• Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 3 Phân tích và ước lượng cầuBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 3 Phân tích và ước lượng cầu

   Khái niệm:  Thị trường là một khu vực (địa điểm) trong đó nhiều người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng của hàng hóa hay dịch vụ  Phân loại thị trường:  Theo đối tượng hàng hóa được trao đổi mua bán:  Thị trường gạo, thị trường ô tô, thị trường dịch vụ bảo hiểm.  Theo phạm vi địa lý:  Thị trường Hà Nộ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) (P2)Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) (P2)

  1. Quy trình dự báo 2. Khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian 3. Khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương quan 4. Lựa chọn mô hình dự báo 5. Ôn tập thống kê cơ bản

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting)Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting)

  1. Giới thiệu 2. Lịch sử phát triển của dự báo 3. Nhu cầu dự báo 4. Dự báo trong kinh doanh ngày nay 5. Phân lọai dự báo 6. Lựa chọn phương pháp dự báo 7. Phương pháp luận cho chuỗi thời gian & dự báo 8. Nguồn dữ liệu 9. Đo lường độ chính xác dự báo 10. Phần mền dự báo

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 1 Tổng quan về Kinh tế học quản lýBài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 1 Tổng quan về Kinh tế học quản lý

  Nội dung chương 1  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế  Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chủ đề 7 Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 4)Chủ đề 7 Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 4)

  Nội dung thảo luận  Hàng hóa công cộng là gì?  Hàng hóa công là một thất bại của thị trường  Giải pháp đối với hàng hóa công • Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công • Mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả? • Hàng hóa công nào được cung cấp?  Định giá hàng hóa công không thuần túy

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chủ đề 7 Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 1)Chủ đề 7 Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 1)

  Những thất bại của thị trường  Tình trạng độc quyền (monopoly)  Ngoại tác (externalities)  Thông tin bất cân xứng (asymmetric information)  Hàng hóa công cộng (public goods)

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chủ đề 6 Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tếChủ đề 6 Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

  Hiệu quả trong trao đổi  Trao đổi làm hiệu quả tăng lên cho đến khi không ai có thể được lợi hơn mà không làm cho người khác bị thiệt đi.  Những ưu điểm của trao đổi  Trao đổi giữa hai bên làm lợi cho cả hai  Giả định  Hai người tiêu dùng (quốc gia)  Hai món hàng  Cả hai người biết sở thích của nhau  Trao đổi hàng hóa không tốn phí ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chủ đề 2: Một số ứng dụng Lý thuyết hành vi người tiêu dùngChủ đề 2: Một số ứng dụng Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  Các chủ đề thảo luận  Đo lường thiệt hại (lợi ích) của người tiêu dùng khi giá tăng (giảm)  Các phương án trợ cấp  Mô hình lao động-nghỉ ngơi và đường cung lao động  Mô hình tiêu dùng liên thời gian

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chủ đề 1 Phân tích thị trường cạnh tranhChủ đề 1 Phân tích thị trường cạnh tranh

  Các chủ đề chính  Hiệu quả của thị trường cạnh tranh  Chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu  Trợ giá và hạn ngạch sản xuất  Tác động của thuế và trợ cấp  Thuế và hạn ngạch nhập khẩu  Thuế và hạn ngạch xuất khẩu

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương IX: Liên kết kinh tế quốc tế và hộ nhập kinh tế thế giớiChương IX: Liên kết kinh tế quốc tế và hộ nhập kinh tế thế giới

  1. Phân công lao động quốc tế 1.1. Khái niệm PCLĐ là sự chuyên môn hóa của một quốc gia vào sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ nào đó, dựa vào lợi thế tuyệt đối hoặc lợi thế so sánh của nước mình để cung cấp cho các quốc gia khác thông qua trao đổi buôn bán. 1.2. Đặc điểm - Việc ra đời các liên minh kinh tế nhà nước ở các khu vực cho phép...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0