• Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghịTình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị

  CHƯƠNG I: Vai trò của ODA. CHƯƠNG II: Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay. CHƯƠNG III: Triển vọng và một số kiến nghị để thu hút viện trợ ODA của Nhật Bản.

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt NamMột số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 7

 • Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian quaMột số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

  PHẦN 1 LÃI SUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÃI SUẤT PHẦN II THỰC TRẠNG VIỆC ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CƠ BẢN Ở VIỆT NAM

  doc45 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 3

 • Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN ở Việt Nam hiện nayMột số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN ở Việt Nam hiện nay

  I. VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN - ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TẠO VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRONG CÁC DNNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY III.GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DNNN

  doc40 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 1

 • Động lực đối với người lao độngĐộng lực đối với người lao động

  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về việc tạo động lực cho người lao động. Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực đối với người lao động. Chương 3: Tổ chức tốt các yếu tố tạo động lực cho người lao động.

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1427 | Lượt tải: 8

 • Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước taThực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta

  Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đản...

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1129 | Lượt tải: 7

 • Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nướcChính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nước

  1.Lý luận chung về tỷ giá hối đoái, chính sách tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới thương mại. 2.Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó tới ngoại thương một số nước. 3.Triển vọng thay đổi chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động có thể có tới Việt Nam.

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt NamThực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

  Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này trong nhiều năm qua. Định nghĩa về doanh nghiệp...

  doc55 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2540 | Lượt tải: 13

 • Một số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODAMột số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VỐN ODA. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA.

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 3

 • Quản lý chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nayQuản lý chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

  Phần I : Lí luận chung về chiến lược kinh doanh và quản lý chiến lược kinh doanh. Phần II : Thực trạng về công tác quản lý chiến lược ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản chiến lược kinh doanh .

  doc42 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 2