• Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu họcSáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu học

  Kể từ năm học 1994 – 1995, chương trình môn Toán lớp 5 đã được chỉnh lý và bổ sung thêm nhiều mảng kiến thức mới, quan trọng làm phong phú thêm nội dung môn Toán lớp 5. Đồng thời nâng cao, mở rộng sự hiểu biết và tạo điều kiện thuận lợi cho HS trong việc tiếp thu kiến thức mới cũng như vận dụng vào giải các bài tập. Một nội dung tôi thấy rất ha...

  pdf55 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược phát triển trường Đại học Nha trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030Chiến lược phát triển trường Đại học Nha trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030

  TĐHNT : Trường đại học Nha Trang NCKH : Nghiên cứu khoa học CGCN : Chuyển giao công nghệ KHCN : Khoa học công nghệ HTĐN : Hợp tác đối ngoại GD : Giáo dục ĐH : Đại học SĐH : Sau đại học GS : Giáo sư PGS : Phó Giáo sư TS : Tiến sĩ ThS : Thạc sĩ GVC : Giảng viên chính GV : Giảng viên NCS : Nghiên cứu sinh HV : Học viên SV : Sinh viên ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Train the trainer development program for service industry fieldTrain the trainer development program for service industry field

  1. GIỚI THIỆU 2. KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO 3. MỌI NGƯỜI HỌC NHƯ THẾ NÀO? 4. NHIỆM VỤ NÓI 5. SỬ DỤNG CÂU HỎI 6. SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ 7. NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 8. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN 9. ÁP DỤNG ĐÀO TẠO VÀO CÔNG VIỆC

  pdf120 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Thu hoạch vấn đề giáo dục đạo đức cho học viên nhà trường Quân đội hiện nayThu hoạch vấn đề giáo dục đạo đức cho học viên nhà trường Quân đội hiện nay

  Đạo đức là gì? Đạo đức là một hiện tượng xã hội, phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ nguồn gốc bản thân cuộc sống con người. Đó là tổng hợp những quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó mà con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của con người và tiến bộ xã hội trong quan hệ giữa con người với co...

  doc6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay giảng viên POHE - Phạm Thị HươngSổ tay giảng viên POHE - Phạm Thị Hương

  PROFED: Dự án “Tăng cường năng lực thể chế về giáo dục đại học có định hướng nghề nghiệp cho một số trường đại học được lựa chọn ở Việt Nam” do chính phủ Hà Lan tài trợ. POHE: Đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng WoW: Công giới (hay còn gọi thị trường lao động) HĐWoW: Hội đồng công giới HUA: Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội HUAF...

  pdf61 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 3 - Nguyễn Hữu TânBài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 3 - Nguyễn Hữu Tân

  • Các PPNC thường dùng trong giáo dục – PPNC dùng dữ liệu thứ cấp – PPNC thu thập dữ liệu sơ cấp PPNC định lượng • PPNC điều tra xã hội (survey research) • PPNC thực nghiệm (experimental research) PPNC định tính • PP quan sát (observation) • PP phỏng vấn sâu (intensive interviewing) • PP thảo luận nhóm tập trung (focus group) • Định nghĩa...

  pdf10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2 - Nguyễn Hữu TânBài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2 - Nguyễn Hữu Tân

  Biến • Thành phần quan trọng của nghiên cứu định lượng là biến. • Biến (Variable): Là những biến cố, hành vi, thuộc tính hay đặc trưng cần xem xét trong nghiên cứu mà nó có thể mang những giá trị khác nhau. Phân biệt biến: – Biến quan sát được - Biến không quan sát được. – Biến liên tục - Biến gián đoạn (rời rạc). – Biến độc lập - Biến ph...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 1 - Nguyễn Hữu TânBài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 1 - Nguyễn Hữu Tân

  Nghiên cứu khoa học (scientific research) là hoạt động có ý thức của con người nhằm: – khám phá ra những quy luật, bản chất hay thuộc tính của sự vật, hay hiện tượng trong thế giới tự nhiên và xã hội; – sáng tạo ra các phương pháp, phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người. • Nghiên cứu kho...

  pdf18 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp Nghiên cứu Khoa học - Nguyễn Bảo VệPhương pháp Nghiên cứu Khoa học - Nguyễn Bảo Vệ

  1. Mở đầu 2. Khái niệm Khoa học và Nghiên cứu Khoa học 3. Phương pháp khoa học 4. “Vấn đề” Nghiên cứu Khoa học 5. Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 6. Phương pháp thu thập số liệu 7. Cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu 8. Tài liệu tham khảo Tham gia đóng góp - Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động s...

  pdf83 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tập huấn giáo viên - Những vấn đề cơ bản về phương pháp tập huấn - RITC – Formis IIBài giảng Tập huấn giáo viên - Những vấn đề cơ bản về phương pháp tập huấn - RITC – Formis II

  ĐẶC ĐIỂM HỌC VIÊN LỚN TUỔI 1.Giàu kinh nghiệm (công việc, giao tiếp, quan hệ xã hội, chuyên môn, … 2.Có khả năng liên hệ logic, hệ thống hóa, khái quát hóa 3.Mạnh dạn trong trao đổi, thảo luận 4.Nhu cầu được học, cung cấp thông tin, vận dụng vào nghề nghiệp 5.Khả năng lưu trữ thông tin lâu 6.Lòng tự trọng, tự giác cao 7.Quan hệ, ứng xử đúng ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0