• Quản lý các bên liên quan của dự ánQuản lý các bên liên quan của dự án

  Nhận dạng các bên liên quan là quá trình của sự nhận dạng con người, các nhóm, hoặc các tổ chức mà có thể tác động hoặc bị bị tác động bởi một quyết định, một hoạt động, hoặc một kết quả của dự án, sự phân tích và sự tư liệu hóa các thông tin tương ứng liên quan đến mối quan tâm, sự liên đới, sự phụ thuộc lẫn nhau, sự ảnh hưởng, và tác động tiề...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Dự báo ngân lưu dự án xây dựngDự báo ngân lưu dự án xây dựng

  NHU CẦU DỰ BÁO NGÂN LƯU CỦA NHÀ THẦU Hàng năm số công ty trong ngành XD phá sản nhiều hơn so với các ngành khác (tại Anh quốc) Nguyên nhân: Không đủ tiền mặt và thất bại trong việc thuyết phục các chủ nợ/người cho vay rằng sự thiếu hụt tiền mặt chỉ là tạm thời. Nhu cầu dự báo ngân lưu là quan trọng để chuẩn bị trước các khoản tiền cho nh...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVM tuyến tínhKiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVM tuyến tính

  VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU (AS-PLANNED) • Dự án có diện tích 50.000 m2. Bạn - một nhà thầu chuyên về lát gạch - có thể lt được 2500m2 sàn/ngày với một chi phí là 3000$/ngày. Bạn cũng hoạch định để hoàn thành lt 50.000 m2 gajch trong 20 ngày với chi phí là 60.000$

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVMKiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVM

  Các thành phần cơ bản của kiểm soát chi phí: Hoạch định làm thế nào mà chi phí sẽ được tiêu xài (PLAN) Ghi chép lại làm thế nào mà chi phí đã bị tiêu xài (ACTUAL) Đo lường sự khác biệt (variance) giữa PLAN và ACTUAL Làm các hành động hiệu chỉnh nếu cần

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Ước lượng chi phí xây dựng (phần nâng cao)Ước lượng chi phí xây dựng (phần nâng cao)

  MỤC ĐÍCH Hổ trợ khách hàng để: Đánh giá nghiên cứu khả thi của dự án Lập một dự toán chi chí dự án Đánh giá khả năng chi trả của khách hàng Quyết định tiếp tục hoặc bỏ dỡ (aborting) dự án Quyết định sự cung cấp tài chánh cho dự án Đơn vị thiết kế sử dụng các ước lượng để: Lập một kế hoạch chi phí Đánh giá sự cân đối của ch...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Mua sắm đấu thầuMua sắm đấu thầu

  Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: • Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu • Liệt kê được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu • Lập được kế hoạch đấu thầu hàng năm • Trình bày được các nội dung và quy trình thực hiện các bước trong đấu thầu mua sắm

  pdf55 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Hoạch định dự ánHoạch định dự án

  “Mọi kế hoạch là tồi nếu nó không thay đổi trong quá trình thực hiện” (BARTOLOMMNO DE SAN CONCORDIO) Quy luật: Các cá nhân có liên quan đến dự án nên tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án Hoạch định là được chuẩn bị để lập lại kế hoạch! (replan) Nhận dạng các rủi ro dự án, và đề xuất các biện pháp đối phó nếu các rủi ro đó xuất hiện

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựngGiới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng

  Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không họach định Bạn không thể họach định những gì mà bạn không đo lường/định lượng Bạn không thể đo lường/định lượng những gì mà bạn không biết Bạn không thể quản lý những gì mà bạn không biết hoặc không có kiến thức về no

  pdf79 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu về quản lý dự ánGiới thiệu về quản lý dự án

  Câu hỏi thảo luận Theo các anh chị các mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Hiện nay (thời điểm trong bài báo) dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 3 Tình trạng dự án theo đánh giá của WB? Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên? Nếu kế hoạch khắc phục không dẫn đến những c...

  pdf65 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Đề cương lí luận nhà nước và pháp luậtĐề cương lí luận nhà nước và pháp luật

  Câu 1: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Lí luận nhà nước và pháp luật Trả lời: • Đối tượng nghiên cứu - Các quy luật chung về sự hình thành, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật, sự thay thế các kiểu nhà nước và pháp luật; - Bản chất, vai trò, giá trị xã hội của nhà nước và pháp luật; - Pháp luật ...

  docx13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0