• Đề tài Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về việc kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt NamĐề tài Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về việc kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam

  Trái đất của chúng ta được bao bọc bởi tầng không khí và lên cao là tầng khí quyển. Đây là môi trường sống hiểu theo nghĩa trực tiếp nhất, nghĩa là con người, sinh vật phải hô hấp để tồn tại. Thực vật thì phải trao đổi khí ôxi. Với các hoạt động để duy trì đời sống, loài người đang từng giờ từng phút thải vào môi trường không khí các khí độc, bụi ....

  doc28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Kiểm soát giới hạn của nhà nước pháp quyền trong quản lý xã hội – Nghiên cứu mô hình giám sát tư pháp ở MỹĐề tài Kiểm soát giới hạn của nhà nước pháp quyền trong quản lý xã hội – Nghiên cứu mô hình giám sát tư pháp ở Mỹ

  Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản lý xã hội, nhằm thực hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Bản chất của nhà nước thể hiện khô...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 2

 • Giáo trinh luật kinh tếGiáo trinh luật kinh tế

  Theo khái niệm trên, Luật kinh tế chỉ là một bộ phận của pháp luật kinh tế. Nó là một ngành luật độc lập. Luật kinh tế được hiểu một cách chung nhất thì nó là tổng thể các quy phạm pháp luật mà với các quy phạm đó nhà nước tác động vào các tác nhân tham gia đời sống kinh tế và các quy phạm pháp luật liên quan đến mối tương quan giữa sự tự do của từ...

  doc41 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng luật kinh tếBài giảng luật kinh tế

  Các thành phần kinh tế đều bình đẳng với nhau tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo nhằm đảm bảo sự cân đối nhất định cho toàn bộ nền kinh tế. - Trong nền kinh tế thị trường hình thức tổ chức kinh doanh rất đa dạng và phong phú -> Chủ thể kinh doanh không còn bó hẹp ở các tổ chức kinh tế quố...

  doc94 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại Tòa ánĐề tài Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại Tòa án

  Trong những năm trở lại đây, xã hội nước ta ngày càng phát triển kéo theo những quan hệ xã hội nảy sinh và ngày càng phức tạp. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp, các mâu thuẫn, các sự việc xảy ra trong xã hội gia tăng dẫn đến vi phạm pháp luật ngày càng phổ biến. Trong đó phải kể đến các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự....

  doc75 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 3427 | Lượt tải: 28

 • Đề tài Thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2011Đề tài Thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2011

  Người Phương Đông chúng ta từ lâu rất coi trọng nghĩa vợ chồng và được xem là “nghĩa trăm năm”. Chính vì vậy mà nhiều cặp vợ chồng đã sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây do nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, nhận thức của con người về vấn đề này cũng thay đổi, cái nghĩa vợ chồng mỗi ngày lại được nhìn...

  doc73 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1974 | Lượt tải: 19

 • Tiểu luận Thực tiễn áp dụng Luật phá sản ở Việt Nam hiện nayTiểu luận Thực tiễn áp dụng Luật phá sản ở Việt Nam hiện nay

  Nƣớc ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, phá sản doanh nghiệp là hiện tƣợng kinh tế - xã hội tồn tại khách quan. Tính tất yếu khách quan cuẩ hiện tƣợng phá sản doanh nghiệp đƣợc lý giải bằng các lý do cơ bản sau: Thứ nhất, về thực chất doanh nghiệp cũng chỉ là thực thể xã hội và nhƣ vậy, cũng nhƣ các thực thể khác, doanh nghiệp cũng ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 11

 • Mô hình định giá tài sản vốnMô hình định giá tài sản vốn

  Mô hình định giá tài sản vốn là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi do và lợi nhuận kỳ vong. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận kỳ vọng không rủi do cộng vơi một khoản bù đắp rủi do dựa trên cơ sở rủi do toàn hệ thống của chứng khoán đó

  pdf19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0

 • Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của ủy ban liên hiệp quốc về luật thương mại quốc tếLuật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của ủy ban liên hiệp quốc về luật thương mại quốc tế

  Về mục đích của luật này: " Trọng tài" nghĩa là mọi hình thức trọng tài có hoặc không có sự giám sát của một tổ chức trọng tài thường trực; " Ủy ban trọn tài" nghĩa là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên; " Toà án" nghĩa là tổ chức hoặc cơ quan thuộc hệ thống tư pháp của một nước; Khi qui định của luật này, trừ Đi...

  chmChia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 0

 • So sánh địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệpSo sánh địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

  Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó: - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân (ít nhất là hai) nhưng số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người. - Trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. - Công ty T...

  doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 4402 | Lượt tải: 10