• Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tinBài giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin

  Chương 1. Giới thiệu về quản lý dự án 1.1. Các khái niệm cơ bản Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý. a) Dự án là gì? Theo quan điểm chung dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc th...

  pdf54 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin- Chương 0: Giới thiệu môn học - Hà Quang ThụyBài giảng Cơ sở hệ thống thông tin- Chương 0: Giới thiệu môn học - Hà Quang Thụy

  Nội dung Giới thiệu chung về ngành HTTT Bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu & Công nghệ Tri thức Môn học CSHTTT và các nội dung chính Tổ chức thực hiện năm học 2018-2019

  pptx31 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0

 • Khai thác luật tuần tự có ràng buộc ITEMSET dựa trên tập mẫu thỏa ràng buộcKhai thác luật tuần tự có ràng buộc ITEMSET dựa trên tập mẫu thỏa ràng buộc

  Trong bài báo này, chúng tôi phát biểu bài toán khai thác luật tuần tự với ràng buộc Itemset ở vế trái của luật và đề xuất hai thuật toán MSRIC_R và MSRIC_P để giải quyết bài toán này. Trong đó, MSRIC_R thực hiện đưa ràng buộc vào giai đoạn sinh luật từ tập mẫu tìm được, còn MSRIC_P thực hiện ở giai đoạn tìm mẫu trước. Kết quả thực nghiệm cho th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux (Phần 2)Giáo trình Hệ điều hành Linux (Phần 2)

  BÀI 5: QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM Mã bài: MĐ 40-05 Mục tiêu: - Hiểu cơ chế quản lý người dùng trong hệ điều hành Linux; - Thực hiện việc tạo lập, quản lý người dùng. Nội dung chính: 1. Thông tin của người dùng Mục tiêu: Trình bày cơ chế quản lý người dùng trong hệ điều hành Linux, giúp người học biết được cách quản lý và lưu trữ các thống ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux (Phần 1)Giáo trình Hệ điều hành Linux (Phần 1)

  BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Mã bài: MĐ 40-01 Mục tiêu: - Trình bày được lịch sử phát triển của Linux; - Nắm được các đặc tính cơ bản của hệ điều hành; - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. Nội dung chính: 1. Lịch sử phát triển Unix và Linux Mục tiêu: Giới thiệu cho người học về hệ điều hành mã nguồn mở - Linux, nguyên n...

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồngTổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

  Bài toán tìm câu trả lời (còn gọi là bài toán lựa chọn câu trả lời hay tìm câu trả lời tốt nhất) là một bài toán chính trong hệ thống hỏi đáp. Khi một câu hỏi được đăng lên forum sẽ có nhiều người tham gia trả lời câu hỏi. Bài toán lựa chọn câu trả lời với mục đích thực hiện sắp xếp các câu trả lời theo mức độ liên quan tới câu hỏi. Những câu t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0

 • Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trịThuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị

  Trong xu thế phát triển của dữ liệu lớn, các bảng quyết định thường không đầy đủ, ngày càng có kích thước lớn và luôn thay đổi, cập nhật. Việc xây dựng các thuật toán gia tăng hiệu quả theo phương pháp tiếp cận lọc - đóng gói nhằm giảm thiểu số thuộc tính tập rút gọn, từ đó nâng cao hiệu quả các mô hình phân lớp, học máy là vấn đề nghiên cứu r...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0

 • Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thịMô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thị

  Mô hình chuỗi thời gian mờ là một trong những công cụ được sử dụng để giải quyết quá trình phức tạp và không chắc chắn. Trong quá trình thiết lập mô hình chuỗi thời gian mờ, độ chính xác dự báo phụ thuộc vào hai vấn đề chính: (1) Phân khoảng và xác định độ dài khoảng dữ liệu hiệu quả, (2) Thiết lập các mối quan hệ mờ hợp lý cho dự báo. Trong n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0

 • Một phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quyMột phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quy

  Bài báo đề xuất tiếp cận tính toán trực tiếp trên từ ngôn ngữ để phát triển phương pháp tiến hóa thiết kế các hệ dựa trên luật mờ có tính giải nghĩa được theo quan điểm của Tarski và có thể mở rộng để giải bài toán hồi quy. Tính giải nghĩa này đòi hỏi rằng các cấu trúc đa thể hạt mờ được xây dựng biểu diễn ngữ nghĩa của tập từ được khai báo củ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm ConquestĐánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Conquest

  Nghiên cứu này trình bày cách đánh giá một đề thi trắc nghiệm khách quan dựa vào mô hình Rasch thông qua việc sử dụng phần mềm ConQuest. Kết quả phân tích trong bài viết đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến chất lượng của một đề thi trắc nghiệm khách quan. Cụ thể như: (1) về độ khó, trong đề thi có một câu hỏi rất dễ, thấp hơn năng lực của toàn...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 1