• Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Giới thiệu tổng quan - Đại học Kinh tế TP.HCMBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Giới thiệu tổng quan - Đại học Kinh tế TP.HCM

  1. Giới thiệu môn học 2. Kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? 3. Mô hình kinh tế - môi trường 4. Phát triển bền vững 5. Phân tích lợi ích – chi phí

  pdf22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Đại học Quy NhơnBài giảng Kinh tế lượng - Đại học Quy Nhơn

  Kinh tế lượng có tên tiếng Anh là Econometrics, do nhà kinh tế học người Na uy A. K Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng 1930. Kinh tế lượng là một môn khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế, là sự kết hợp giữa các lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính nhằm định lượng các mối quan hệ k...

  pdf131 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia - Trương Thị Hòa

  I. Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô II. Một số khái niệm cơ bản III. Chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Thu nhập khả dụng (Yd)(DI): Là lượng thu nhập cuối cùng mà hộ gia đình được tiêu dùng Thu nhập khả dụng = Thu nhập – thuế trực thu (Yd = Y - Td) Thu nhập khả dụng (Yd) = C + S  Tiêu dùng (C): L...

  pdf20 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo - Trương Thị Hòa

  Một số khái niệm I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 1. Đặc điểm của thị trường 2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường. 3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn II. Thị trường độc quyền hoàn hảo 1. Đặc điểm của thị trường 2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường 3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn 4. Điều tiết của chính phủ

  pdf24 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất - Trương Thị Hòa

  I. Lý thuyết sản xuất 1. Một số khái niệm 2. Phối hợp đầu vào tối ưu II. Phân tích chi phí sản xuất 1. Các dạng chi phí tổng 2. Các dạng chi phí đơn vị 3. Mức sản lượng tối ưu Hàm sản xuất mô tả những số lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa có thể được sản xuất bởi một số lượng các yếu tố sản xuất (đầu vào) nhất định, tương ứng với trình độ kỹ ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng - Trương Thị Hòa

  I. Hữu dụng (Lợi ích) II. Cân bằng tiêu dùng 1. Đường bàng quan (Đường đẳng ích) 2. Đường ngân sách 3. Cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max) * Hữu dụng (Lợi ích) (U - Utility) Là sự thỏa mãn nhu cầu của con người khi tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. * Tổng hữu dụng (TU-Total Utility) Là toàn bộ sự thỏa mãn nhu cầu của con người khi tiêu ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - Trương Thị Hòa

  Cung, cầu và giá cả thị trường I. Cầu II. Cung III. Cân bằng cung cầu, Giá cả thị trường IV. Bài tập Thị trường là một cơ chế mà trong đó những người bán và những người mua tương tác với nhau để xác định giá cả và lượng hàng hóa (theo P. Samuelson) Phân loại: • Theo địa lý: Thị trường TP.HCM • Theo sản phẩm: Thị trường gạo • Theo hành v...

  pdf40 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương - Trương Thị HòaBài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương - Trương Thị Hòa

  1. Lợi ích của Kinh tế học 2. Khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản 3. Đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội 4. Phân loại kinh tế học 5. Các mô hình kinh tế 1. Lợi ích của Kinh tế học Trong công việc Trong cuộc sống hàng ngày

  pdf16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khởi nghiệpBài giảng Khởi nghiệp

  KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ? Khởi Nghiệp (StartUp) – chỉ những hoạt động của một cá nhân hay nhóm người hoặc tổ chức trong việc phát triển sản phẩm; thành lập một hình thức, loại hình công việc nào đó có tính chất mới mẻ, rủi ro nhưng lại có tiềm năng phát triển lớn, lợi nhuận cao. Vì sao khởi nghiệp - Lý do cá nhân  Thể hiện sự độc lập, tự chủ.  ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế Cơ hội và Thách thức - Trịnh Minh AnhBài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế Cơ hội và Thách thức - Trịnh Minh Anh

  I. Xu hƣớng hội nhập kinh tế thế giới và khu vực II. Hội nhập các FTA thế hệ mới: bản chất và nội dung cơ bản III. Một số vấn đề đặt ra Các hiệp định đa phƣơng HĐ chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994) HĐ về hàng rào kỹ thuật trong thơng mại (TBTs) HĐ về các biện pháp vệ sinh kiểm dịch (SPS) HĐ về thủ tục cấp phép nhập khẩu (ILP) HĐ v...

  pdf17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0