• KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc AnhKT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh

  Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng. Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

  doc48 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú TháiHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

  Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Chương II : Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái. Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái.

  doc93 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 24

 • QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật SơnQL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn

  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT SƠN PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VCĐ TẠI DN PHẦN III: ĐỀ XUẤT 1 SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY

  doc18 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt HàHoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà

  Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất Phần 2: Thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà Phần 2: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà

  doc41 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 722 | Lượt tải: 3

 • QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACOQL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO

  Phần 1 : Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty công trình đường thuỷ Phần 2 : Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ Phần 3 : Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà NộiGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

  Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 1

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng TràKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí...

  doc55 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 2

 • Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam ÁTổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

  Phần I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ tại các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 3

 • Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DNKế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN

  PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

  doc84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 5

 • Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội TosercoHạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. Phần III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 2