• Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi côngQuản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công

  RỦI RO LÀ GÌ ? o Chưa có định nghĩa thống nhất về rủi ro o Theo trường phái truyền thống, rủi ro được xem là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm. o Rủi ro được xem là điều không lành, điều không tốt, bất ngờ xảy đến. o Rủi ro là sự tổn thất về tài sản hay là sự giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến. o Rủi ro còn đư...

  pdf115 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương X: Quản lý cấu hìnhBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương X: Quản lý cấu hình

  Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM) Lập kế hoạch quản lý cấu hình Quản lý sự thay đổi Quản lý phiên bản và phát hành Xây dựng hệ thống Các công cụ CASE cho quản lý cấu hình

  pptx42 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương IX: Quản lý chất lượngBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương IX: Quản lý chất lượng

  Mục tiêu Quản lý chất lượng dự án bao gồm các quy trình hoạt động của tổ chức thực hiện để xác định chính sách chất lượng mục tiêu trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên tham gia

  pptx52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VIII: Theo dõi và quản lý kiểm soátBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VIII: Theo dõi và quản lý kiểm soát

  (Bản scan) Kiểm soát dự án Mục tiêu: - Biết được quy trình giám sát và giải quyết tổng quát các vấn đề nảy sinh trong dự án - Biết được các kỹ năng mềm trong quản lý dự án

  pptx145 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VII: Quản lý rủi ro của dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VII: Quản lý rủi ro của dự án

  (Bản scan) Rủi ro là (những) sự kiện cản trở việc thực hiện những mục tiêu của dự án Quản lý rủi ro dự án bao gồm các quy trình thực hiện quy hoạch quản lý rủi ro, xác định, phân tích, lập kế hoạch phản ứng và theo dõi và kiểm soát trong một dự án Mục tiêu của quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra và để tăng...

  pptx92 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Quản lý nguồn nhân lực của dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Quản lý nguồn nhân lực của dự án

  (Bản scan) Nguồn nhân lực - Để dự án được thực hiện đúng kế hoạch, các nguồn lực cần được quản lý hiệu quả - So với vật tư, thiết bị, bản quyền,... thì nhân lực là nguồn lực quý và khó quản lý nhất - Điều phối hiệu quả nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện dự án là trách nhiệm hàng đầu của người quản lý dự án.

  pptx61 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương V: Ước lượng dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương V: Ước lượng dự án

  (Bản scan) Nội dung - Ước lượng dữ liệu dự án - Ước lượng thời gian - Ước lượng kích thước - Lập lịch biểu

  pptx81 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Lập kế hoạch dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Lập kế hoạch dự án

  (Bản scan) 1. Vai trò và trách nhiệm trong quản lý và thực hiện dự án 2. Những nội dung cần thiết của tài liệu mô tả dự án 3. Xây dựng bảng phân công công việc trong dự án 4. Những phương pháp ước lượng thời gian hoàn thành dự án 5. Rủi ro của dự án và việc phòng chống rủi ro 6. Một số kỹ thuật xây dựng lịch trình thực hiện dự án 7. Tính chi...

  pptx127 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quanBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quan

  (Bản scan) Quản lý (nói chung) là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường Các yêu tố cơ bản: - Có chủ thể quản lý (người quản lý) - Có đối tượng quản lý (người bị quản lý) - Có mục tiêu cần đạt được - Có môi trường quản lý

  pptx91 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 4: Quản lý & kiểm soát dự án phần mềmBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 4: Quản lý & kiểm soát dự án phần mềm

  NỘI DUNG • Thu thập và đánh giáhiện trạng. • Tổ chức họp. • Điều chỉnh. • Quản lý cấu hình. • Kiểm soát thay đổi. • Quản lý chất lượng. • Lập lại kế hoạch. • Kết thúc dự án • Kiểm soát và điềuphối dự án. • Ước lượng công việcvà chi phí. • Báo cáo trạng thái vàtiến độ dự án. • Kiểm soát rủi ro, chấtlượng, chi phí vànguồn lực. • Quản lý ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0