• Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở AustraliaNhững kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở Australia

    Bài viết tìm hiểu chính sách ngôn ngữ ở Australia từ thế kỉ XIX cho đến nay, thể hiện qua những thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với ngôn ngữ và sự thay đổi trong những thiết chế chủ yếu của cộng đồng do tình trạng nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại ở Australia. Trọng tâm là những thay đổi trong giáo dục và trong hệ thống truyền thông, đặc bi...

    pdf8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0