• Bài giảng Chính sách công - Chương 2: Quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế CSCBài giảng Chính sách công - Chương 2: Quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế CSC

  2.1. Quy trình CSC 2.2. Nguyên tắc thiết kế, quản lý CSC 2.3. Công cụ thiết kế, quản lý CSC 2.1. Quy trình CSC 2.1.1. Phát hiện vấn đề chính sách đưa vào nghị trình 2.1.2. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp chính sách 2.1.3. Quyết định và ban hành chính sách 2.1.4. Quản trị và thực hiện chính sách 2.1.5. Đánh giá và tổng kết chính sách

  pdf22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - Bùi Quang XuânBài giảng Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - Bùi Quang Xuân

  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỀM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, Chứa đựng các quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc quyết định về một vấn đề cụ thể Được áp dụng một lần đối với...

  pptx41 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt ChâuBài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

   Khái niệm:  Thuế TNDN: là loại thuế tính trên thu nhập của các tổ chức  Pháp luật thuế TNDN: là tập hợp QPPL do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh những QH xã hội phát sinh trong việc thực hiện pháp luật thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của các tổ chức.  Đặc điểm:  Dễ thu hơn so với thuế TNCN  Là thuế trực...

  pdf28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu thi Nhà nước và Pháp luậtTài liệu thi Nhà nước và Pháp luật

  Câu 1. Bằng kiến thức về pháp luật, anh, chị hãy làm rõ quy định: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Câu 2. Hệ thống chính trị Việt Nam vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Anh, chị hãy làm ...

  docx22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luât kinh tế) - ĐH Mở TP.HCMTài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luât kinh tế) - ĐH Mở TP.HCM

  Phần 1: Những lý luận cơ bản về luật kinh doanh và pháp luật về chủ thể kinh doanh Bài 1: Đại cương về luật kinh tế (luật kinh doanh) Bài 2: Những quy định chung về doanh nghiệp Bài 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bài 4: Công ty cổ phần Bài 5: Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân Bài 6: Hộ kinh doanh cá thể và Hợp tác xã Bài 7: Phá sản d...

  pdf205 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật thuế - Phần 1Bài giảng Pháp luật thuế - Phần 1

  Chuyên đề 1 Một số vấn đề chung về thuế 1. Khái niệm thuế - Nhà nước cần chi tiêu những khoản gì? - Làm sao nhà nước có tiền để chi tiêu? “Thuế: hình thức động viên bắt buộc một bộ phận thu nhập của cá nhân tổ chức vào ngân sách nhà nước”

  pdf75 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 4: Công tác lưu trữBài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 4: Công tác lưu trữ

  - Tài liệu: là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan,tổ chức, cá nhân. - Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính, bản sao chụp (trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính) của những TL có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối TL hình thành trong quá trình hoạt động của các CQ, TC và CN được bảo quản tron...

  pdf9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 3: Quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấuBài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 3: Quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu

  1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành được gọi chung là văn bản đi. * NGUYÊN TẮC CHUNG - Chính xác - Thống nhất - Kịp thời - Tiết kiệm

  pdf17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 1: Tổng quan về công tác văn thưBài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 1: Tổng quan về công tác văn thư

  I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 1. Khái niệm “Văn” có nghĩa là văn tự. “Thư” có nghĩa là thư tịch. Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức Chính trị - Xã hội, các đơn vị Vũ tra...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và bản sao văn bảnBài giảng Soạn thảo văn bản pháp luật - Chương 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và bản sao văn bản

  VỀ PHONG CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN Phong cách hành chính là phong cách của tiếng Việt dùng trong lĩnh vực pháp luật và quản lý nhà nước Đặc điểm - Tính chính xác - Tính dễ hiểu - Tính khách quan - Tính khuôn mẫu

  pdf12 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0