• PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀ NỘIPHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀ NỘI

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ DU LỊCH MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀ NỘI CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 1

 • Ngân hàng Chính sách xã hội Việt NamNgân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

  Đời sống bộ phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội việt nam(NHCSXHVN). Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục vụ người nghèo, là...

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 3538 | Lượt tải: 18

 • Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải phápChính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

  Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp Chương I Cở sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Chương II Thực trạng nghèo đói ở vùng đồ...

  doc33 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2267 | Lượt tải: 12

 • Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà NộiHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội

  Phần I: Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức. Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng Số1 Hà Nội. Phần III: Giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp Máy và ...

  doc43 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 2

 • Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt NamTình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam

  PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG PHẦN II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1451 | Lượt tải: 2

 • Phí nước thảiPhí nước thải

  Nước là một tài nguyên quí của con người. Mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt đều cần dùng nước. Chính vì vậy mà hàng ngày có một lượng lớn nước được tiêu thụ và đồng thời cũng ngần ấy lượng nước thải được thải ra môi trường. Hà Nội là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam. Lượng nước thải của thành phố thải ra hàng ngày là rất lớn và chủ yế...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 1

 • Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt NamChứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

  I. Chứng khoán và thị trường chứng khoán II. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau 4 năm đi vào hoạt động

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 4

 • Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong doanh nghiệp của nhà nướcLý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong doanh nghiệp của nhà nước

  Sự phát triển của DNNN có vai trò rất quan trọng, nó định hướng nền kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa. Và để làm được điều đó các DNNN phải thể hiện được ưu thế vượt trội của mình so với các loại hình khác. Ưu thế vượt trội thể hiện ở việc làm ăn có hiệu quả. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đó là vấn đề mang tính quyết định sự phát triển của DNN...

  doc27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 5

 • xuất khẩu lao động ở Việt Namxuất khẩu lao động ở Việt Nam

  CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

  doc40 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 3

 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nayNâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế.

  doc44 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 19