Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

. Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định. - Biến ngẫu nhiên X có phân phối F(x;0), tham số 0 chưa biết. - Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n: X = (XI,., xn). | Định nghĩa 1 Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số 0 là một cặp các thống kê LX,.,Xn) và U(X ,Xì) của một mẫu ngẫu nhiên thỏa (X)= U(X), và L(X) <0 < U(X). Nếu một mẫu thực nghiệm x= (x1,., xn) được quan trắc, [/(x), u(x)] gọi là một khoảng ước lượng (interval estimate) cho 6.

pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan