• Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt NamQuan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam

  Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều. Việt Nam là một nước đang...

  doc21 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 3

 • thị trườngthị trường

  Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé và còn non trẻ thuộc vùng Đông Nam Châu Á, một dân tộc anh hùng với bao phen vào sinh ra tử để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, và nay cũng đang chứng minh với toàn thế giới họ cũn là một dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đại hội VI, VII, VIII đến đại hội IX của Đảng nhiều tư duy n...

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0

 • Đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt NamĐẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Khoảng 20, 30 năm về trước Việt Nam còn là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung mang đầy tính bảo thủ, quan liêu, bao cấp. Trong cái khuôn khổ chật hẹp đó, các doanh nghiệp luôn bị gò bó, hạn chế về mọi mặt, vì thế, việc mở rộng hay phát triển dường như là điều không tưởng đối với họ. Trước tình hình đó, Đả...

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 3

 • Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nướcCổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước

  Đất nước ta trong tiến trình chuyển đổi kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường thì sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Thực tế cho thấy rằng bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, thì các hình thức sở hữu khác (tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiệ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 3

 • Tội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chốngTội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống

  Bước vào thế kỷ thứ 21, tất cả thế giới đang vận hanh theo xu hướng mới: hoà bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc sẽ dần được xoá bỏ. Việt Nam cũng ở trong xu hướng chung đó. Là một bước đang phát triển, Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất...

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1428 | Lượt tải: 15

 • Phân tích Lực lượng sản xuất qua ba phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bảnPhân tích Lực lượng sản xuất qua ba phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản

  Xã hội loài người đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử xây dựng và phát triển. Kể từ xuất hiện, loài người với khả năng lao động sáng tạo của mình đã dần chinh phục tự nhiên và dần dần làm chủ thế giới.Ngày nay chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên mới, một kỉ nguyên của công nghệ thông tin và tự động hoá.Số lượng của cải vật chất được loài người sả...

  doc10 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaKinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp và có hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới quan tâm. ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4271 | Lượt tải: 12

 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nayVai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước và thế giới về phát triển ki...

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 7

 • Vận dụng lý luận tăng lợi nhuận để phân tích thực tế về phát triển sản xuất ở công ty Da giầy Hà NộiVận dụng lý luận tăng lợi nhuận để phân tích thực tế về phát triển sản xuất ở công ty Da giầy Hà Nội

  Công cuộc cải cách hơn mười năm qua đang tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ . Hơn thế nữa chúng ta đang bước vào thế kỷ 21-thế kỷ của sự phát triển cao độ trên tất cả các lĩnh vực , thế kỷ của quá trình khu vực hoá , toàn cầu hoá kinh tế . Sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới ở cuối t...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 0

 • Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trườngCạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui luật của nền kinh tế thị trường trong đó có qui luật cạnh tranh. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế. Nhưng bê...

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4176 | Lượt tải: 10