• Đề tài Quan hệ cấp dưỡng trong luật hôn nhân và gia đình hiện hànhĐề tài Quan hệ cấp dưỡng trong luật hôn nhân và gia đình hiện hành

  Khivợ chồng ly hôn, pháp luật quy định người chồng có nghĩavụcấp dưỡng cho ngườivợ(Điều 144Bộ dân luậtBắckỳ 1931). Tuy nhiên, trong trườnghợp ngườivợ tái giá, vôhạnh hoặc ăn ởtư tìnhvới người khác thì không đượclĩnh tiềncấpdưỡng(Điều 154Bộ dân luậtBắcKỳ 1931 và Điều 143 Bộdân luật Trung Kỳnăm1036). Trong quanhệ con đốivới chamẹ. Điều 207B...

  pdf84 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 16

 • Pháp luật về kinh doanh và sử dụng ðất trong khu công nghiệp và khu chế xuấtPháp luật về kinh doanh và sử dụng ðất trong khu công nghiệp và khu chế xuất

  Với những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng hạ lưu sông Mekong, ai cũng nghĩ cái tư duy nông nghiệp ñã ăn sâu vào tâm khảm của người dân vùng châu thổ này. Nhưng giờ ñây, dọc theo hai nhánh rẽ của dòng Mekong, những khu, cụm công nghiệp, chế xuất với nhiều nhà máy, xí nghiệp ñã khoác lên ñôi bờ sông mênh mông thơ mộng một tấm áo mới ...

  pdf79 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Luật quốc tịch và các chế định liên quan đến quốc tịchĐề tài Luật quốc tịch và các chế định liên quan đến quốc tịch

  Quốc tịch là một chế định pháp lý thể hiện sự ràng buộc giữa một cá nhân – gọi là công dân với một quốc gia mà cá nhân đó mangquốc tịch. Pháp luật về quốc tịch luôn giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phápluật của mỗi quốc gia. Ngày nay, trước sự hòa nhập quốc tế, trước các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia và để bảo vệ chủ quyền của m...

  pdf73 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Luật phá sản ở Việt Nam – vấn ðề bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sảnĐồ án Luật phá sản ở Việt Nam – vấn ðề bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, phá sản và pháp luật phá sản không tồn tại.ðặc trưng của nền kinh tế này là thừa nhận nguyên tắc nhà nước lãnh ñạo nền kinh tế (ví dụ, ở Việt Nam, nguyên tắc này ñược ghinhận tại ðiều 22và ðiều 33 Hiến pháp1980), ghi nhận sự thống lĩnh của chế ñộ sở hữu xãhội chủ nghĩa dưới hai hình thức là sở hữu t...

  pdf63 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam - Thực tiễn và hướng hoàn thiệnĐồ án Hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam - Thực tiễn và hướng hoàn thiện

  Xúc tin là mt hot dng hn hp duc dch t ting Anh “promotion” có nghia là s khuyn khích, ng h, chiêu th hay là hot dng qung cáo d nhm thúc dy mt linh vc nào dó. Tuy nhiên mc d khái quát, thât ng “xúc tin” cung có th duc hiu là “hot dng tìm kim và thúc dy” vic tìm kim, thúc dy trong linh vc nào thì tên gi gn vi linh vc dó.Ví d: Xúc tin thuong mi t...

  pdf57 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 12

 • Đề tài Phân tích các cơ sở làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính, cho ví dụ cụ thểĐề tài Phân tích các cơ sở làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính, cho ví dụ cụ thể

  QPPL tác động tới quan hệ xã hội nhất định, biến chúng thành QHPL. Nếu quan hệ xã hội không được QPPL điều chỉnh thì không thể trở thành QHPL. QPPL hành chính tạo điều kiện tiền đề, là cơ sở ban đầu cho sự phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPL hành chính. QPPL hành chính quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quản lý hành chính nhà nước, qu...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 1

 • 136 Bài luận mẫu hay nhất136 Bài luận mẫu hay nhất

  - Trình Thủ tướng CP về: thành lập, tổ chức lại, giải thể các vụ, cục và tương đương, tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng CP; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục hoặc tương đương thuộc Bộ. - Trình Thủ tướng CP bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thứ...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quy chế pháp lí hành chính của công dânĐề tài Quy chế pháp lí hành chính của công dân

  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lí hành chính nhà nước dựa trên cơ sở quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp năm 1992 nên chỉ có thể trở thành hiện thực khi được cụ thể hóa thành các quyền, nghĩa vụ cụ thể trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đó chính là quy chế pháp lí ...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khácĐề tài Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác

  Bộ luật dân sự Việt Nam lần đầu tiên ra đời đã bao quát được một số lĩnh vực rộng lớn trong đời sống xã hội, đó là giao lưu dân sự của các chủ thể. Bên cạnh việc xây dựng chuẩn mực chủ thể pháp lý cho các chủ thể tham gia quan hệ dân sự, góp phần giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển, bộ luật dân sự còn hạn chế những tranh ch...

  docx20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Đánh giá vai trò của nguyên tắc tự do biển cả và đất thống trị biểnĐề tài Đánh giá vai trò của nguyên tắc tự do biển cả và đất thống trị biển

  Biển chiếm gần 71% bề mặt trái đất của chúng ta và ngày càng có một vai trò quan trọng trong đời sống của các quốc gia, các dân tộc. Biển có một mạng lưới giao thong thuận tiện ,một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và quý giá đối với đời sống của con người.Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và nhu cầu phát triển kinh tế của các ...

  doc50 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/03/2013 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 6