• Đại diện trong giao kết hợp đồngĐại diện trong giao kết hợp đồng

  Bài viết không chủ đích làm rõ tất cả các vấn đề về đại diện mà chỉ đi sâu vào làm rõ vấn đề đại diện theo uỷ quyền. Việc giao kết, xác lập, thực hịên hợp đồng của người uỷ quyền và người đại diện. Bài viết đi vào làm rõ quan hệ đại diện trong giao kết hợp đồng thì nó sẽ phát sinh những hậu quả pháp lý gì, trách nhiệm của các bên liên quan ra sao. ...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề về mua bán căn hộ trong nhà chung cư, lí luận và thực tiễn hiện nay trong xã hộiĐề tài Một số vấn đề về mua bán căn hộ trong nhà chung cư, lí luận và thực tiễn hiện nay trong xã hội

  Nhà ở là tài sản có giá trị đặc biệt đối với con người, đồng thời phục vụ nhu cầu thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày của mỗi người, mỗi họ gia đình. Thị trường mua bán nhà ở trong những năm gần đây diễn ra hết sức sôi động, một trong những đối tượng của hoạt động này hướng tới chính là những căn hộ chung cư. Theo quy định của pháp luật hiện hành, căn h...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1102 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên những vấn đề tổ chức và quản lýĐề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên những vấn đề tổ chức và quản lý

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một loại hình doanh nghiệp mới được nhiều nhà đầu tưtrong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Với tính chất gọn nhẹ vềcơcấu tổchức và quản lý, hiện nay loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã và đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Mặc dù loại hình doanh nghiệp này chỉra đời 1999 đ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 5655 | Lượt tải: 59

 • Cá nhân dân sự: các biện pháp thực hiện, bảo vệ quyền nhân thânCá nhân dân sự: các biện pháp thực hiện, bảo vệ quyền nhân thân

  Với tư cách là thành viên của xã hội, từ lúc sinh ra con người đã được hưởng những quyền nhất định thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trải qua quá trình đấu tranh phát triển của xã hội, các quyền của cá nhân ngày càng được phát triển, mở rộng. Trong các quyền dân sự của cá nhân thì quyền nhân thân là một phần rất đa dạng thuộc đối tượng điều chỉn...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 1

 • Cá nhân hành chính, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nướcCá nhân hành chính, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước

  Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành - điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định ”. Bộ máy nhà nước Việt nam gồm bốn hệ thống cơ quan chính: cơ quan lập ph...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nướcĐề tài Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

  Bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước có nghĩa là bằng những cơ chế và hoạt động pháp lí làm cho pháp luật được thực hiện có hiệu quả trong thực tê và hoạt động của bộ máy nhà nước mà trước hết là hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải thực sự vì dân, khơi dậy trí tuệ và tinh thần, ý chí tự lực tự cường của nhân dân, đem lại nhữ...

  doc10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóaĐề tài Quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa

  Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại diễn ra hằng ngày trong đời sống và quan hệ mua bán hàng hóa đựoc xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lí là hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong bài viết dưới đây, dưới góc nhìn của một sinh viên và bằng một số tài liệu tham khảo, em xin phân tích vấn đề : quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lự...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 0

 • Cá nhân thương mại, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủCá nhân thương mại, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ

  Để hiểu được khái niệm DNTN là gì, trước hết cần phải hiểu doanh nghiệp là gì. Theo khoản 1 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 : “ Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh ”. Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 : ...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Công chứng và môt số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứngĐề tài Công chứng và môt số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng

  Hiện nay, hoạt động công chứng và pháp luật về công chứng ở nước ta đang là một vấn đề nóng, còn nhiều bất cập, chưa thực sự rõ ràng và hoàn thiện. Gây không ít khó khăn cho người dân cũng như các chủ thể khác trong việc tham gia quan hệ pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra một số nhìn nhận và đánh giá về vấn đề trên, sự đánh giá v...

  doc6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 2

 • Cá nhân thương mại: cơ cấu tổ chức và những đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ - Công ty conCá nhân thương mại: cơ cấu tổ chức và những đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ - Công ty con

  Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới có nhiều biến động khó lường, những công ty nhỏ lẻ, manh mún khó tồn tại trên thương trường kinh tế. Khái niệm nhóm công ty quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005 là một trong những cơ sở để các công ty liên kết, tạo ra mô hình kinh tế phù hợp để tồn tại và phát triển. Một trong những hình thức của nh...

  doc3 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 0