• Một số điều cần biết về hệ thống kế toán PhápMột số điều cần biết về hệ thống kế toán Pháp

  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP. CHƯƠNG II. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO. CHƯƠNG III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. CHƯƠNG IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH CHƯƠNG V. KẾ TOÁN BẰNG TIỀN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN VÀ THƯƠNG PHIẾU CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KINH DOANH I. KHÁI NIỆM CHU...

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVTHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT

  Chương I: Khái quát tình hình chung của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Chương III: Tìm hiểu chung về các phần hành kế toán khác trong Công ty Thương mại và sản xuất ...

  doc76 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1088 | Lượt tải: 3

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại xí nghiệp xây lăp IHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại xí nghiệp xây lăp I

  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I CHƯƠNG III: MỘT S Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4354 | Lượt tải: 36

 • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Chương I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.

  doc97 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 5

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN gạch ngói Hồng TháiTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN gạch ngói Hồng Thái

  PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI PHẦN II: THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ SUẤT VÀ KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI

  doc65 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3375 | Lượt tải: 34

 • Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)

  Phần I : Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Phần II : Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ. Phần III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ.

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2642 | Lượt tải: 37

 • Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp CầuCông tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu

  Chương I : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu.

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1944 | Lượt tải: 15

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải PhòngHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng

  Phần I: Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xi măng Hải Phòng.

  doc102 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 4

 • Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà NộiTổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội

  Phần I : Khái quát chung về Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội Phần II : Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội Phần III : Một số kiến nghị về công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội .

  doc57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 4

 • Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc SơnHạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

  Chương I : Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Chương II : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn. Chương III : Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4706 | Lượt tải: 58