• Khóa luận Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc giaKhóa luận Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

  Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế thế giới. Thế giới đang chuyển dần từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin với nền kinh tế tri thức. Toàn cầu hóa kinh tế được xác định là một xu thế khách quan, tạo cơ hội cho phá...

  pdf110 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Problem ResearchProblem Research

  Khái niệm tội phạm Loại hình, đặc trưng, nguyên nhân tội phạm Tình hình tội phạm Việt Nam Tình tình tội phạm trên thế giới Các nghiên cứu liên quan Đánh giá và giải pháp

  ppt60 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2539 | Lượt tải: 4

 • Tư tưởng xã hội phương đông cổ đạiTư tưởng xã hội phương đông cổ đại

  Tổng quan về vị trí địa lý Đặc điểm tự nhiên, chính trị-xã hội,CS dân cư Bối cảnh lịch sử xã hội Phương Đông cổ đại Đặc điểm tư tưởng xã hội Phương Đông CĐ Ai Cập Lưỡng Hà Trung Quốc

  ppt24 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 3154 | Lượt tải: 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công nghệ xã hộiTư tưởng Hồ Chí Minh về Công nghệ xã hội

  Nhận thức về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã trình bày một cách tổng quát. Chủ nghĩa xã hội là gì? Người trả lời: chủ nghĩa xã hội là xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng và tinh thần ngày càng tốt. Nói một cách cụ thể là: chủ nghĩa xã hội là phải làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ. Hồ Chí Minh đã tiếp th...

  docx38 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2293 | Lượt tải: 2

 • Tội phạm môi trườngTội phạm môi trường

  Đ/n UNESCO ( 1981): MT của con người bao gồm toàn bộ hệ thống do con người tạo ra những cái hữu hình (đô thi, hồ chứa, ) và những cái vô hình (tập quán, niềm tin, nghệ thuật, ) trong đó con người sống bằng lao động chính của mình. Như vậy, môi trường sống đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho 1 thực thể là sinh v...

  pptx43 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2229 | Lượt tải: 3

 • Những vấn đề xây dựng nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí MinhNhững vấn đề xây dựng nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước, thương dân nồng nàn tha thiết. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin bằng niềm tin mãnh liệt: “Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lê-nin” và con đường duy nhất mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào là con đường cách mạng vô sản, dùng bạo...

  docx17 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2617 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Ngôn ngữ teenĐề tài Ngôn ngữ teen

  Có thể nói rằng mặc dù thời gian ngắn, việc thu thập dữ liệu thông tin còn hạn chế, tuy nhiên nhóm đã nỗ lực hết sức, huy động toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện được đề tài ở một mức độ tương đối. Tuy không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định nhưng đề tài đã đạt được một số thành quả nhất định, cụ thể là: - Mang lại cho mọi người những hiểu biế...

  docx24 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 9339 | Lượt tải: 38

 • Di dân nông nghiệp ở Việt NamDi dân nông nghiệp ở Việt Nam

  Bắc 54 hay Bắc 75 là ám chỉ đến 2 cuộc di dân từ Bắc vào Nam lớn nhất thế kỷ 20 của dân tộc.  - Bắc 54 là dòng người miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954 theo hiệp đinh Giơ-ne-vơ. Có những người thân pháp di cư vào, có những người bị ép vào và có cả những người công giáo di cư theo lời mị dân của Ngô Đình Diệm. - Bắc 75 là dòng người Bắc di cư và...

  pptx21 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2495 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạngĐề tài Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạng

  Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống giặc ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức l...

  docx7 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 2858 | Lượt tải: 4

 • HERBERT SPENCER (1820 – 1903)HERBERT SPENCER (1820 – 1903)

  Bối cảnh kinh tế Bối cảnh chính trị Quan điểm tư tưởng xã hội học của ông chịu ảnh hưởng rất sâu sắc bối cảnh kinh tế xã hội Anh cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.Thực tế thời điểm đó ở anh CNTB phát triển tới đỉnh cao. Xã hội Anh rất phồn thịnh. Spencer nhìn thấy một số khía cạnh tích cực của chủ nghĩa tư bản như tính hiệu quả, môi trường tự do cạnh...

  pptx24 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 7553 | Lượt tải: 7