• Tổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồngTổng hợp một số phương pháp học sâu áp dụng vào bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng

  Bài toán tìm câu trả lời (còn gọi là bài toán lựa chọn câu trả lời hay tìm câu trả lời tốt nhất) là một bài toán chính trong hệ thống hỏi đáp. Khi một câu hỏi được đăng lên forum sẽ có nhiều người tham gia trả lời câu hỏi. Bài toán lựa chọn câu trả lời với mục đích thực hiện sắp xếp các câu trả lời theo mức độ liên quan tới câu hỏi. Những câu t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trịThuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị

  Trong xu thế phát triển của dữ liệu lớn, các bảng quyết định thường không đầy đủ, ngày càng có kích thước lớn và luôn thay đổi, cập nhật. Việc xây dựng các thuật toán gia tăng hiệu quả theo phương pháp tiếp cận lọc - đóng gói nhằm giảm thiểu số thuộc tính tập rút gọn, từ đó nâng cao hiệu quả các mô hình phân lớp, học máy là vấn đề nghiên cứu r...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thịMô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thị

  Mô hình chuỗi thời gian mờ là một trong những công cụ được sử dụng để giải quyết quá trình phức tạp và không chắc chắn. Trong quá trình thiết lập mô hình chuỗi thời gian mờ, độ chính xác dự báo phụ thuộc vào hai vấn đề chính: (1) Phân khoảng và xác định độ dài khoảng dữ liệu hiệu quả, (2) Thiết lập các mối quan hệ mờ hợp lý cho dự báo. Trong n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Một phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quyMột phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quy

  Bài báo đề xuất tiếp cận tính toán trực tiếp trên từ ngôn ngữ để phát triển phương pháp tiến hóa thiết kế các hệ dựa trên luật mờ có tính giải nghĩa được theo quan điểm của Tarski và có thể mở rộng để giải bài toán hồi quy. Tính giải nghĩa này đòi hỏi rằng các cấu trúc đa thể hạt mờ được xây dựng biểu diễn ngữ nghĩa của tập từ được khai báo củ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm ConquestĐánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Conquest

  Nghiên cứu này trình bày cách đánh giá một đề thi trắc nghiệm khách quan dựa vào mô hình Rasch thông qua việc sử dụng phần mềm ConQuest. Kết quả phân tích trong bài viết đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến chất lượng của một đề thi trắc nghiệm khách quan. Cụ thể như: (1) về độ khó, trong đề thi có một câu hỏi rất dễ, thấp hơn năng lực của toàn...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hướng dẫn nhiếp ảnh Giáo trình Hướng dẫn nhiếp ảnh "Special View" - Lại Hiển

  Giới thiệu chung về các loại máy ảnh: Có 3 loại máy ảnh: - Máy cơ: chỉnh thao tác bằng tay, chụp bằng phim - Máy điện tử: tự động điều khiển các chức năng, chụp bằng phim - Máy kỹ thuật số: tự động chỉnh các chức năng và đều có thêm màn hình, xem lại hình ảnh sau khi chụp, chụp bằng thẻ l-u hình ảnh T-ơng lai chúng ta sẽ sử dụng máy kỹ thuật...

  pdf39 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 2

 • Một vài kỹ thuật xử lý ảnhMột vài kỹ thuật xử lý ảnh

  LỌC • Mục đích của lọc là “chặt” ra một đoạn tín hiệu để xử lý • Việc quan sát tín hiệu bằng một đọan xN(n) trong khoảng n0..n0+N-1 tương đương với việc nhân x(n) với một hàm cửa sổ w(n-n0) • xN(n) = x(n).w(n-n0) ={ x(n) n0<=n<=n0+N-1 0 n còn lại Việc nhân tín hiệu với hàm cửa sổ theo thời gian tương đượng với việc nhân chập phổ của tín hi...

  pdf21 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình dạy Nhiếp ảnh số toàn tậpGiáo trình dạy Nhiếp ảnh số toàn tập

  Overture Máy ảnh số và nhiếp ảnh số Chọn máy ảnh Có những gì trong một dCam? Thẻ nhớ: không còn bí ẩn Sự khác biệt giữa máy ảnh số và máy ảnh cơ Xsync, Hsync, Exposure time, Flash photography Kính lọc Kỹ thuật chụp ảnh Kỹ thuật căn bản Nguyên tắc chụp ảnh Độ nét sâu của trường ảnh Tốc độ chụp ảnh Các chế độ đo sáng Các hiệu chỉnh khác...

  pdf389 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 1

 • Wireless Communications Principles and Practice - Chapter 4: Mobile Radio Propagation: Large-Scale Path LossWireless Communications Principles and Practice - Chapter 4: Mobile Radio Propagation: Large-Scale Path Loss

  Introduction • Radio waves are one form of electromagnetic radiation • Electromagnetic radiation has a dual nature: – In some cases, it behaves as waves – In other cases, it behaves as particles (photons) • For radio frequencies the wave model is generally more appropriate • Electromagnetic waves can be generated by many means, but all ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 1

 • Wireless Communications Principles and Practice - Chapter 3: The Cellular Concept – System Design FundamentalsWireless Communications Principles and Practice - Chapter 3: The Cellular Concept – System Design Fundamentals

  • The limited capacity of the first mobile radiotelephone services: - The spectrum used…not much sharing - A lot of bandwidth dedicated to a single call. - Coverage not good. The Cellular Concept • The limited capacity of the first mobile radiotelephone services: - interference: impossible to reuse the same frequency • Introduction: - Deve...

  pdf83 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0