• Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương IX: Quản lý chất lượngBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương IX: Quản lý chất lượng

  Mục tiêu Quản lý chất lượng dự án bao gồm các quy trình hoạt động của tổ chức thực hiện để xác định chính sách chất lượng mục tiêu trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên tham gia

  pptx52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VIII: Theo dõi và quản lý kiểm soátBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VIII: Theo dõi và quản lý kiểm soát

  (Bản scan) Kiểm soát dự án Mục tiêu: - Biết được quy trình giám sát và giải quyết tổng quát các vấn đề nảy sinh trong dự án - Biết được các kỹ năng mềm trong quản lý dự án

  pptx145 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VII: Quản lý rủi ro của dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VII: Quản lý rủi ro của dự án

  (Bản scan) Rủi ro là (những) sự kiện cản trở việc thực hiện những mục tiêu của dự án Quản lý rủi ro dự án bao gồm các quy trình thực hiện quy hoạch quản lý rủi ro, xác định, phân tích, lập kế hoạch phản ứng và theo dõi và kiểm soát trong một dự án Mục tiêu của quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra và để tăng...

  pptx92 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Quản lý nguồn nhân lực của dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Quản lý nguồn nhân lực của dự án

  (Bản scan) Nguồn nhân lực - Để dự án được thực hiện đúng kế hoạch, các nguồn lực cần được quản lý hiệu quả - So với vật tư, thiết bị, bản quyền,... thì nhân lực là nguồn lực quý và khó quản lý nhất - Điều phối hiệu quả nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện dự án là trách nhiệm hàng đầu của người quản lý dự án.

  pptx61 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương V: Ước lượng dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương V: Ước lượng dự án

  (Bản scan) Nội dung - Ước lượng dữ liệu dự án - Ước lượng thời gian - Ước lượng kích thước - Lập lịch biểu

  pptx81 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Lập kế hoạch dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương VI: Lập kế hoạch dự án

  (Bản scan) 1. Vai trò và trách nhiệm trong quản lý và thực hiện dự án 2. Những nội dung cần thiết của tài liệu mô tả dự án 3. Xây dựng bảng phân công công việc trong dự án 4. Những phương pháp ước lượng thời gian hoàn thành dự án 5. Rủi ro của dự án và việc phòng chống rủi ro 6. Một số kỹ thuật xây dựng lịch trình thực hiện dự án 7. Tính chi...

  pptx127 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quanBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quan

  (Bản scan) Quản lý (nói chung) là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường Các yêu tố cơ bản: - Có chủ thể quản lý (người quản lý) - Có đối tượng quản lý (người bị quản lý) - Có mục tiêu cần đạt được - Có môi trường quản lý

  pptx91 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 4: Quản lý & kiểm soát dự án phần mềmBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 4: Quản lý & kiểm soát dự án phần mềm

  NỘI DUNG • Thu thập và đánh giáhiện trạng. • Tổ chức họp. • Điều chỉnh. • Quản lý cấu hình. • Kiểm soát thay đổi. • Quản lý chất lượng. • Lập lại kế hoạch. • Kết thúc dự án • Kiểm soát và điềuphối dự án. • Ước lượng công việcvà chi phí. • Báo cáo trạng thái vàtiến độ dự án. • Kiểm soát rủi ro, chấtlượng, chi phí vànguồn lực. • Quản lý ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Thuật ngữ trong EVMBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Thuật ngữ trong EVM

  Chi phí ước lượng để hoàn thành phần công việc còn lại: là chi phí ước tính cần thiết để hoàn thành phần còn lại của dự án. Ngân sách thực tế để hoàn thành dự án: là chi phí dự báo đến lúc hoàn thành dự án (ước tính số tiền sẽ chi tiêu cho đến cuối dự án). Điều này được dựa trên đánh giá của PM

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Quản lý chi phí dự ánBài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 3: Quản lý chi phí dự án

   Tầm quan trọng của việc quản lý Chi phí: – Những dự án về CNTT có hồ sơ theo dõi kém hiệu quả cho việc đạt được mục đích về giá cả. – Chi phí trung bình vượt quá dự toán ban đầu theo nghiên cứu từ năm 1995 của CHAOS là 189%; đã được cải thiện 145% trong nghiên cứu năm 2001. – Ở Mỹ các dự án CNTT bị huỷ làm tốn trên 81 tỉ đô la năm 1995.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0