• Kế toán, kiểm toán - Chương 4: Khóa sổ và Lập Báo cáo tài chínhKế toán, kiểm toán - Chương 4: Khóa sổ và Lập Báo cáo tài chính

  Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ. o Thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản. o Lập các báo cáo tài chính đơn giản. o Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ képKế toán, kiểm toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế Mục tiêu toán; • Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; • Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết; • Lập và sử dụng Bảng cân đối tài khoản

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Báo cáo tài chínhKế toán doanh nghiệp - Chương 2: Báo cáo tài chính

  . – Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính. – Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản. – Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính 2 • Kế toán tài chính và báo cáo tài chính • Khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài Nội dung chính • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính • ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toán - Chương 01: Tổng quan về kế toánNguyên lý kế toán - Chương 01: Tổng quan về kế toán

  Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. • Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt. • Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toánKế toán doanh nghiệp - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

  Hiểu biết các khái niệm cơ bản về hệ thống KSNB. ■ Nhận diện được các đặc điểm rủi ro và gian lận trong môi trường HTTTKT ■ Biết thiết lập các thủ tục kiểm soát rủi ro trong môi trường HTTTKT ■ Hiểu biết cơ bản về phương pháp quản trị HTTT theo COBIT

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thốngKế toán doanh nghiệp - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống

  Phạm vi của hệ thống Mô tả các thành phần của AIS  Dữ liệu  Hoạt động xử lý  Lưu trữ  Thông tin Đối tượng tham gia vào AIS

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin kế toán nâng caoHệ thống thông tin kế toán nâng cao

  Hiểu cấu trúc và các thành phần của HTTTKT Biết các thành phần và chức năng của hệ thống ERP Hiểu biết tổng quan các chu trình kinh doanh liên quan đến kế toán

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 4: Khoá sổ và Lập Báo cáo tài chínhKế toán doanh nghiệp - Chương 4: Khoá sổ và Lập Báo cáo tài chính

  Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ.  Thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản.  Lập các báo cáo tài chính đơn giản.  Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ képKế toán doanh nghiệp - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; • Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; • Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết; • Lập và sử dụng Bảng cân đối tài khoản

  pdf46 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Báo cáo tài chínhKế toán doanh nghiệp - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính. – Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính. – Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản. – Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính

  pdf69 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0