• Phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ Việt Nam tại Việt Nam hiện nayPhân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ Việt Nam tại Việt Nam hiện nay

  Tổ chức phi chính phủ Việt Nam: Là tổ chức tự nguyện của nhân dân Việt Nam, có tư cách pháp nhân; cùng ngành, nghề, giới, nhu cầu, hoạt động một cách thường xuyên để thực hiện mục tiêu chung, không vì mục tiêu phân chia lợi nhuận và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. -Quản lý nhà nước: Là hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước của ...

  doc21 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 4077 | Lượt tải: 5

 • Tăng trưởng kinh tế và tham nhũngTăng trưởng kinh tế và tham nhũng

  Tham nhũng là một tệ nạn trầm trọng ở nhiều quốc gia kém mở mang (và có một số quốc gia đã mở mang) trong đó có Việt Nam. Tham những xúc phạm đạo đức, lũng loạn xã hội, khơi dậy những nghị vấn nghiêm khắc về thực chất cảu chế độ chính trị, đó là những sự kiện ai cũng biết và đã được bàn cãi khá nhiều

  pdf23 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 4

 • Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long

  Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu sản xuất và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính nhằm xác lập mối quan hệ giữa Nhà Nước và sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất đai. Khi xã hội ph...

  doc57 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 9

 • Cải cách hành chính quốc gia, nhũng vấn đề lí luận và thực tiễnCải cách hành chính quốc gia, nhũng vấn đề lí luận và thực tiễn

  Thể chế hành chính nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh về các mặt tổ chức và hoạt động, chế độ công vụ, tài chính, nhân sự liên quan đến hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sốn...

  docx14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 7

 • Chuyên đề Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt NamChuyên đề Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt Nam

  Bước vào thời kỳ đổi mới, nước ta đã chuyển mạnh từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đây, quan hệ mua bán, giao dịch giữa một bên là nhà sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ với một bên là người bỏ tiền ra mua hàng hoá và dịch vụ để phục vụ cho sinh hoạt, tiêu dùng của cá nhân, gia ...

  docx78 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nayThực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, ph...

  docx22 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 2123 | Lượt tải: 34

 • Đồ án Một cửa liên thôngĐồ án Một cửa liên thông

  Thủ tục hành chính là vấn đề nóng bỏng của Thủ đô Hà nội nói riêng và của nước ta nói chung hiện nay, nhất là khi Việt nam dự kiến tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế vào cuối năm 2006. Điều "nóng bỏng" này cũng là vấn đề được Quốc hội nhắc tới trong phiên họp gần đây cùng với dự thảo Luật chống tham nhũng đã được toàn thể nhân dân góp ý, bàn luậ...

  docx27 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 4

 • Luận án Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt NamLuận án Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt Nam

  Ngày nay, quy mô sinh viên tăng quá nhanh trong khi sự đáp ứng nguồn lực của các nhà nước thì hạn chế, cùng với sự quan tâm đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao nhiều hơn đã tạo sức ép lên các chính phủ về hai vấn đề: một là sử dụng hiệu quả nguồn lực và hai là chất lượng của các sản phẩm giáo dục đại học (GDĐH)...

  doc227 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 915 | Lượt tải: 1

 • Phát triển chính phủ điện tử ở một số nước bài học kinh nghiệm đối với Việt NamPhát triển chính phủ điện tử ở một số nước bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định các chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và đưa nền kinh tế phát triển sánh ngang với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nhưng làm thế nào để các...

  doc102 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 0

 • Các nhận thức và quan điểm .Nội dung cải cách hành chính ở Việt NamCác nhận thức và quan điểm .Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

  Việt Nam là nước đang phát triển, đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế trong hiện tại cũng như trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế đó là trình độ quản lý của cán bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là ...

  doc29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 7