• Vật lý - Vật lý chất rắnVật lý - Vật lý chất rắn

  1. Sự sắp xếp tuần hoàn của các nguyên tử 2. Các loại mạng cơ bản 3. Bộ chỉ số mặt tinh thể 4. Một số cấu trúc tinh thể đơn giản 5. Cấu trúc tinh thể thực

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Kỹ thuật phân tích vật liệu rắnVật lý - Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn

  Giới thiệu chung về nội dung môn học Bổ sung một số kiến thức Nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể : Cơ sở lý thuyết của phương pháp và các cách bố trí thực nghiệm Phương pháp Laue : thực nghiệm và cách đoán nhận ảnh nhiễu xạ . Phương pháp Debye-Scherrer : thực nghiệm và cách đoán nhận ảnh nhiễu xạ . Bổ sung phần nhiễu xạ tia X. Giới thiệu chu...

  pdf36 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Màng quang họcVật lý - Màng quang học

  Màng chống phản xạ  Màng phản xạ cao  Màng dẫn điện trong suốt  Màng bán thấu  Kính lọc ánh sáng .

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệmBài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm

  1-Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp rất nhiều những dụng cụ đo lường như: -Trong nông nghiệp thường dùng các dụng cụ đo khối lượng, đo diện tích. -Trong sản xuất công nghiệp thường dùng các dụng đo áp suất, lưu lượng, thể tích, nhiệt độ, độ ẩm, đo tính chất hoá lí của các kim loại, các hoá chất.v....

  doc73 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 10: Từ trường và Cảm ứng từVật lý - Chương 10: Từ trường và Cảm ứng từ

  Khái niệm !  Một vấn đề đặt ra là tại sao lại xuất hiện tương tác giữa các dòng điện và sự tương tác đó thực hiện như thế nào, có thông qua môi trường vật chất nào không? !  Vật lý duy vật hiện đại quan niệm rằng: Sự tương tác giữa các dòng điện thực hiện được thông qua môi trường vật chất trung gian được gọi là từ trường.Sự tươn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 9: Trường tĩnh điệnVật lý - Chương 9: Trường tĩnh điện

  1.  Điện là một thuộc tính nội tại của vật chất (giống như khối lượng của vật) 2.  Có hai loại điện tích là điện tích dương (+) và âm (G). 3.  Quy ước !  Điện tích của thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích dương (+) !  Điện tích của thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát vào vải khô là điện tích âm (G) 4.  Điện tích có giá trị nhỏ nhất...

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 8: Trạng thái lỏngVật lý - Chương 8: Trạng thái lỏng

  1.  Lực tương tác phân tử F đẩy% F % F th+Fhút+Fđẩy% r 0% r < r 0, lực đẩy chiếm ưu thế r > r 0, lực hút chiếm ưu thế r = r 0, lực hút cân bằng với lực đẩy

  pdf5 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 7: Nhiệt động lực họcVật lý - Chương 7: Nhiệt động lực học

  1.  Đối tượng nghiên cứu: Chuyển động nhiệt !  “Chuyển động nhiệt”: chuyển động hỗn loạn của các phân tử/nguyên tử (không có phương ưu tiên) 2.  Phương pháp nghiên cứu !  Phương pháp thống kê: Dựa vào các quy luật thống kê để tìm ra quy luật chung cho cả hệ và giải thích các tính chất của hệ. !  Phương pháp nhiệt động lực: Nghiên cứu ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 6: Dao động và Sóng cơVật lý - Chương 6: Dao động và Sóng cơ

  Khái niệm: Dao động là chuyển động lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định gọi là vị trí cân bằng. 3.  Điều kiện để có dao động: !  Vị trí cân bằng !  Lực đàn hồi !  Quán tính

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 5: Cơ học chất lưuVật lý - Chương 5: Cơ học chất lưu

  1.  Khái niệm: “Chất lưu được hiểu là bất kỳ chất nào mà có thể chảy”. 2.  Chất lưu bao gồm cả chất lỏng và chất khí. Ta phân biệt chất khí và chất lỏng theo khả năng chịu nén của chúng. Nhìn chung chất khí dễ bị nén hơn so với chất lỏng. 3.  Chất lưu không có hình dạng xác định nhưng có thể tích xác định. Chất lưu luôn có hình dạng c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0