• Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 6: Hàm (Function) - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 6: Hàm (Function) - Trần Thị Kim Chi

  1. Khái niệm và cú pháp 2. Tầm vực 3. Tham số và lời gọi hàm 4. Đệ quy Đặt vấn đề Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c là 3 số nguyên dương nhập từ bàn phím.

  ppt74 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 5: Câu lệnh lặp - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 5: Câu lệnh lặp - Trần Thị Kim Chi

  1. Câu lệnh for 2. Câu lệnh While 3. Câu lệnh do... while 4. Một số kinh nghiệm lập trình Đặt vấn đề Ví dụ Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10 => Sử dụng 10 câu lệnh printf Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000 => Sử dụng 1000 câu lệnh printf ! Giải pháp Sử dụng cấu trúc lặp lại một hành động trong khi còn thỏa một điều kiệ...

  ppt66 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Lập trình JavaScriptLập trình JavaScript

  Nội dung Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 4: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 4: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh - Trần Thị Kim Chi

  1. Câu lệnh tuần tự 2. Câu lệnh điều kiện if 3. Câu lệnh rẽ nhanh Switch 4. Một số kinh nghiệp lập trình 5, Một số ví dụ minh họa Cấu trúc tuần tự Các câu lệnh được thực hiện lần lượt theo thứ tự tuyến tính từ trên xuống và từ trái sang phải. Mỗi lệnh kết thúc bằng dấu ; Khối lệnh là có từ hai lệnh trở lên và được đặt trong cặp dấu {…}.

  ppt41 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Dynamic HTML - Đỗ Thanh NghịDynamic HTML - Đỗ Thanh Nghị

  Giới thiệu về DHTML DHTML là gì ? Không là chuẩn định nghĩa bởi W3C mà do các nhà cung cấp trình duyệt Web hỗ trợ cho chuẩn 4.x DHTML kết hợp nhiều công nghệ để hỗ trợ thiết kế trang Web Người sử dụng có thể định dạng được sự hiển thị của các thành phần trong cửa sổ browser HTML 4.0 tách rời việc trình bày tài liệu ra khỏi cấu trúc của...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 1: Tổng quan - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 1: Tổng quan - Trần Thị Kim Chi

  1 Các khái niệm cơ bản 2 Các bước xây dựng chương trình 3 Biểu diễn thuật toán 4 Cài đặt thuật toán bằng NNLT 5 Câu hỏi và Bài tập Các khái niệm cơ bản Hoạt động của máy tính là sự kết hợp (tương tác) giữa hai phần: phần cứng (hardware) và phần mềm (software).  Phần cứng: là các linh kiện, thiết bị điện tử cấu tạo nên máy tính.  Phần...

  pdf56 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 6: Kiểm chứng phần mềmBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 6: Kiểm chứng phần mềm

  1. Qui trình kiểm tra phần mềm 2. Giới thiệu một số khái niệm sử dụng trong Testing: test plan, test case,… 3. Kiểm tra đơn vị, phân hệ, hệ thống 4. Giới thiệu một số loại test cơ bản 5. Thiết kế test case 6. Vai trò, công cụ thường dùng của tester.

  pdf28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ HTML - Đỗ Hiệp ThuậnNgôn ngữ HTML - Đỗ Hiệp Thuận

  Nội dung Giới thiệu HTML Thành phần của HTML Thẻ HTML cơ bản Thẻ HTML nâng cao

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ví dụ minh họa HTML - PHP - MySQL - Đỗ Thanh NghịVí dụ minh họa HTML - PHP - MySQL - Đỗ Thanh Nghị

  Nội dung  Thông tin phản hồi  Email  Chat đơn giản  Download/upload  Sản phẩm xe Yamaha

  pdf46 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Cài đặt phần mềmBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Cài đặt phần mềm

   Kiến trúc của một application  Mô hình 1 lớp (1– tier)  Mô hình 1 lớp (2 – tier)  Mô hình 1 lớp (3 – tier) 1. Các kiểu kiến trúc của một application  Quy trình xử lý 1 thao tác thông thường 1. Nhập dữ liệu 2. Kiểm tra, xử lý tính toán 3. Truy vấn CSDL 4. Trả về kết quả 5. Hiển thị kết quả

  pdf80 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0