• Đề cương ôn tập tư pháp quốc tếĐề cương ôn tập tư pháp quốc tế

  Quan hệ DS theo nghĩa rộng là những quan hệ xảy ra trong các lĩnh vực: DS, HN&GD, thương mại & Tố tụng DS. Những quan hệ này liên quan đến lợi ích tài sản và lợi ích nhân thân, chủ yếu phát sinh giữa cá nhân, pháp nhân, tổ chức với nhau. - Yếu tố nước ngoài: + Có ít nhất 1 chủ thể tham gia quan hệ này...

  doc55 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Các văn bản pháp luật về tư pháp quốc tếĐề tài Các văn bản pháp luật về tư pháp quốc tế

  Trong trường hợp pháp luật về tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về tương trợ tư pháp về dân sự được quy định t...

  doc88 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Bài cá nhân tuần:Phân tích các yêu cầu về ngôn ngữ của văn bản pháp luậtĐề tài Bài cá nhân tuần:Phân tích các yêu cầu về ngôn ngữ của văn bản pháp luật

  Theo quan điểm của giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật (Trường Đại học Luật Hà Nội) thì văn bản pháp luật là hệ thống 3 nhóm văn bản: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính. Từ quan điểm này giáo trình cũng đưa ra những đặc điểm của văn bản pháp luật, trong đó đặc điểm đầu tiên là về ngôn ngữ. Ngôn ngữ - hiểu ...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng văn bản pháp luật bài học kìXây dựng văn bản pháp luật bài học kì

  Ủy ban nhân dân (UBND) vừa là cơ quan chấp hành quyền lực nhà nước ở địa phương đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do đó UBND có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Vị trí đó được khẳng định trên nhiều mặt, trong đó phải kể đến hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Hoạt động ba...

  doc9 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 3

 • Bài 1Tố tụng hình sựBài 1Tố tụng hình sự

  Theo Điều 79 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2003 về Các biện pháp và căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn,thì không chỉ có Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án mới có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn mà cả "người có thẩm quyền theo qui định của Bộ luật này (Luật TTHS) có thể áp dụng một trong những biện pháp ngăn chặn ." Khoản 2 Điều 81 BLT...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 1

 • Bài 2 Tố tụng hình sựBài 2 Tố tụng hình sự

  Điều tra vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng hình sự thứ hai mà trong đó cơ quan Điều tra căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát tiến hành các biện pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo Khoản 3 Điều 113 thì Viện kiểm sát có nhiệm vụ và quyền hạn sau: “3. Giải quyết các tranh chấp về ...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước đề: phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáoQuản lý nhà nước đề: phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

  Như chúng ta đã biết, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân, được ghi nhận ở Điều 70 Hiếp pháp năm 1992: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ...

  doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 3185 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nướcĐề tài Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước

  Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự tôn trọng và thực hiện pháp luật xã hội chủ nghĩa một cách tự giác, nghiêm minh, đấy đủ, thống nhất thông qua những hành vi tích cực của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, chính trị- xã hội. cũng như mọi công dân với kết quả hiện thực là sự tôn trọng và thực hiện pháp luật ấy trong bộ máy nhà n...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 10007 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Phân tích nguyên tắc phân chia quyền lực và sự áp dụng nguyên tắc này trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sảnĐề tài Phân tích nguyên tắc phân chia quyền lực và sự áp dụng nguyên tắc này trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản

  Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng, hoàn thiện và phát triển nhất trong lịch sử các kiểu nhà nước bóc lột. Bản chất nhà nước tư sản thể hiện rõ ở tính giai cấp và tính xã hội. Bộ máy nhà nước tư sản được tổ chức trên cơ sở lý thuyết về “ tam quyền phân lập” do các học giả tư sản tự do ở châu Âu xây dựng vào thế kỷ XVIII, mà người ti...

  doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tìm hiểu quan niệm về “sống thử” của nam sinh viên k35 trường Đại học Luật Hà NộiĐề tài Tìm hiểu quan niệm về “sống thử” của nam sinh viên k35 trường Đại học Luật Hà Nội

  Đặt trong bối cảnh nước ta trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, đồng nghĩa với việc chấp thuận hội nhập về văn hóa và lối sống ở một mức độ nhất định, giới trẻ hiện có cách nghĩ và lối sống hiện đại hơn, quan niệm về giới tính “thoáng” hơn so với trước đây. Chính vì thế, xu hướng “tình dục thoáng” đang là một thực tế đã được báo động trước mà ch...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 2735 | Lượt tải: 16