài Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống

Có tất cả 24 chứng khoán được chọn để đưa vào danh mục. Chúng được chọn dựa trên các tiêu chí sau đây: • Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, có thể kéo cả thị trường đi lên hoặc đi xuống, như các mã: STB, SAM, REE, v.v. • Có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, như: AGF, KDC, v.v. • Có những chỉ số P/E và P/BV thấp, chứng tỏ các mã này đang rất tiềm năng nếu đầu tư: KDC, BBC, LAF, v.v. • Thu nhập ròng sau thuế luôn giữ ở xu hướng tăng trưởng ổn định như: STB, v.v.

doc157 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH SÁCH NHÓM 8 – GIẢNG ĐƯỜNG G2  Lớp 49 TÀI CHÍNH 2  Khóa 49  STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SINH VIÊN  1 TỪ QUANG HÒA 4913056130  2 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGÂN 4913056158  3 TRẦN HOÀNG NHÂN 4913056166  4 ĐẶNG TÚ OANH 4913056171  5 VƯƠNG TÚ OANH 4913056172  6 NGUYỄN NGỌC THIỆN 4913056188  7 LÊ VIỆT TIỆP 4913056193  BÀI TẬP QUÁ TRÌNH MÔN LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH I. NỘI DUNG BÀI QUÁ TRÌNH: Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 20 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau: Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. II. CÁCH LẤY SỐ LIỆU: Số liệu được nhóm lấy từ trang web: bao gồm các cổ phiếu: AGF, BBC, BVH, CTG, DHG, DQC, DMC, FPT, GMD, HCM, KDC, LAF, MPC, PVT, REE, SAM, SSI, STB, VNE, VPL, LSS, PJT, TRA, VSC. Tất cả các cổ phiếu này được niêm yết trên HOSE Số liệu là giá đóng cửa phiên cuối cùng của tuần của các cổ phiếu nói trên, trong suốt thời kì từ 01/09/2009 đến 18/06/2010 tương đương với 40 tuần (40 kì). III. LÝ DO CHỌN CÁC CHỨNG KHOÁN ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC: Có tất cả 24 chứng khoán được chọn để đưa vào danh mục. Chúng được chọn dựa trên các tiêu chí sau đây: Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, có thể kéo cả thị trường đi lên hoặc đi xuống, như các mã: STB, SAM, REE, v.v... Có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, như: AGF, KDC,…… v.v... Có những chỉ số P/E và P/BV thấp, chứng tỏ các mã này đang rất tiềm năng nếu đầu tư: KDC, BBC, LAF, v.v... Thu nhập ròng sau thuế luôn giữ ở xu hướng tăng trưởng ổn định như: STB, v.v... Những mã cổ phiếu còn lại được đưa vào danh mục do có đủ 40 kỳ quan sát theo yêu cầu của đề tài. Tất cả giá của 24 chứng khoán thể hiện trên “Sheet GIA” của bài Excel cùng với thông tin chi tiết về 24 chứng khoán. STT Mã CK Thị trường Tên công ty  1 AGF HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG  2 BBC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  3 BVH HOSE TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  4 CTG HOSE NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  5 DHG HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  6 DQC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG  7 DMC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO  8 FPT HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN FPT  9 GMD HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN  10 HCM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  11 KDC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ  12 LAF HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN  13 MPC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ  14 PVT HOSE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ  15 REE HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH  16 SAM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG  17 SSI HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  18 STB HOSE NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN  19 VNE HOSE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  20 VPL HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINPEARLLAND  21 LSS HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN  22 PJT HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  23 TRA HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  24 VSC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM  IV. TÍNH TỶ SUẤT SINH LỜI TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN TỪNG CHỨNG KHOÁN: Tỉ suất sinh lời: Từ bảng số liệu trên, nhóm tính toán tỉ suất sinh lợi của từng tháng cho từng cổ phiếu bằng biểu thức: Như vậy ở tuần 0 (tuần đầu tiên) sẽ không có tỉ suất sinh lời. Bắt đầu từ tuần tỉ suất sinh lời sẽ được thể hiện bằng biểu thức tính trên. Và kết quả này được thể hiện trên sheet TSSL (Tỉ suất sinh lời) với 20 chứng khoán từ AGF đến VPL nằm trong danh mục thị trường 20 chứng khoán và 4 chứng khoán LSS, PJT, TRA, VSC dùng để kiểm tra tính hiệu quả của danh mục kết hợp. Ví dụ như với chứng khoán AGF thì TSSL tuần 1 là : (30.1-30.2)/30.2 = -0.33% Tính tương cho các tuần còn lại với các chứng khoán tương tự chúng ta có được ma trận tỉ suất sinh lời của 20 chứng khoán. Tỉ suất sinh lời trung bình: Thông qua dữ liệu về ma trận tỉ suất sinh lời của 20 chứng khoán chúng ta tiếp tục tính tỉ suất sinh lời trung bình của từng chứng khoán dự trên tỉ suất sinh lời vừa mới tính được từng chứng khoán qua 40 tuần quan sát. Sử dụng hàm AVERAGE (Tỉ suất sinh lời): = AVERAGE(TSSL chứng khoán AGF) = AVERAGE(C4:C44) = 0.45% Phương sai và độ lệch chuẩn: Cũng với ma trận tỉ suất sinh lời chúng ta tính được phương sai cho từng chứng khoán bằng cách sử dụng hàm VARP (TSSL) và cho ra kết quả như sau: = VARP(TSSL chứng khoán AGF) = VARP(C4:C44) = 0.37% Từ phương sai của 20 Chứng khoán, chúng ta tính độ lệch chuẩn của các chứng khoán bằng hàm SQRT(Phương sai) của các chứng khoán vừa tính được. Kết quả như sau: = SQRT(Phương sai chứng khoán AGF)=SQRT(0.37%)= 6.08% V. MA TRẬN PHƯƠNG SAI – HIỆP PHƯƠNG SAI: Từ kết quả của ma trận tỉ suất sinh lời chúng ta tính ma trận phương sai và hiệp phương sai bằng cách sử dụng hàm như sau: = COVAR(OFFSET(TSSL chứng khoán AGF,0, ô B2 – F4 2 lần),OFFSET(TSSL chứng khoán AGF,0,ô A3 – F4 3 lần)) = COVAR(OFFSET(TSSL!$C$4:$C$44,0,'MTPS-HPS'!B$2),OFFSET(TSSL!$C$4:$C$44,0,'MTPS-HPS'!$A3))= 0.00370 Giữ chuột kéo ngang và kéo dọc theo 20 chứng khoán ta được ma trận phương sai hiệp phương sai của 20 chứng khoán. VI. TÌM CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BÁN KHỐNG: (Thể hiện trên Sheet TRUONG HOP BAN KHONG) Gọi X và Y là 2 danh mục đầu tư đầu tư hiệu quả với số lượng chứng khoán cho mỗi danh mục là 20. Gọi X ={X0,X1,X2.X3,……..,X17,X18.X19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục X (DM1) Gọi Y ={Y0,Y1,Y2.Y3,……..,Y17,Y18.Y19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục Y (DM2) 1. Sử dụng Solver để tìm tỷ trọng vốn đầu tư vào từng danh mục: Danh mục X: Hàm mục tiêu: Phương sai = MMULT(MMULT(Ma trận X,Ma trận phương sai hiệp phương sai),TRANSPOSE(Ma trận X) – Sử dụng hàm MMULT để kết hợp giữa ma trận X (% VĐT DM 1), ma trận S (Ma trận PS-HPS) và kết hợp hàm TRANSPOSE để chuyển vị ma trận X. Công thức cụ thể như sau: =MMULT(MMULT(C8:V8,'MTPS-HPS'!B3:U22),TRANSPOSE('TRUONGHOP BAN KHONG'!C8:V8) Điều kiện ràng buộc: Tổng tỷ trọng vốn đầu tư vào 20 chứng khoán bằng 100%. giới hạn đầu tư cho từng chứng khoán <= 75% Tỉ suất sinh lời trung bình danh mục >= b = -0.07% ( TSSL TB DM được xác định bằng hàm SUMPRODUCT(Ma trận X , Ma trận TSSL TB 20CK) =SUMPRODUCT(C8:V8,TSSL!C46:V46), hằng số b được xác định dựa vào TSSL TB 20 CK = -0.08%) Sau khi chạy Solver ta được kết quả như sau: % VĐT DMX CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  -10.58% 14.09% -3.86% 33.40% 36.77% 18.18% 53.61% 9.68% -43.57% 8.40%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  13.87% -1.97% -40.82% 17.92% 6.64% -0.12% -6.87% -25.51% 16.39% 4.33%  TSSL TB DM X -0.0007  PHƯƠNG SAI DM X 0.00068199  DANH MỤC Y Hàm mục tiêu: Phương sai =MMULT(MMULT(Ma trận Y, Ma trận phương sai hiệp phương sai),TRANSPOSE(Ma trận Y)) – Sử dụng hàm MMULT để kết hợp giữa ma trận Y (% VĐT DM 2), ma trận S (Ma trận PS-HPS) và kết hợp hàm TRANSPOSE để chuyển vị ma trận Y. Công thức cụ thể như sau: = MMULT(MMULT(C15:V15,'MTPS-HPS'!B3:U22),TRANSPOSE('TRUONG HOP BAN KHONG'!C15:V15)) Điều kiện ràng buộc: Tổng tỷ trọng vốn đầu tư vào 20 chứng khoán bằng 100%. giới hạn đầu tư cho từng chứng khoán <= 50% Tỉ suất sinh lời trung bình danh mục >= b = -0.09% ( TSSL TB DM được xác định bằng hàm SUMPRODUCT(Ma trận Y, Ma trận TSSL TB 20CK) = SUMPRODUCT(C15:V15,TSSL!C46:V46), hằng số b được xác định dựa vào TSSL TB 20 CK = -0.08%) Sau khi chạy Solver ta được kết quả như sau: % VĐT DMY CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  -9.81% 12.60% -4.40% 33.16% 35.94% 17.79% 50.00% 10.33% -40.93% 7.48%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  13.40% -2.44% -39.94% 17.18% 6.89% 0.28% -6.89% -22.00% 16.61% 4.77%  TSSL TB DM Y -0.0009  PHƯƠNG SAI DM Y 0.00067916  DANH MỤC KẾT HỢP: DANH MỤC KẾT HỢP % Vốn đầu tư: Với tỷ trọng DM 1 là -40% ta tính được % VĐT của danh mục kết hợp (Ma trận Z) bằng cách: = Tỷ trọng DM 1 * % VĐT vào DM1 + (1 - Tỷ trọng DM 1) * % VĐT vào DM2 = C23*C8:V8+(1-C23)*C15:V15 Kết quả như sau: % VĐT DMKH CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  -9.50% 12.00% -4.62% 33.06% 35.61% 17.63% 48.55% 10.59% -39.88% 7.11%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  13.21% -2.62% -39.59% 16.89% 6.98% 0.44% -6.89% -20.60% 16.70% 4.95%  TSSL TB: sử dụng hàm SUMPRODUCT( Ma trận Z, ma trận TSSL TB) =SUMPRODUCT(C21:V21,TSSL!C46:V46) = -0.000980 Phương sai: Sử dụng kết hợp hàm MMULT (Ma trận Z, Ma trận PS-HPS) và hàm TRANSPOSE (Ma trận Z) = MMULT(MMULT(C21:V21,'MTPSHPS'!B3:U22),TRANSPOSE ('TRUONG HOP BAN KHONG'!C21:V21)) = 0.000679 Độ lệch chuẩn: Sử dụng hàm SQRT(Phương sai DM kết hợp) = SQRT(C25) = 0.026060 Bảng thể hiện giá trị TSSL và ĐLC của danh mục: sử dụng Data Table Tỷ trọng Độ lệch chuẩn TSSL TB DM Tỷ trọng Độ lệch chuẩn TSSL TB DM    0.026060 -0.000980   0.026060 -0.000980  -2 0.026178 -0.001300 0.1 0.026063 -0.000880  -1.9 0.026165 -0.001280 0.2 0.026065 -0.000860  -1.8 0.026153 -0.001260 0.3 0.026069 -0.000840  -1.7 0.026141 -0.001240 0.4 0.026073 -0.000820  -1.6 0.026130 -0.001220 0.5 0.026078 -0.000800  -1.5 0.026120 -0.001200 0.6 0.026084 -0.000780  -1.4 0.026111 -0.001180 0.7 0.026091 -0.000760  -1.3 0.026103 -0.001160 0.8 0.026098 -0.000740  -1.2 0.026095 -0.001140 0.9 0.026106 -0.000720  -1.1 0.026088 -0.001120 1 0.026115 -0.000700  -1 0.026082 -0.001100 1.1 0.026124 -0.000680  -0.9 0.026076 -0.001080 1.2 0.026135 -0.000660  -0.8 0.026071 -0.001060 1.3 0.026146 -0.000640  -0.7 0.026067 -0.001040 1.4 0.026158 -0.000620  -0.6 0.026064 -0.001020 1.5 0.026170 -0.000600  -0.5 0.026062 -0.001000 1.6 0.026183 -0.000580  -0.4 0.026060 -0.000980 1.7 0.026197 -0.000560  -0.3 0.026059 -0.000960 1.8 0.026212 -0.000540  -0.2 0.026059 -0.000940 1.9 0.026228 -0.000520  -0.1 0.026059 -0.000920 2 0.026244 -0.000500  0 0.026061 -0.000900  Vẽ đường biên hiệu quả danh mục BÁN KHỐNG ( Sử dụng chức năng Chart Wizard) Chứng minh sự kết hợp hiệu quả của 2 danh mục trong trường hợp Có BÁN KHỐNG Lấy 5 chứng khoán với thông tin như sau: Chứng khoán Độ lệch chuẩn TSSL TB  BVH 0.072642 0.004052  DHG 0.056563 -0.004753  MPC 0.064873 0.001809  VNE 0.072143 0.011864  VPL 0.100209 -0.011958  Thả 5 chứng khoán vào đường biên hiệu quả của danh mục ta thấy: NHẬN XÉT: Ta thấy 5 chứng khoán trên nằm ngoài quả trứng vỡ, tuy nhiên 5 chứng khoán này sự hội tụ của chúng vãn nằm sát khu vực quả trứng vỡ do vậy mà không thể khẳng định là danh mục không hiệu quả. Chỉ là hiệu quả ít mà thôi. Để đầu tư có hiệu quả cao, nhà đầu tư nên có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các chứng khoán trước khi đưa vào danh mục để có sự kết hợp khả thi giữa các danh mục và tạo được tỉ suất sinh lời cao và độ rủi ro thấp. VII. TÌM CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG BÁN KHỐNG: (Thể hiện trên Sheet TRƯƠNG HỢP KHÔNG BÁN KHỐNG) Gọi X và Y là 2 danh mục đầu tư đầu tư hiệu quả với số lượng chứng khoán cho mỗi danh mục là 20. Gọi X ={X0,X1,X2.X3,……..,X17,X18.X19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục X (DM1) Gọi Y ={Y0,Y1,Y2.Y3,……..,Y17,Y18.Y19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục Y (DM2) 1. Sử dụng Solver để tìm tỷ trọng vốn đầu tư vào từng danh mục: DANH MỤC X: DANH MỤC X: Hàm mục tiêu: Phương sai =MMULT(MMULT(Ma trận X,Ma trận phương sai hiệp phương sai),TRANSPOSE(% VĐT DM1) – Sử dụng hàm MMULT để kết hợp giữa ma trận X (% VĐT DM 1), ma trận S (Ma trận PS-HPS) và kết hợp hàm TRANSPOSE để chuyển vị ma trận X. Công thức cụ thể như sau: =MMULT(MMULT(C8:V8,’MTPS-HPS’!B3:U22),TRANSPOSE(‘TH KHONG BAN KHONG ‘!C8:V8)) Điều kiện ràng buộc: Tổng tỷ trọng vốn đầu tư vào 20 chứng khoán bằng 100%. Giới hạn đầu tư cho từng chứng khoán <= 75% Tỉ suất sinh lời trung bình danh mục >= b = -0.07% ( TSSL TB DM được xác định bằng hàm SUMPRODUCT(Ma trận X, Ma trận TSSL TB 20CK) =SUMPRODUCT(C8:V8,TSSL!C46:V46), hằng số b được xác định dựa vào TSSL TB 20 CK = -0.08%) Không được phép đầu tư khống: % Vđt từng chứng khoán phải >=0. Sau khi chạy Solver ta được kết quả như sau: % VĐT DMX CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  0.52% 0.00% 3.36% 14.44% 21.70% 12.88% 28.41% 0.89% 0.00% 0.00%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.05% 8.76%  TSSL TB DM X -0.0007  PHƯƠNG SAI DM X 0.00101445  DANH MỤC Y: Hàm mục tiêu: Phương sai =MMULT(MMULT(Ma trận Y,Ma trận phương sai hiệp phương sai),TRANSPOSE(% VĐT DM2) – Sử dụng hàm MMULT để kết hợp giữa ma trận Y (% VĐT DM 2), ma trận S (Ma trận PS-HPS) và kết hợp hàm TRANSPOSE để chuyển vị ma trận Y. Công thức cụ thể như sau: = MMULT(MMULT(C15:V15,'MTPS-HPS'!B3:U22),TRANSPOSE('TH KHONG BAN KHONG '!C15:V15)) Điều kiện ràng buộc: Tổng tỷ trọng vốn đầu tư vào 20 chứng khoán bằng 100%. Giới hạn đầu tư cho từng chứng khoán <= 50% Tỉ suất sinh lời trung bình danh mục >= b = -0.09% ( TSSL TB DM được xác định bằng hàm SUMPRODUCT(Ma trận Y, Ma trận TSSL TB 20CK) = SUMPRODUCT(C15:V15,TSSL!C46:V46), hằng số b được xác định dựa vào TSSL TB 20 CK = -0.08%) Sau khi chạy Solver ta được kết quả như sau: % VĐT DMY CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  0.10% 0.00% 3.11% 14.88% 22.03% 12.64% 28.49% 1.09% 0.00% 0.00%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.80% 8.87%  TSSL TB DM Y -0.0009  PHƯƠNG SAI DM Y 0.00100790  DANH MỤC KẾT HỢP: % Vốn đầu tư: Với tỷ trọng DM 1 là -40% ta tính được % VĐT của danh mục kết hợp (Ma trận Z) bằng cách: = Tỷ trọng DM 1 * % VĐT vào DM1 + (1 - Tỷ trọng DM 1) * % VĐT vào DM2 = C24*C8:V8+(1-C24)*C15:V15 % VĐT DMKH CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9  0.27% 0.00% 3.21% 14.70% 21.90% 12.73% 28.46% 1.01% 0.00% 0.00%  CK10 CK11 CK12 CK13 CK14 CK15 CK16 CK17 CK1 CK19  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.90% 8.82%  TSSL TB: sử dụng hàm SUMPRODUCT( Ma trận Z, ma trận TSSL TB) =SUMPRODUCT(C22:V22,TSSL!C46:V46) = -0.000820 Phương sai: Sử dụng kết hợp hàm MMULT (Ma trận Z, Ma trận PS-HPS) và hàm TRANSPOSE(Ma trận Z) = MMULT(MMULT(C22:V22,'MTPS-HPS'!B3:U22),TRANSPOSE('TH KHONG BAN KHONG '!C22:V22)) = 0.001010 Độ lệch chuẩn: Sử dụng hàm SQRT(Phương sai DM kết hợp) = SQRT(C25) = 0.031788 Bảng thể hiện giá trị TSSL và ĐLC của danh mục: sử dụng Data Table ta được kết quả như sau: Tỷ trọng Độ lệch chuẩn TSSL TB DM Tỷ trọng Độ lệch chuẩn TSSL TB DM    0.031788 -0.000820   0.026060 -0.000980  0 0.031747 -0.000900 42 0.038510 0.007500  2 0.031957 -0.000500 44 0.038934 0.007900  4 0.032179 -0.000100 46 0.039365 0.008300  6 0.032415 0.000300 48 0.039803 0.008700  8 0.032662 0.000700 50 0.040248 0.009100  10 0.032923 0.001100 52 0.040700 0.009500  12 0.033195 0.001500 54 0.041158 0.009900  14 0.033478 0.001900 56 0.041622 0.010300  16 0.033773 0.002300 58 0.042091 0.010700  18 0.034079 0.002700 60 0.042567 0.011100  20 0.034396 0.003100 62 0.043048 0.011500  22 0.034723 0.003500 64 0.043535 0.011900  24 0.035061 0.003900 66 0.044026 0.012300  26 0.035408 0.004300 68 0.044523 0.012700  28 0.035765 0.004700 70 0.045024 0.013100  30 0.036132 0.005100 72 0.045530 0.013500  32 0.036507 0.005500 74 0.046041 0.013900  34 0.036891 0.005900 76 0.046556 0.014300  36 0.037284 0.006300 78 0.047075 0.014700  38 0.037685 0.006700 80 0.047598 0.015100  40 0.038093 0.007100  Vẽ đường biên hiệu quả danh mục KHÔNG BÁN KHỐNG ( Sử dụng chức năng Chart Wizard) Chứng minh sự kết hợp hiệu quả của 2 danh mục trong trường hợp KHÔNG BÁN KHỐNG Lấy 4 chứng khoán ngẫu nhiên với thông tin như sau: Chứng khoán Độ lệch chuẩn TSSL TB  BVH 0.072642 0.004052  DHG 0.056563 -0.004753  MPC 0.064873 0.001809  VNE 0.072143 0.011864  VPL 0.100209 -0.011958  Thả 5 chứng khoán vào đường biên hiệu quả của danh mục ta thấy: NHẬN XÉT: Tương tự như trường hợp không bán khống thì 5 CK trên nằm sát khu vực quả trứng vỡ do đó chỉ có thể khẳng định là danh mục này có hiệu quả ít mà thôi. Để đầu tư có hiệu quả cao, nhà đầu tư nên có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các chứng khoán trước khi đưa vào danh mục để có sự kết hợp khả thi giữa các danh mục và tạo được tỉ suất sinh lời cao và độ rủi ro thấp. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHỤ LỤC: PHẦN 1: PHÂN TÍCH VĨ MÔ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM PHẦN 2: PHÂN TÍCH NGÀNH BẢO HIỂM VÀ CỔ PHIẾU BVH PHẦN 3: PHÂN TÍCH NGÀNH DƯỢC VÀ CỔ PHIẾU DHG PHẦN 4: PHÂN TÍCH NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ CỔ PHIẾU MPC PHẦN 5: PHÂN TÍCH NGÀNH ĐIỆN VÀ CỔ PHIẾU VNE PHẦN 6: PHÂN TÍCH NGÀNH DU LỊCH VÀ CỔ PHIẾU VPL PHẦN 1: PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM TRONG NĂM 2008 VÀ 2009 Năm 2008: Từ cuối năm 2007 bước sang đầu năm 2008, tình hình kinh tế nước ta biểu hiện hai trạng thái mâu thuẫn nhau. Trạng thái phấn khởi trước những thành tựu về KT – XH của đất nước sau một năm gia nhập WTO, vị thế kinh tế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Mặt khác đang có trạng thái lo lắng về những dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế vĩ mô, mà nổi bật nhất và cũng là biểu hiện rõ nhất là hiện tượng lạm phát chưa kiểm soát được; Là bong bóng của thị trường bất động sản căng phồng và đang như “con ngựa bất kham” trước Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Lý giải hai trạng thái mâu thuẫn trên, nhìn từ 4 mục tiêu của kinh tế vĩ mô, mà về lý thuyết cũng như  thực tế, mọi Chính phủ đều tập trung vào các công cụ chính sách để đạt cho kỳ được là: Tăng cường GDP với tốc độ cao và liên tục; Tăng số việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp; Ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát; Tăng xuất khẩu ròn
Tài liệu liên quan