• Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và vai trò của kiểm toán nhà nước - Nhìn từ thực tế kiểm toán của kiểm toán nhà nước khu vực VIIICông tác quản lý tài nguyên khoáng sản và vai trò của kiểm toán nhà nước - Nhìn từ thực tế kiểm toán của kiểm toán nhà nước khu vực VIII

  Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng nói riêng đã có chuyển biến tích cực, hoạt động khoáng sản đang từng bước được chấn chỉnh song vẫn còn một số tồn tại, bất cập: tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiều đơn vị tranh thủ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Một số sai sót thường gặp qua kiểm toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án khu đô thịMột số sai sót thường gặp qua kiểm toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị

  Qua số liệu quyết toán thu ngân sách của các Tỉnh, Thành phố trong những năm gần đây cho thấy số thu tiền sử dụng đất chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số thu nội địa, tạo nguồn vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương. Vì vậy, trong kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Tỉnh, Thành phố thì việc kiểm ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giá chuyển nhượng - những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nayGiá chuyển nhượng - những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay

  Trong xu thế hội nhập, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, Việt Nam là quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“FDI”) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các công ty này thường thực hiện các GDLK đáng kể, bao gồm mua nguyên vật liệu, bá...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - TưĐánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - Tư

  Quyết định một cuộc kiểm toán hoạt động được tiến hành thế nào tùy thuộc vào bản chất hoạt động của đối tượng kiểm toán. Quy trình này bắt đầu từ việc đánh giá rủi ro nhằm tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất, vì trong kiểm toán hoạt động, rủi ro là sự kiện nếu chúng xảy ra sẽ có tác động tiêu cực tới tổ chức hoặc tới khả năng đạt được mục ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chống chuyển giá tại Việt Nam và vai trò của kiểm toán nhà nướcChống chuyển giá tại Việt Nam và vai trò của kiểm toán nhà nước

  Chuyển giá không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), mà còn tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp(DN) và làm méo mó môi trường kinh doanh trong cơ chế thị trường, ảnh hưởng đến chính sách quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Do đó, chuyển giá là đối tượng cần phải được quản lý và kiểm soát theo đúng luật pháp để một mặt vừa đảm b...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp tổ chức kiểm toán hoạt động chuyển giá của kiểm toán nhà nướcGiải pháp tổ chức kiểm toán hoạt động chuyển giá của kiểm toán nhà nước

  Trong những năm gần đây, chuyển giá là vấn đề được dự luận xã hội quan tâm tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các vấn đề về bản chất, nguyên nhân và cách thức đối phó với tình trạng lợi dụng chuyển giá. Trước thực trạng đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) với vai trò là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công cũng cần phải vào cuộc để đảm bảo nguồn lự...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đo lường tính so sánh được của thông tin báo cáo tài chínhĐo lường tính so sánh được của thông tin báo cáo tài chính

  Tính hữu ích của thông tin tài chính được nâng cao nếu thông tin đó có thể so sánh được. Sự khác biệt giữa các phương pháp kế toán được sử dụng có thể có một tác động tiêu cực đến khả năng so sánh của báo cáo tài chính. Do đó, có nhiều nghiên cứu tìm kiếm cách thức đo lường tính so sánh được nhằm tăng tính hữu ích của thông tin báo cáo tài chính đư...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết và chống chuyển giaPhương pháp xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết và chống chuyển gia

  Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá thông qua các giao dịch liên kết (GDLK), điều chỉnh làm thay đổi kết quả hoạt động kinh doanh không đúng thực chất (hiện tượng lỗ giả, lãi thật) để trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam. Việc chuyển giá không chỉ ở các doanh nghiệp có ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán Việt NamVận dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán Việt Nam

  Liên quan đến giá trị hợp lý, tại khoản 6 điều 3 Luật Kế toán sửa đổi số 88/2015/QH13 đã định nghĩa: “Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị”. Theo đó, giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo gi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố tác động đến doanh thu thuế: Thực nghiệm từ các quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt NamCác yếu tố tác động đến doanh thu thuế: Thực nghiệm từ các quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến doanh thu thuế của các quốc gia ASEAN cho bộ dữ liệu bảng cân bằng 7 quốc gia khu vực ASEAN trong giai đoạn 2008 – 2017 bằng kỹ thuật ước lượng hiệu ứng cố định (FEM) và hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố về tỷ trọng công nghiệp và lạm phát tác động cùng chiều đến doan...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0