• Khởi nghiệp Fintech từ cơ hội cách mạng 4.0Khởi nghiệp Fintech từ cơ hội cách mạng 4.0

  Làn sóng phát kiến công nghệ tài chính (Fintech) gắn liền với nhu cầu đổi mới ngành dịch vụ tài chính ngày càng mở rộng. Cụ thể, làn sóng đầu tiên đánh dấu tham vọng của các công ty khởi nghiệp Fintech nhằm đối đầu cạnh tranh với các tổ chức tài chính ngân hàng truyền thống. Qua đó, các tổ chức truyền thống bắt đầu nhận thức và tìm những phuơng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trước yêu cầu cuộc cách mạng 4.0Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trước yêu cầu cuộc cách mạng 4.0

  Theo thống kê của tạp chí Echelon (Singapore) - một trong những tạp chí online lớn nhất về khởi nghiệp ở Đông Nam Á, nước ta hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính cuối năm 2015 (khoảng 1.800 doanh nghiệp). Hiện nước ta có khoảng 30 cơ sở ươm tạo (BI) và 10 tổ chức thúc đẩy Kinh doanh (BA), ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Individual cultural factors affecting new product accepting behavior: The case of electronic market in vietnamIndividual cultural factors affecting new product accepting behavior: The case of electronic market in vietnam

  Today individualized culture playes an important role in promoting acceptance consumer behavior towards new electronic products in Vietnam. The article explores the influence of individual cultural factors on the consumer accepting behavior. 600 questionnaires in total were distributed among the people residing in HCM city, Vietnam. A structural...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • 3PL Provider selection in oil and gas industry using the analytic hierarchy process: A case study in oil-Field services company X3PL Provider selection in oil and gas industry using the analytic hierarchy process: A case study in oil-Field services company X

  This study aims to: (1) Summarize the criteria for selecting 3PL Provider in supply chain management from literature review and apply these criteria to build the criteria model in choosing 3PL Provider for oilfield services company X for the purpose of expanding their market in the oil and gas industry and (2) Analyze, evaluate two 3PL Provide...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Friction in mobilities: Migrating to escapeFriction in mobilities: Migrating to escape

  This study investigates professional migration from Vietnam to Australia and discusses one set of migration decisions previously published by H. C. Nguyen (2015). By analysing the migration decisions made by 15 Vietnamese migrant students under multiple intersecting influences, the study conceptualizes decision-making processes using Heidegge...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Lecturers’ adoption to use the online Learning Management System (LMS): Empirical evidence from TAM2 model for VietnamLecturers’ adoption to use the online Learning Management System (LMS): Empirical evidence from TAM2 model for Vietnam

  Online training has been a common form of training all over the world for many years ago; however, it is only a side choice alongside offline training. Not only students but also lecturers prefer offline training to online training. However, in some cases of force majeure, specifically the nCov-19 flu pandemic, online training is considered th...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Định hướng tái cấu trúc đối với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trong bối cảnh hội nhập quốc tếĐịnh hướng tái cấu trúc đối với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí có tính quốc tế cao, đồng thời mang tính chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia, chủ quyền biển đảo nên điều đó buộc PVEP phải luôn rà soát cấu trúc để cải tiến hoặc tái cấu trúc để thích nghi và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả đã vận dụng mô hình lý thuyết tái cấu trúc doanh nghiệp làm...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Phần 2Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Phần 2

  Để người lao động được làm việc trong điều kiện lao động không có những nguy cơ trực tiếp gây ra tai nạn lao động cần tuân thủ những quy tắc sau : ? Không cất giữ chất độc ở nơi làm việc ? Khi làm việc trên cao cấm người đi lại phía dưới, không ném đồ, dụng cụ xuống dưới . ? Nơi làm việc luôn được giữ sạch sẽ, dụng cụ, vật liệu được sắp xếp gọn...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Phần 1Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Phần 1

  Mục đích của công tác bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và lao động, tạo ra một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau và giảm sức khoẻ cũng như nhữn...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố hà nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố hà nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra kỷ nguyên phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và kinh tế. Trong thời đại doanh nghiệp công nghệ, sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là sự tận dụng các thời cơ tốt mà còn là cách thức để phát ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0