• Vùng Kinh Tế trọng điểm miền BắcVùng Kinh Tế trọng điểm miền Bắc

  A. Những thế mạnh của vùng B. Những khó khăn của vùng C. Thực trạng phát triển kinh tế của vùng D. Những định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ E. Một số giải pháp

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 4

 • Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nayNhững hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay

  Phần I: Những vấn đề lí luận cơ sở về hoạt động huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng việc huy động vốn ở các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay. Phần III: Những giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.

  docx25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 3

 • Điều tiết quan hệ cung cầu tiền tệĐiều tiết quan hệ cung cầu tiền tệ

  Trong nền kinh tế tiền tệ là phương tiện trao đổi khi nó được dùng để mua bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc thanh toán các khoản nợ cả trong và ngoài nước. Việc dùng tiền làm phương tiện trao đổi đã nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, bởi nó đã tiết kiệm được các chi phí quá lớn trong quá trình trao đổi trực tiếp (hàng đổi hàng). trong nền kinh ...

  docChia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 2

 • THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA Ở Việt Nam.THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA Ở Việt Nam.

  MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐA PHƯƠNG CUNG CẤP ODA NHIỀU NHẤT TRONG NĂM 1996 Chương II THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA Ở VIỆT NAM.

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 3744 | Lượt tải: 12

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà TâyGiải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

  Chương 1: Hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ những vấn đề mang tính lý luận chung. Chương 2: Thực trạng hiệu qủa tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương Hà Tây. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương Hà Tây.

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 3

 • Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt NamĐa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam

  Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng. Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam. Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam.

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2516 | Lượt tải: 8

 • Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt NamRủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

  PHẦN I: Một số lý luận chung về tín dụng, rủi ro tín dụng và bảo đảm an toàn tín dụng trong Ngân hàng thương mại. PHẦN II: Thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam . PHẦN III: Một số biện pháp cơ bản hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng hiện nay.

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 7

 • Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt namHoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt nam

  PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN PHẦN II THỰC TRẠNG CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 4

 • Tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanhTiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

  Chương I: Cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh Chương II Thực trạng tiết kiệm vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Chương III Phương hướng và các giải pháp để nâng cao khả năng tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 932 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuêMột số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê

  PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ THUÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ THUÊ VÀ CHO THUÊ TSCĐ

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 8