• Tổng luận phân tích Về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổTổng luận phân tích Về cơ sở khoa học địa lý phục vụ quy hoạch lãnh thổ

  MỞ ĐẦU Hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội của mỗi nƣớc bao gồm 3 khía cạnh chủ yếu: * Trước hết đó là khía cạnh nền kinh tế quốc dân bao gồm một tổng thể tổng hợp thống nhất của cả nƣớc. * Thứ hai là: các ngành có đối tƣợng kế hoạch hoa là các ngành và các tổng thể liên ngành. * Thứ ba là: các khía cạnh lãnh thổ bao gồm mặt cắt lãn...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Vai trò của chính quyền đối với quản lý đô thịChuyên đề Vai trò của chính quyền đối với quản lý đô thị

  Giới thiệu  1. Mối quan hệ giữa đơn vị hành chính địa phương và không gian đô thị, kinh tế, Ngân sách đô thị trong vùng lãnh thổ và quốc gia  2. Ngân sách đô thị và các mối quan hệ  3. Tổ chức quản lý Ngân sách đô thị  4. Xử lý các tình huống trong quản lý Ngân sách đô thị .

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổHướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

  Dân số đô thị hiện đã đạt ngưỡng 50% tổng dân số thế giới, viễn cảnh một thế giới toàn đô thị đang ngày càng trở nên rõ ràng. Đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, đặc biệt ở các nước đang phát triển, điều đó đem lại cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra thách thức cho chúng ta. Quy tụ đô thị đã đem lại quy mô kinh tế to lớn cho các thành p...

  pdf40 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Giáo án lý thuyết Điều tra quy hoạch Giao thông vận tảiGiáo án lý thuyết Điều tra quy hoạch Giao thông vận tải

  Tên bài giảng: Chương 1: Những vấn đề chung về ngành GTVT A. MỤC TIÊU (Kiến thức, kỹ năng, thái độ): Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được các khái niệm về ngành vận tải. - Phân tích được các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các ngành vận tải - Trình bày được một số chỉ tiêu KTKT đặc trưng của ngành vận tải - Cần rèn...

  doc32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Đề cương quy hoạch môi trườngĐề cương quy hoạch môi trường

  Câu 1: khái niêm quy hoạch môi trường: Cụm từ QH ngày nay được dung trong rất nhiều: - QH sử dụng đất - QH đô thị và vùng - QH xây dựng - QH phát triển KT-XH - QH cán bộ QH có thể được coi như một phương pháp thích Câu 3: Lịch sử phát triển QHMT ở Việt Nam Các nhà địa lý cảnh quan: căn cứ vào các điều kiện sinh thaiscuar đất đai để tổ ...

  docx14 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức của nó trong thực tiễnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức của nó trong thực tiễn

  Khái niệm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá với qui mô và tốc độ ngày càng lớn đã tạo ra một nền kinh tế sôi động mà ở đó tính phụ thuộc giữa các nước, các quốc gia ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng thông tin đã thúc đẩy...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 6.2: Di sản văn hoáBài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 6.2: Di sản văn hoá

  Khái niệm di sản văn hoá Xuất phát từ khái niệm văn hoá: “Văn hoá là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra”, có nghĩa là những sản phẩm do con người làm ra. Trong quá trình sáng tạo ấy, loài người đã để lại một kho tàng văn hoá vật thể và phi vật thể.

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 6.1: Văn hoá và phát triển ở Việt NamBài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 6.1: Văn hoá và phát triển ở Việt Nam

  1. Đặt vấn đề: Xuất phát từ tình hình thế giới trong vài năm gần đây, người ta thường coi kinh tế học là lý thuyết phát triển, lấy tài sản của cải làm trọng tâm, có nó là có tất cả. Có kinh tế là có hạnh phúc no ấm, đó là lý thuyết phát triển ngự trị hàng bao thế kỷ nay trên toàn thế giới, nảy sinh tư tưởng muốn làm giàu phải có kinh tế. Nhưng ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.2: Văn hoá là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hộiBài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.2: Văn hoá là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội

  1. Văn hoá là nền tảng tinh thần 1.1. Khái niệm “văn hoá là nền tảng tinh thần” được thể hiện trong NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khoá VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ chuyên đề về văn hoá: “Về một số nhiệm vụ văn hoá văn nghệ những năm trước mắt”.

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.1: Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tinBài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.1: Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin

  Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Ở Trung ương Quốc Hội: Lập pháp Chủ tịch nước, Chính phủ: Hành pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSNDTC: Tư pháp

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0