• Sinh học phân tử - Chương 8: Các kỹ thuật phân tích trong Sinh học phân tửSinh học phân tử - Chương 8: Các kỹ thuật phân tích trong Sinh học phân tử

  Để thu nhận DNA tinh sạch cần loại bỏ những thành phần tạp nhiễm, mà quan trọng nhất là protein. • Sự tách chiết DNA dựa trên nguyên tắc hòa tan khác nhau của các phân tử khác nhau (nucleic acid/protein) trong hai pha không hòa tan (phenol, chloroform/nước). • Mục đích là thu được các phân tử nucleic acid ở trạng thái nguyên vẹn tối đa, không...

  pdf30 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 7: Kỹ thuật tạo dòngSinh học phân tử - Chương 7: Kỹ thuật tạo dòng

  Enzymes - cắt, nối nucleic acid • Vector- tạo dòng phân tử • PCR (Polymerase chain reaction) • Giải trình tự DNA (DNA sequencing) • Điện di (Electrophoretic separation) • Phát hiện gene: DNA-Southern blotting; lai tại chỗ (in situ hybridization); kỹ thuật FISH; RNA- Northern blotting Pr-Western blotting; lai miễn dịch IHC (immunohistochemi...

  pdf34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 7: Hệ tuần hoànSinh học phân tử - Chương 7: Hệ tuần hoàn

  1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn • 2. Hệ tuần hoàn ở người – a. Hoạt động của tim – b. Huyết áp và tốc độ của dòng máu – c. Chức năng của mao mạch • 3. Hệ bạch huyết

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 7: Hệ tiêu hóaSinh học phân tử - Chương 7: Hệ tiêu hóa

  Dinh dưỡng tự dưỡng: dinh dưỡng giống thực vật xanh. • Dinh dưỡng hoại dưỡng: vi khuẩn và nấm tiêu hóa thức ăn của chúng ở ngoài tế bào – Chúng thu nhận chất dinh dưỡng bằng cách tiết enzyme vào trong thức ăn của của mình. – Những enzyme này phá vỡ các hợp chất phức tạp thành các chất đơn giản mà vi khuẩn và nấm có thể hấp thu được.

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 6: Điều hòa sự biểu hiện của geneSinh học phân tử - Chương 6: Điều hòa sự biểu hiện của gene

  Quá trình kiểm soát gene Prokaryote đòi hỏi đáp ứng nhanh với những thay đổi của môi trường. Kiểm soát gene có thể là dương – có nghĩa là hoạt hóa hoạt động của gene, hoặc âm – kìm hãm sự hoạt động của gen. Điều hòa sự biểu hiện của gene ở Prokaryote chủ yếu là ở mức độ phiên mã.

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 6: Hệ máuSinh học phân tử - Chương 6: Hệ máu

  Máu: thành phần gồm huyết tương (plasma) chiếm 55% và các tế bào máu (blood cells) chiếm 45%: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Chất căn bản vô định hình ở dạng lỏng, đó chính là huyết tương của máu và bạch huyết. Bạch huyết: thành phần chất căn bản giống huyết tương nhưng ít protein hơn, không có hồng cầu và tiểu cầu, chỉ có bạch cầu mà chủ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 6: Hệ hô hấpSinh học phân tử - Chương 6: Hệ hô hấp

  Sự hô hấp là quá trình động vật trao đổi khí với môi trường. ?Hô hấp gồm sự thu nhận O2, vận chuyển và cung cấp O2 cho các tế bào, sự vận chuyển và thải CO2. ?Cần phân biệt và không bị lẫn lộn giữa sự hô hấp của cơ thể và quá trình hô hấp tế bào

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 5: Quá trình sinh tổng hợp ProteinSinh học phân tử - Chương 5: Quá trình sinh tổng hợp Protein

  Sự biểu hiện của gen • DNA là vật liệu di truyền của sự sống • Quá trình chuyển thông tin di truyền từ DNA sang protein còn gọi là quá trình biểu hiện của gen • Bao gồm 2 bước, được gọi là phiên mã (transcription) và dịch mã (translation)

  pdf32 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 5: Hệ tuần hoànSinh học phân tử - Chương 5: Hệ tuần hoàn

  5.1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn • 5.2. Các loại hệ tuần hoàn • 5.3. Hệ tuần hoàn ở người Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn • Hệ tuần hoàn phát triển từ đơn giản đến phức tạp, – Từ hệ tuần hoàn hở đến hệ tuần hoàn kín – Từ hệ tuần hoàn đơn máu về tim một lần, đến hệ tuần hoàn kép, máu về tim hai lần. – Từ tim 2 ngăn ở cá, 3 ngăn ở lưỡng cư, 4 n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 5: Hệ nội tiếtSinh học phân tử - Chương 5: Hệ nội tiết

  I. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT VÀ CÁC HORMONE • 1. Các tuyến nội tiết • 2. Các hormone II. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH Ở NGƯỜI • 1. Tuyến yên và vùng dưới đồi • 2. Tuyến giáp • 3. Tuyến cận giáp • 4. Tuyến thượng thận • 5. Tuyến sinh dục • 6. Tuyến tụy III. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HORMONE • 1. Phương thức tác động của các hormone non-steroid •...

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0