• Báo cáo Tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO)Báo cáo Tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO)

  Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc rất nhiều vào nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp đặc biệt là trình độ quản lý tài chính . Để có những hiểu biết về các vấn đề trên đòi hỏi sự học tập không ngừng của những sinh viên ngành kinh tế –những nhà quản trị tương l...

  doc72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 9

 • Cty VTĐT Bắc ZimbangCty VTĐT Bắc Zimbang

  PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANG NGHIỆP. PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN IV: NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP PHẦNV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

  doc88 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 0

 • KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng cổ phần Ngọc Anh,KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng cổ phần Ngọc Anh,

  Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng. Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

  doc107 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà NộiTổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội

  - Phần I: Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp - Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt -May Hà Nội - Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội

  doc85 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 4

 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6

  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp xây dựng cơ bản. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6. Chương 3:Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà ...

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 4

 • Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc SơnTổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn

  Phần I : Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Phần II: Thực trạng về công tác quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn. Phần III: Một số ý kiến và phương hướng hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 6

 • Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng SơnHoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn

  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN PHẦN II : NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN PHẦN III :KẾT LUẬN

  doc43 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 1

 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam ÁKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á

  - Chương I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Nam Á. - Chương 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Nam Á.

  doc56 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2435 | Lượt tải: 35

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP công ty Cổ phần sản xuất thương mại ViglaceraHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP công ty Cổ phần sản xuất thương mại Viglacera

  Phần I: Các vấn đề chung về CP sản xuất tính giá thành sản phẩm. Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn ThuếBáo cáo Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế

  PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY ATC THỰC HIỆN PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO

  doc106 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 7