• Ảnh hưởng của tin tức hủy niêm yết lên giá cổ phiếu tại Việt NamẢnh hưởng của tin tức hủy niêm yết lên giá cổ phiếu tại Việt Nam

  Hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý chức năng. Thông tin về hủy niêm yết tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu cũng như tâm lý của các nhà đầu tư. Bài viết này tổng hợp tình hình hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt NamTăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu sự hiện hữu và ảnh hưởng của tăng trưởng tài sản lên suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014. Bằng cách sử dụng phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và hồi quy hai giai đoạn Fama-MacBeth, tồn tại mối tương quan âm giữa tăng trưởng tài ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố tác động đến quyết định chi trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn giảm thuế suấtCác yếu tố tác động đến quyết định chi trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn giảm thuế suất

  Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định chi trả cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp, để hỗ trợ cung cấp thông tin khoa học cho việc ra quyết định này, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định cổ tức bằng tiền trong giai đoạn thay đổi thuế, tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu trong nước quan tâm đến yếu tố...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Do oil prices still matter? The case of Vietnamese stock marketDo oil prices still matter? The case of Vietnamese stock market

  Using Vietnamese stock market index and West Texas Intermediate crude oil prices from January 2007 to April 2015, we investigate whether the Vietnamese stock market index still has long-run and short-run causal relationship with the crude oil prices. The results suggest that there is no long-run relationship between the movement of Vietnamese s...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tớiThực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới

  Huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, là kênh huy động vốn quan trọng cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thị trường TPCP ở Việt Nam còn bộc lộ không ít hạn chế, chưa xứng với tiềm năng của nền kinh tế. Để k...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Việt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng thị trường chứng khoán của MSCIViệt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng thị trường chứng khoán của MSCI

  Thị trường chứng khoán (TTCK) là mộ t kênh đầ u tư hiệ u quả và là kênh huy độ ng vố n trung, dài hạn bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế . TTCK Việt Nam hiện được một số tổ chức đánh giá là một thị trường tiềm năng và có khả năng nâng hạng trong bảng xếp hạng TTCK, trong đó có bảng xếp hạng của MSCI. Bài viết giới thiệu về MSCI và đánh gi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tài trợ cho chi trả tiền mặt đối với cổ đông các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)Tài trợ cho chi trả tiền mặt đối với cổ đông các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

  Bài báo nhằm phân tích hoạt động tài trợ cho các khoản chi trả cổ đông của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2006 – 2014, dựa trên khung phân tích của Farre-Mensa & các cộng sự (2015). Kết quả phân tích cho thấy huy động vốn bên ngoài và chi trả tiền mặt cho cổ đông trong cùng năm là ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ góc nhìn vĩ môGiải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ góc nhìn vĩ mô

  Gần 13 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã gặt hái được những thành tựu nhất định trong việc phát huy vai trò quan trọng trong kênh huy động vốn đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế và từng bước hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, TTCKVN cũng còn bộc lộ khá nhiều vấn đề bất ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đo lường thanh khoản cổ phiếu theo chỉ số thiếu thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt NamĐo lường thanh khoản cổ phiếu theo chỉ số thiếu thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thanh khoản cổ phiếu là một trong những vấn đề lớn được các nhà đầu tư cũng như các nhà quản lý thị trường luôn quan tâm. Trong những năm gần đây, thanh khoản cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giảm sút mạnh, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng ổn định của thị trường. Nghiên cứu đầy đủ về thanh khoản cổ phiếu giúp các nhà hoạch định c...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Thay đổi lãi suất và suất sinh lợi chứng khoán tại Việt Nam: Bằng chứng từ phân tích WaveletThay đổi lãi suất và suất sinh lợi chứng khoán tại Việt Nam: Bằng chứng từ phân tích Wavelet

  Bài viết phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi trong lãi suất và thị trường chứng khoán Việt Nam theo mức độ ngành trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2017 bằng phân tích Wavelet. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam có mối liên kết với sự phát triển của lãi suất dài hạn, mặc dù mức độ liên kết giữa ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0