• Luận văn Tương tác tích cực của mô hình động trong hỗ trợ học sinh kiến tạo tri thức xác suất thống kêLuận văn Tương tác tích cực của mô hình động trong hỗ trợ học sinh kiến tạo tri thức xác suất thống kê

  Nhiệm vụcủa việc dạyhọc toán ởnhà trường là giúp người học kiến tạo các kiến thức toánqua mỗi giờdạy của giáo viên. Do đó chúng ta cần quan tâm đến việc nâng cao hiệu quảcủa mỗi tiết dạy.Kết quảcủa việc học phụthuộc nhiều vào phương pháp tổchức các hoạt động học tập trong lớp của giáo viên cũng nhưsự tham gia tích cực của mỗi người học. “Co...

  pdf77 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 785 | Lượt tải: 1

 • Biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt NamBiện pháp quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo của mỗi quốc gia đóng vai trò then chốt, trọng yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trải qua gần 30 năm đổi mới, Đảng sớm thấy được vai trò to lớn của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội và việc phát triển nguồn nhân lực thô...

  doc119 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 18

 • Nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷban pháp luật của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nayNâng cao chất lượng hoạt động của Uỷban pháp luật của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

  Sau khi Cách mạng thành công, nhân dân các bộtộc Lào dưới sựlãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giành được quyền làm chủ đất nước vàtrong ngày mồng 2 tháng 12 nă m 1975 đãthành lập nước Cộng hòaDân chủNhân dân (CHĐCN) Lào. Đólànhànước kiểu mới -Nhànước pháp quyền xãhội chủnghĩa (XHCN) của dân, do dân vàvìdân, tất cảquyền lực thuộc về...

  pdf116 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thu hồi dầu tam cấp bằng bơm ép co2 cho tầng móng nứt nẻ mỏ sư Tử ĐenNghiên cứu ứng dụng giải pháp thu hồi dầu tam cấp bằng bơm ép co2 cho tầng móng nứt nẻ mỏ sư Tử Đen

  Theo kế hoạch đã được phê duyệt, đối tượng móng granit nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen đang trong giai đoạn khai thác thứ cấp và suy thoái sản lượng với hệ số thu hồi dầu hiện tại chỉ đạt khoảng 16,3%. Lượng dầu còn có thể khai thác chỉ còn 5,0% lượng dầu tại chỗ ban đầu với thời gian khai thác trên 10 năm. Trong khi đó, đối tượng móng granit nứt nẻ hang ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu loại chất lỏng hợp lý cho công tác nứt vỉa thủy lực các giếng dầu khí tại miền võng Hà NộiNghiên cứu loại chất lỏng hợp lý cho công tác nứt vỉa thủy lực các giếng dầu khí tại miền võng Hà Nội

  Trong nhiều năm qua khí được khai thác từ mỏ THC, ĐQD và D14-STL để cung cấp cho các khu công nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình. Sản lượng khí có xu hướng sụt giảm hàng năm, nhiều giếng khai thác khí bị ngập nước khiến cho phải đóng giếng hoàn toàn. Mặc dù đã liên tục điều chỉnh chế độ khai thác, tiến hành rửa giếng và gọi dòng lại và đưa nhiều...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 1

 • Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí MinhKhảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Đã từlâu, những vấn ñềtrong giáo dục nói chung và giáo dục ñại học nói riêng luôn là ñềtài nóng bỏng lôi kéo sựchú ý của báo giới, công lu ận xã hội cũng nhưcác chuyên gia và các nhà lãnh ñạo. Trước ñây, giáo dục ñược xem nhưmột hoạt ñộng sựnghiệp ñào tạo con người mang tính phi thương mại, phi lợi nhu ận nhưng qua một th ời gian dài ch ịu ...

  pdf127 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 862 | Lượt tải: 1

 • Luận án Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 trung học phổ thông tự học toánLuận án Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 trung học phổ thông tự học toán

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII , Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI về đô ̉ i mơ ́ i căn ba ̉ n , toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam đã chỉ rõ: Phƣơng pháp dạy và học phải khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều , ghi nhớ máy móc ; phát huy tính tích cực , chủ động , sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của ngƣời học, tập trung dạy...

  pdf215 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 755 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệuĐề tài Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu

  rong hướng tiếp cận quan sát, dữliệu thường được “sưu tập” từcác cơsởdữliệu đang tồn tại, các kho dữliệu, và các trung tâm dữliệu. Tiền xửlý dữliệu thường bao gồm ít nhất hai nhiệm vụsau: a) Phát hiện (và loại bỏ) các dữliệu ngoại lai. 29 nhưlà quá trình học và nội dung học của chúng. Đến nay, có rất nhiều mô hình mạng nơron nhân tạo,...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hướng dẫn phương pháp tự học môn triết học Mác - Lênin cho sinh viên trường Đại học Tây BắcĐề tài Hướng dẫn phương pháp tự học môn triết học Mác - Lênin cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc

  Lịch sử đã chứng minh rằng, sự thành bại hay thịnh suy của một dân tộc, một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào việc giáo dục, đào tạo bồi dưõng đội ngũ trí thức. Nguy cơ tụt hậu trong cuộc chạy đua ở thế kỷ XXI thực chất là cuộc chạy đua về trí tuệ và phát triển giáo dục. Ở bất kỳ thời đại nào nguồn lực con người luôn là vị trí trung tâm, là động lực...

  doc116 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 2

 • Luận án Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc NinhLuận án Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Từ các lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững (PTBV) và phát triển bền vững về kinh tế, luận án đã đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư và PTBV về kinh tế. Luận án đã có những đóng góp mới về lý luận khi đưa ra các kết luận sau: (1) PTBV về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trườ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 2