• Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thônHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn

  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...

  doc61 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 10

 • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc GiangTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang. Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế ...

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1128 | Lượt tải: 12

 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244

  Phần I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244. Phần III: Nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244.

  doc72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 13

 • Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng LongHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

  Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long. Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long. Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  doc79 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 12

 • KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc AnhKT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh

  Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng. Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

  doc48 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú TháiHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

  Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Chương II : Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái. Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái.

  doc93 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 24

 • QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật SơnQL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn

  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT SƠN PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VCĐ TẠI DN PHẦN III: ĐỀ XUẤT 1 SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY

  doc18 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt HàHoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà

  Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất Phần 2: Thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà Phần 2: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà

  doc41 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 3

 • QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACOQL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO

  Phần 1 : Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty công trình đường thuỷ Phần 2 : Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ Phần 3 : Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà NộiGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

  Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 1