• Bài giảng Lý thuyết trò chơi (Game Theory)Bài giảng Lý thuyết trò chơi (Game Theory)

  Nội dung hôm nay  Những tình huống mà chúng ta phải ứng xử hàng ngày  Lý thuyết trò chơi là gi?  Trò chơi động với thông tin đầy đủ  Trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ  Phân tích tình huống.

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 3.2: Đầu tư quốc tếBài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 3.2: Đầu tư quốc tế

  Nội dung Chương 1. Khái niệm và nguyên nhân 2. Đầu tư trực tiếp 3. Các khu kinh tế liên quan đến đầu tư trực tiếp 4. Đầu tư gián tiếp 5. Xu hướng đầu tư trên thế giới

  pdf64 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 2: Thị trường quốc tếBài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 2: Thị trường quốc tế

  Các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cầu? l Thị hiếu người tiêu dùng l Lượng người mua tiềm năng l Sự mong đợi về giá l Thu nhập người tiêu dùng l Giá của hàng hóa liên quan

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 1: Giới thiệuBài giảng Kinh tế quốc tế (nâng cao) - Chương 1: Giới thiệu

  Khái niệm về kinh tế quốc tế l Là một môn khoa học kinh tế l Các vấn đề nghiên cứu: l Mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, các nền kinh tế, các khu vực kinh tế l Phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các quốc gia, các nền kinh tế thông qua thương mại l Sự cân bằng cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tiền tệ trên toàn thế giới

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 9 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro, bất địnhBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 9 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro, bất định

   Rủi ro và bất định  Các đặc trưng của rủi ro và bất định  Xác suất và giá trị kỳ vọng  Thái độ đối với rủi ro  Lựa chọn trong điều kiện rủi ro  Các biện pháp nhằm giảm rủi ro

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 8 Các chiến lược định giá đặc biệtBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 8 Các chiến lược định giá đặc biệt

  Phân biệt giá  Là việc đặt các mức giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau đối với cùng một loại hàng hóa  Mục đích là để chiếm đoạt thặng dư người tiêu dùng và chuyển nó thành lợi nhuận bổ sung cho hãng có sức mạnh độc quyền

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 7 Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lượcBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 7 Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

   Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụng thường được sử dụng trong phân tích kinh tế.  Nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình huống chiến thuật, trong đó những người tham gia (người chơi) cố gắng để tối đa kết quả thu được của mình có tính đến hành động và phản ứng của các đối thủ khác

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 6 Cạnh tranh và độc quyềnBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 6 Cạnh tranh và độc quyền

   Cấu trúc thị trường là những đặc tính thị trường quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động  Số lượng và quy mô của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường  Mức độ khác biệt của sản phẩm giữa các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau  Khả năng xuất hiện thêm những doanh nghiệp mới trên thị trường khi các doanh nghiệp hiệ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 5 Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụngBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 5 Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng

  Lý thuyết về chi phí sản xuất  Khái niệm chi phí:  Chi phí sản xuất là toàn bộ phí tổn để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải bỏ ra, phải gánh chịu trong một thời kỳ nhất định  Ví dụ:  chi phí mua nguyên liệu, vật liệu  chi phí thuê lao động, vay vốn, thuê đất đai  chi phí quản lý doanh nghiệp  chi phí khấu ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 4 Lý thuyết sản xuất và ứng dụngBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 4 Lý thuyết sản xuất và ứng dụng

  Một số khái niệm cơ bản  Sản xuất là sự tạo thành các hàng hoá và dịch vụ từ các yếu tố đầu vào hoặc các nguồn lực  Hàm sản xuất là một biểu (hoặc phương trình toán học) biểu diễn lượng sản lượng tối đa có thể sản xuất được từ những yếu tố đầu vào đã được định rõ, với trình độ công nghệ hoặc thủ công hiện có Q = f (X1, X2, , Xn) Q = f (L...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0