• Đề tài Nguyên tắc hôn nhân không tự do trong pháp luật Việt NamĐề tài Nguyên tắc hôn nhân không tự do trong pháp luật Việt Nam

  Với sự độc tôn của tư tưởng chính trị nho giáo vấn đề hôn nhân gia đình rất được các nhà làm luật phong kiến Việt Nam chú trọng. Xuất phát từ tư tưởng, lễ nghi nho giao về hôn nhân: “ Hôn nhân là sự tương hợp giao hiếu giữa hai họ, trên là thờ phụng tổ tiên dưới là kế truyền đời sau. Thể hiện ý chí hai họ, cha mẹ là người quyết định mục đích là để ...

  doc7 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chức năng của Quốc hội theo pháp luật hiện hànhĐề tài Chức năng của Quốc hội theo pháp luật hiện hành

  Sở dĩ Quốc hội có chức năng này là xuất phát từ vị trí tính chất của nó đó là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vì vậy chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành hiến pháp và luật đó là những văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất, điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất của nước ta. Các quy phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước khác ban ...

  doc6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 0

 • Phân tích bình đẳng giữa các dân tộc và cho ý kiến cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc này trong giai đoạn hiên nayPhân tích bình đẳng giữa các dân tộc và cho ý kiến cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc này trong giai đoạn hiên nay

  Dân tộc Việt nam có truyền thống lâu đời về đoàn kết và bình đẳng dân tộc tinh thần bình đẳng, tương trợ đó được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử, tử truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu cơ cho đến những sự kiện lich sử được ghi lại. chính tinh thần đoàn kết đó là sức mạnh không có gì sánh được dúp đân tộc ta chiến đấu và chiến thắ...

  doc6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nayMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay

  Trong hoạt động của nền hành chính, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều nước trên thế giới. Đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý xã hội,đảm bảo thực thi pháp luật và là nhân tố quyết định hiệu lực,hiệu quả của nền hành chính. Ở nước ta những thành tưụ đạt được trong những nă...

  doc15 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chứcĐề tài Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

  Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức sửa đổi năm 2003 là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm nhưng người được quy định tại khoản 1 từ điểm a đến điểm h điều 1 của pháp lệnh (*) Bên cạnh những quyền lợi và quền hạn của mình thì cán bộ, công chức phải thực hiện những nhiệm vụ và nghĩa ...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Vai trò và đóng góp của common law đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật AnhĐề tài Vai trò và đóng góp của common law đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Anh

  Common law là nền tảng để pháp luật nước Anh đã hình thành và phát triển. Vai trò to lớn nhất của Common law đối với sự hình thành của hệ thống pháp luật Anh đó là sự trụ vững của hệ thống pháp luật Anh trước sự kình địch của Luật La Mã, ở tinh thần của common law đã thấm sâu vào nền tảng triết học chính trị ở Anh, và sự lan tỏa của common law sang...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 962 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích những ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiện nayĐề tài Phân tích những ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiện nay

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là một khoản thuế gián thu đánh vào một số lạo hàng hóa , dịch vụ đặc biệt với mức thuế suất rất cao. Với tốc độ tăng trưởng bình quân từ số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt từ 12- 14% Thuế tiêu thụ đặc biệt đã và đang khảng định được vai trò to lớn của mình. Nhưng làm như thế nào để việc thực thi pháp luật thế tiêu thụ đặc biệt...

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 906 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Các quy định của luật tố tụng hình sự các quy định này về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự và đề xuất hoàn thiện các quy định nàyĐề tài Các quy định của luật tố tụng hình sự các quy định này về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự và đề xuất hoàn thiện các quy định này

  Quyết định khởi tố vụ án là cơ sở pháp lý đầu tiên để thực hiện việc điều tra. Quyết định này làm phát sinh quan hệ tố tụng giữa cơ quan có thẩm quyền và cơ quan tiến hành tố tụng. Và quyết định khởi tố là kết quả của hoạt động khởi tố. Hoạt động khởi tố vụ án hình sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố là chủ yếu, chỉ có những trường hợp quy...

  doc15 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1030 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và thụy điểnĐề tài Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và thụy điển

  Thực hiện chính sách mởcửa, hòa nhập vào nền kinh tếthịtrường, kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia vào thịtrường thếgiới, đời sống xã hội không ngừng được cải thiện, nâng cao. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cơcấu sửdụng các nguồn lực nhưvốn, đất đai, lao động.v...

  pdf315 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kinh Tế Đầu TưĐề tài Kinh Tế Đầu Tư

  Đầu tư có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân của mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế, trong những năm qua Chính phủ đã đầu tư vốn cho xây dựng cơ bản chiếm khoảng 30 - 35% GDP. Trong năm năm 2001 - 2005, vốn đầu tư xây dự...

  docx29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 920 | Lượt tải: 0