• Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thônThực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn

  Ở Việt Nam trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã quan tâm nhiều đến nông nghiệp “ coi trọng công nghiệp hoá- hiện đại hoá phát triển nông nghiệp… là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, là cơ sở để ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội, củng cố liên minh giai cấp…” và đã đạt được những thành tựu nhất định về mọi mặt. Tuy nhi...

  doc47 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 9

 • Môi trường du lịch tại chùa Hương - thực trạng và giải phápMôi trường du lịch tại chùa Hương - thực trạng và giải pháp

  Chương 1: Những vấn đề chung về môi trường trong du lịch. Chương 2: Thực trạng môi trường tại chùa Hương. Chương 3: Các giải pháp

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 1

 • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTDMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD

  Phần I : Hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp thương mại. Phần II: Thực trạng hệ thống phân phối Gas trên thị trườmg miền Bắccủa công ty BP Petco LTD. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD.

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 3

 • Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây.Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây.

  Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA MÔI TRƯƠNG ĐỐI VỚI DU LỊCH HÀ TÂY. Chương 3:CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở HÀ TÂY.

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 3

 • Báo cáo Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán tài chínhBáo cáo Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán tài chính

  BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh ...

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 4

 • Một số giải pháp phát huy vai trò của Đầu Tư trong việc thực hiện Công Bằng Xã Hội ở VNMột số giải pháp phát huy vai trò của Đầu Tư trong việc thực hiện Công Bằng Xã Hội ở VN

  Chương1. Lý Luận chung về Đầu tư và Công bằng xã hội. Chương II. Thực trạng hoạt động đầu tư cho Công bằng xã hội. Chương III. Các giải pháp phát huy vai trò của đầu tư trong việc thực hiện Công bằng xã hội.

  doc44 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoàiThực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài

  Trong bối cảnh hiện nay, các nứơc đang phát triển có thể tận dụng mọi nguồn lực của thế giới, tiếp thu được những tinh tuý của nhân loạI, những cống hiến và những phát minh vĩ đạI của các bậc thế hệ đI trước, nhằm đI tắt đón đầu trên con đuờng phát triển và thu hẹp đầu tư nước ngoàI dần khoảng cách với các nước đI trước. Khi đó đầu tư nước ngoàI có...

  doc42 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  I). Khái niệm cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN. II). Cơ sở lí luận và thực tiễn cổ phần hoá DNNN. III).Tiến trình cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam. IV). Đánh giá chung về tiến trình cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam. V). Mục tiêu cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam. VI). Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 18

 • XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY Việt Nam SANG MỸXUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY Việt Nam SANG MỸ

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ ĐÔI NÉT XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM SANG MỸ CHƯƠNG II: TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SANG MỸ CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VÀ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DNVN KHI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MỸ.

  doc34 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 11

 • CƠ CẤU ĐẦU TƯ, CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÝ VAI TRÒ CƠ CẤU ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾCƠ CẤU ĐẦU TƯ, CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÝ VAI TRÒ CƠ CẤU ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

  Cơ cấu của một đối tượng được thể hiện bằng hai đặc trưng chính. Đó là các bộ phận cấu thành nên đối tượng và mối quan hệ giũa các bộ phận cấu thành đó. Cơ cấu của một đối tượng quyết định tính chất hay năng lực của nó nhằm thực hiện một chức năng hay mục tiêu nào đó mà đối tượng cần đạt đến. Với cơ cấu xác định, thì đối tượng có những tính chất n...

  doc57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 3