• Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 8Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 8

  Xác định Điều kiện ràng buộc giải pháp: Phiếu thực hiện [6T-3] Được hiểu là những điều kiện cần phải đảm bảo, hoặc hoàn thành trước khi những điều khác xảy ra hoặc được thực hiện. Mục tiêu: Nhóm cần xác định được các điều kiện thực tế nào liên quan đến vấn đề cụ thể mà không thể thay đổi khi đưa ra giải pháp/ giải pháp tương lai phải tuân thủ ...

  pptx7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý xây dựng - Đỗ Văn ChínhBài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý xây dựng - Đỗ Văn Chính

  Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Nếu có) – DA quan trọng quốc gia, dự án nhóm A Thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  Từ đó xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc khác có liên quan đến chuẩn bị dự án

  pdf36 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Phân phối các nguồn lực dự án và quản lý chi phí - Đỗ Văn ChínhBài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Phân phối các nguồn lực dự án và quản lý chi phí - Đỗ Văn Chính

  • Khái niệm Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án. • Tác dụng:  Trình bày bằng hình ảnh có nhu cầu cao, thấp khác nhau về một loại nguồn lực nào đó trong từng giai đoạn.  Là cơ sở để lập kế hoạch sản...

  pdf38 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Quản lý thời gian của dự án - Đỗ Văn ChínhBài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Quản lý thời gian của dự án - Đỗ Văn Chính

  Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc của dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu về chất lượng đã định 22/04/2020

  pdf47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 2: Các nội dung cơ bản của quản lý dự án - Đỗ Văn ChínhBài giảng Quản lý dự án - Chương 2: Các nội dung cơ bản của quản lý dự án - Đỗ Văn Chính

  a. Quản lý vĩ mô đối với dự án Nhà nước mà đại diện là cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế luôn theo dõi chặt chẽ, định hướng và chi phối hoạt động của dự án nhằm đảm bảo cho dự án đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội

  pdf57 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án - Đỗ Văn ChínhBài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án - Đỗ Văn Chính

  Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 9000:2000) : “Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt được mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực”. • Có nhiều cách hiểu khác nhau về dự án, ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết Xây dựng và quản lý dự ánĐề cương chi tiết Xây dựng và quản lý dự án

  5. Mục tiêu của học phần: Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự án, dự án phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án. 6. Mô tả tóm tắt học phần: Nội dung học phần trình bày hệ thống hoá những lý luận về dự án, dự án phát triển nông thôn; Xây dựng dự án phát triển nông thôn; Phân tích...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu BắcBài giảng môn Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

  1.1.1. Hoạt động xây dựng: bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựn...

  pdf85 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 5 đến 7 - Nguyễn Thùy DungBài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 5 đến 7 - Nguyễn Thùy Dung

  Bước 5: Phân tích cấu trúc/ nguyên nhân của vấn đề ▪Mục tiêu: ‐ Thu hẹp vấn đề, tập trung vào một nguyên nhân cụ thể của vấn đề [vấn đề cụ thể] ▪Hoạt động: ‐Brainstorming ‐Phương pháp KJ ‐Sơ đồ xương cá

  pdf23 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 3+4 - Nguyễn Thùy DungBài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 3+4 - Nguyễn Thùy Dung

  Bước 2 – Điều tra làm rõ vấn đề ◆ Mục tiêu: - Tìm hiểu xem vấn đề có thực sự tồn tại hay không bằng cách khảo sát ý kiến của những bên liên quan đến vấn đề ◆ Nội dung: Phân công từng khía cạnh của vấn đề cho các thành viên để: - Điều tra về thực trạng vấn đề của đề tài nhóm tạm thời - So sánh thực trạng của vấn đề nhóm tìm hiểu với các vấn đ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0