• Bài giảng Các phương pháp xác suất thống kê trong địa kỹ thuậtBài giảng Các phương pháp xác suất thống kê trong địa kỹ thuật

  Các bước tiến hành phân tích độ tin cậy của hệ thống • Mô tả hệ thống • Thống kê các cơ chế phá hoại/sự cố có thể xảy ra • Mô phỏng các biến đầu vào: tải trọng và sức kháng • Tính toán xác suất phá hủy của từng phần tử và cả hệ thống • Phân tích thiệt hại sự cố • Phân tích rủi ro 3 Sự cố • Phá hủy về mặt cơ học của kết cấu, nền công trìn...

  pdf158 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Thống kê và phân tích dữ liệu - Lý Thành TiếnTài liệu giảng dạy môn Thống kê và phân tích dữ liệu - Lý Thành Tiến

  Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: * Hiểu khái niệm xác suất * Nắm vững các công thức tính xác suất. * Giải được các bài toán cơ bản về xác suất I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TẬP HỢP, TỔ HỢP 1. Tập hợp 1.1 Các phép toán trên tập hợp. a. Phép hợp Hợp của hai tập hợp A và B (ký hiệu: A B ) là tập hợp mà mỗi phần tử của n...

  pdf95 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn ThìnBài giảng Xác suất thống kê - Chương: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

  . Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định. - Biến ngẫu nhiên X có phân phối F(x;0), tham số 0 chưa biết. - Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n: X = (XI,., xn). | Định nghĩa 1 Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số 0 là một cặp các thống kê LX,.,Xn) và U(X ,Xì) của một mẫu ngẫu nhiên thỏa (X)= U(X), và L(X) <0...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn ThìnBài giảng Xác suất thống kê - Chương: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  1 Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê 2 Kiểm định tham số - Kiểm định hợp lý B Kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu | Kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập 5 So sánh hai mẫu không độc lập 6 Kiểm định Chi bình phương (Goodness-of-Fit-test)

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kêBài giảng Xác suất thống kê

  CHƯƠNG I: XÁC SUẤT Bài 1 GIẢI TÍCH KẾT HỢP Số tiết: (LT: 02, TH: 02) MỤC TIÊU: 1. Trình bày được lý thuyết tập hợp, các phép toán của tập hợp. 2. Trình bày được định nghĩa, công thức tính của: chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, hoán vị lặp, tổ hợp, tổ hợp lặp. 3. Vận dụng để giải được các bài tập giải tích kết hợp NỘI DUNG: A. LÝ THUYẾT I. Tập hợp ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suấtBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

  Định nghĩa (Đại lượng ngẫu nhiên). | Một đại lượng ngẫu nhiên là mô tả bằng số các kết quả của một phép thử ngẫu nhiên. • Đại lượng ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng chữ cái in hoa như X, Y, Z. . • Các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên được kí hiệu bằng chữ cái in thường như x, y, z. + Khi đó, xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X bằng giá trị x đ...

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụngBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng

  1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một) Định nghĩa (Phân phối Bernoulli) Trong phép thử Bernoulli, đặt X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, trong đó X = 1 nếu biến cố A xảy ra, X = 0 nếu biến cố A không xảy ra. Khi đó ta nói X có phân phối Bernoulli (hay X có phân phối không - một) với x...

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suấtBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

  Phép thử ngẫu nhiên là hành động, thí nghiệm hoặc quá trình dẫn đến một trong những kết quả có thể xảy ra, không thể đoán trước được mặc dù biết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Ví dụ minh họa Phép thử: Chọn một sản phẩm ngẫu nhiên trong lô hàng mới sản xuất, xem có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không? | Tập hợp các kết quả: "đạt" hoặc "k...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Thị Minh ThưGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Thị Minh Thư

  PHẦN II THỐNG KÊ TOÁN CHƯƠNG III MẪU NGẪU NHIÊN 3.1 TỔNG THỂ VÀ MẪU I. Tổng thể Khi ta nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội, cũng như các vấn đề thuộc các lĩnh vực khác, người ta phải khảo sát một hoặc một số dấu hiệu nào đó. Các dấu hiệu này thể hiện trên nhiều phần tử. Tập hợp tất cả các phần tử đó theo mục đích và phạm vi vấn đề đang ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Thị Minh ThưGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Thị Minh Thư

  PHẦN I LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CHƯƠNG I BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT 1.1. BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP I. Giai thừa Kí hiệu n! là một tích của n số nguyên dương liên tiếp từ 1 đến n. n! = 1.2.3.(n-1).n Qui ước: 0! = 1 II. Qui tắc nhân và qui tắc cộng 1. Qui tắc nhân Nếu một hiện tượng nào đó có thể chia làm k giai đoạn. Giai đoạn 1 xảy ra tro...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0