• Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Tổng cung - tổng cầuBài giảng Kinh tế học - Chương 6: Tổng cung - tổng cầu

  1. TỔNG CẦU 1.1. Khái niệm: Tổng cầu là tổng khối lượng hàng hóa dịch vụ mà các tác nhân trong nền kinh tế sẽ sử dụng trong một thời kỳ nhất định tương ứng với mức giá đã cho, khi các biến số khác không đổi 1.2. Các yếu tố cấu thành tổng cầu Tiêu dùng (C) Đầu tư (I) Chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ (G) Xuất khẩu ròng (NX)...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế học - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  1.1. Khái niệm Theo quan điểm cổ điển: Tiền là hàng hóa đặc biệt giữ vai trò là vật ngang giá chung để đo lường giá trị của hàng hóa dịch vụ khi thực hiện quan hệ trao đổi Theo quan điểm hiện đại: Tiền là bất cứ phương tiện gì được chấp nhận chung trong việc trao đổi lấy hàng hóa dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả các khoản nợ

  pdf41 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóaBài giảng Kinh tế học - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  1. TỔNG CẦU 1.2. Các yếu tố cấu thành tổng cầu Khái niêm: Tổng cầu là tổng khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà các tác nhân trong nền kinh tế dự kiến sẽ mua (có khả năng và sẵn sàng mua) tại mức giá chung đã cho, trong một thời kỳ nhất định, khi các yếu tố khác không đổi.

  pdf42 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dânBài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  1. • Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội 2. • Các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội 3. • Một số chỉ tiêu liên quan đến GDP 4. • Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 1. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC DÂN VÀ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - Khái niệm: Là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - chính sách điều tiết kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  1. Mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô 2. Công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô 3. Một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản 1. MỤC TIÊU ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ MỤC TIÊU Định tính Ổn định Tăng trưởng Định lượng Sản lượng quốc dân cao và không ngừng tăng Công ăn việc làm nhiều và thất nghiệp ít Ổn định giá cả

  pdf19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ môBài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  1. Khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học 2. Những vấn đề về tổ chức kinh tế 3. Một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học 4. Phân tích cung – cầu 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ HỌC 1.1. Khái niệm: “Kinh tế học là môn khoa con người sử dụng như thế nào xuất ra các hàng hóa d...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị hoạt động kinh doanh quốc tếBài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế

  Nội dung chính của bài 6 là xem xét vấn đề tìm kiếm địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế (offshoring), lựa chọn sản xuất hay mua ngoài (outsourcing). Vấn đề quản trị những chức năng kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cụ thể bao gồm quản trị toàn cầu sản xuất, quản trị marketing và phát triển sản phẩm ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tếBài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần có được hiểu biết và kỹ năng cơ bản sau đây:  Hiểu được khái niệm chiến lược và các căn cứ lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.  Nắm được nội dung các chiến lược mà doanh nghiệp kinh doanh quốc tế có thể lựa chọn để cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.  Nắm được bản chất cơ chế ph...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Hưng YênTác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Hưng Yên

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) là một trong những nguồnlực quan trọng góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơcấu lao động ở các nước tiếp nhận. Trong những năm qua FDI vào Hưng Yên đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động đặc biệt trong khía cạnh nâng cao...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Giám sát thực hiện dự án áp dụng mô hình quản trị giá trị thu đượcGiám sát thực hiện dự án áp dụng mô hình quản trị giá trị thu được

  Giám sát và đánh giá quá trình thực hiện là một khâu vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thành công của dự án. Quá trình này đòi hỏi người quản lý phải theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án thông qua việc đánh giá chính xác được hiệu suất thực hiện các công việc của dự án. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một phương ph...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0