• Chương 9: Chiến lược ở các bộ phận chức năngChương 9: Chiến lược ở các bộ phận chức năng

  Khái niệm Chiến lược chức năng là những chiến lược hướng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp như sản xuất, tiếp thị, quản lý vật tư, nghiên cứu-phát triển,tài chính và nguồn nhân lực, Những chiến lược này có thể tập trung vào một chức năng xác định; Phụ thuộc vào chiến lược cấp DN và cấp ĐVKD, tuy nh...

  pdf44 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Chương 8: Phân tích lựa chọn chiến lượcChương 8: Phân tích lựa chọn chiến lược

  MỤC TIÊU 1. Nắm được quy trình để xây dựng chiến lược 2. Sử dụng các công cụ ma trận 3. Lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Phần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ chức - Chương 8 Văn hóa trong tổ chứcPhần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ chức - Chương 8 Văn hóa trong tổ chức

  YÊU CẦU  Nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức. Các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức.  Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức.  Nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức.  Văn hóa tổ chức được lan truyền như thế nào?  Sự thay đổi, kiểm soát văn hóa của tổ chức.

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanhChương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

  MỤC TIÊU Nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chính mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển để tạo cho doanh nghiệp các lợi thế cạnh tranh. Xem xét và lựa chọn các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tối ưu để khai thác những lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả trong một ngành.

  pdf52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ chức - Chương 7 Giao tiếp trong tổ chứcPhần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ chức - Chương 7 Giao tiếp trong tổ chức

  YÊU CẦU  Hiểu rõ về giao tiếp và chức năng của giao tiếp.  Mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu.  Nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược phát triển ra nước ngoàiChiến lược phát triển ra nước ngoài

  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ YẾU TỐ SẢN XUẤT Doanh nghiệp của một nước giành được lợi thế cạnh tranh nếu có được những yếu tố sản xuất cụ thể với chi phí thấp hoặc chất lượng cao Chỉ sự sẵn có các yếu tố sản xuất không đủ để giải thích cho sự thành công trong cạnh tranh

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lượcChương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược

  1. Các hình thức kiểm soát chiến lược Kiểm soát thông qua thị trường Kiểm soát bằng đầu ra/sản lượng Kiểm soát thông qua công cụ hành chính Kiểm soát theo nhóm tự quản

  ppt22 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệpChương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp

  MỤC TIÊU Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp Giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng Có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn

  pdf64 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Các mô hình phân tích chiến lượcCác mô hình phân tích chiến lược

  NỘI DUNG CHÍNH 1.  Mô hình chiến lược portfolio BCG 2.  Ma trận hình ảnh cạnh tranh 3.  Ma trận Mc Kinsey

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 1

 • Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 6 Lãnh đạo nhómPhần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 6 Lãnh đạo nhóm

  YÊU CẦU  Thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giửa lãnh đạo và quyền lực.  Hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo.  Tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học thuyết này.  Giải thích được bản chất của thuyết đường dẫn tới đích trong lãnh đạo.  Nắm đư...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0