• Môi trường - Chương 4: Mô hình toán nước ngầmMôi trường - Chương 4: Mô hình toán nước ngầm

  Một trong những phương pháp để nghiên cứu quá trình vận động và truyền chất của nước ngầm là phương pháp mô hình. Đó là công cụ để mô phỏng gần đúng các trường hợp thực tế bao gồm các mô hình vật lý và mô hình toán. Mô hình vật lý có thể phân loại thành mô hình tương tự hình học và tương tự điện. Mô hình toán mô phỏng dòng ngầm một cách gián ti...

  pdf131 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu: Tìm hiểu về nước ngầmTài liệu: Tìm hiểu về nước ngầm

  Nước ngầm là nguồn nước ngọt lớn nhất sẵn có trên trái đất khá ổn định và có trữ lượng vượt xa so với nguồn nước mặt từ sông, suối, hồ, ao. Hiện nay, do sự phát triển của các ngành kinh tế và vấn đề bùng nổ dân số, nhu cầu dùng nước tăng lên không ngừng và mâu thuẫn giữa khả năng cung cấp nước và nhu cầu dùng nước ngày càng gay gắt cả về số lượ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học đánh giá tác động môi trườngBài giảng môn học đánh giá tác động môi trường

  Hiện nay bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một vấn đề vô cùng cấp thiết, đang được sự quan tâm hàng đầu của thế giới cũng như của nước ta nhằm đối phó với tình trạng môi trường sống trên trái đất đang ngày càng xuống cấp, đe doạ sự phát triển lâu bền của nhân loại. Tập Bài giảng môn học "Đánh giá tác động môi trường” của Bộ môn Môi tr...

  pdf161 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 1

 • Quản lý chất thải rắn - Phương pháp xử lý rác thảiQuản lý chất thải rắn - Phương pháp xử lý rác thải

  I/ Thực Trạng Rác Thải ở Việt Nam: Ở Việt Nam, tốc độ phát sinh rác thải tùy thuộc vào từng loại đô thị và dao động từ 0,35 - 0,8 kg/người.ngày. Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống được thải ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Cùng với mức...

  docx11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nước

  Quy hoạch, quản lý và thiết kế: Các quá trình cơ bản của phát triển bền vững. Quy hoạch và thiết kế: Phân tích các chi phí, các lợi ích đạt được và các ảnh hưởng đến môi trường. Thiếu phân tích này: Sử dụng lãng phí tài nguyên (thiên nhiên cũng như nguồn lực xã hội), không đạt được sự cân bằng giữa phát triển và duy trì môi trường, hệ sinh thái. ...

  ppt53 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng tài nguyên nước

  Tài nguyên nước trên thế giới Vòng tuần hoàn thuỷ văn Phân bố nguồn nước toàn cầu Tài nguyên nước m3/người/năm

  pptx73 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 5: Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 5: Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nước

  Dạng tổng quát Max or min: ràng buộc cj: Hệ số hàm mục tiêu aij: Hệ số trong các biểu thức ràng buộc bj: hệ số vế bên phải của biểu thức ràng buộc (RHS) Ví dụ: Max z = 5x1 + 8x2 Ràng buộc 2x1 + 3x2 ≥ 15 3x1 + 5x2 ≤ 60 x1 + x2 = 18 x1, x2 ≥ 0

  pptx34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước: Ứng dụng trong bài toán quy hoạch và quản lýPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước: Ứng dụng trong bài toán quy hoạch và quản lý

  Khái niệm Hệ thống hỗ trợ ra quyết định Mô hình toán học trong PTHTTNN Phương pháp mô hình: Tối ưu & Mô phỏng Bài toán thiết kế/ mô phỏng: Tối đa những đầu ra mong muốn và tối thiểu những đầu ra không mong muốn thông qua những đầu vào có khả năng kiểm soát hoặc kiểm soát một phần

  pptx18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 4: Mô phỏngPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 4: Mô phỏng

  Mô phỏng (Simulation): Quá trình sao chép lại hành vi của một hệ thống đang tồn tại hoặc được đề xuất Thiết kế một mô hình của hệ thống và tiến hành thực nghiệm với mô hình đó nhằm để hiểu rõ hơn về chức năng của hệ thống hoặc để đánh giá những chiến lược quản lý khác nhau của hệ thống đó. Bản chất của mô phỏng là tái sản xuất hành vi của hệ thốn...

  pptx13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống tài nguyên nước

  Tại sao lại quy hoạch và quản lý? Quá ít nước: Mâu thuẫn trong phân bổ nước giữa các ngành Quá nhiều nước Thảm họa gây ra bởi lũ lụt: trực tiếp và gián tiếp Ô nhiễm nước: Mâu thuẫn giữa thượng lưu và hạ lưu trong việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước Những đe dọa đối với chất lượng nước sông Sự phá hủy của hệ sinh thái thủy sinh và ven s...

  pptx72 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0