• Đề tài Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước Việt NamĐề tài Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước Việt Nam

  Việc nghiên cứu chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của chức năng này trong hệ thống các chức năng của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nƣớc. Đồng thời đƣa ra một số...

  pdf86 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 4486 | Lượt tải: 41

 • Luận văn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, tỉnh Hà TĩnhLuận văn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  Thạch Hà là một huyện có tiềm năng phát triển Nuôi trồng thủy sản (NTTS) lớn của Hà Tĩnh, với 20 km chiều dài bờ biển, hơn 1200 ha đất mặt nƣớc ao, hồ, đập, 500 ha đất cao triều và các hệ thống sông ngòi thông với biển, Thạch Hà xác định phát triển NTTS là lĩnh vực kinh tế trọng tâm trong giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo. Trong...

  pdf111 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1221 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcĐề tài Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo và các thầy cô giáo trong khoa kinh tế chính trị, các thầy cô giáo trong các khoa, các phòng ban của trường đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội; lãnh đạo, các chuyên viên của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Bạn bè và đồng ngh...

  pdf112 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 10

 • Quản lý quá trình đào tạo y sĩ tại trƣờng cao đẳng y tế điện biênQuản lý quá trình đào tạo y sĩ tại trƣờng cao đẳng y tế điện biên

  Ngày nay, giáo dục được coi là nền móng của sự phát triển, mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Đối với nước ta, giáo dục luôn được coi là quốc sách, đặc biệt trong thời đại hiện nay; điều này được thể hiện rõ trong các kỳ đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam, như Đại hội đại biểu toàn quốc...

  pdf111 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượngLuận văn Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

  VLVH là phương thức đào tạo được khích lệ phát triển trong GDĐH nước ta vì tạo cơ hội học tập cho người học, hướng tới xã hội học tập. Hàng vạn người đang theo học ĐH theo phương thức này. Nhưng cũng chính phương thức đào tạo này đang bị phê phán mạnh mẽ vì CL củanó quá thấp, nghĩa là một phương thức đang gây ra các phản ứng trái chiều tron...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 1

 • Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangQuản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  "Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại" Bộ chính trị (2000, trang 1). Ở Việt Nam hiện nay công nghệ thông tin (CNTT) đang là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát t...

  pdf107 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 20

 • Luận văn Quản lý nhà nwớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà GiangLuận văn Quản lý nhà nwớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, thay đổi diện mạo và từng bƣớc khẳng định tầm vóc của ngành trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống cho ngƣời dân. Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trƣờng, thời đại toàn cầu hóa; ngành du lịch đứng...

  pdf129 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 19

 • Quản lý nhà nwớc về du lịch trên địa bàn Hà NộiQuản lý nhà nwớc về du lịch trên địa bàn Hà Nội

  Du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, được coi là một ngành kinh tế mang tính tổng hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo công ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoá và xã hội giữa các địa phương, giúp nâng cao hiểu biết, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 32

 • Luận văn Quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn thành phố Hà GiangLuận văn Quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ vốn đất như ngày nay. Thật vậy, đất đai t...

  pdf106 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 43

 • Luận văn Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH mtv thí nghiệm điện Miền BắcLuận văn Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH mtv thí nghiệm điện Miền Bắc

  Để hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp sau đây là lời cảm ơn chân thành của tác giả: Trƣớc hết, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo hƣớng dẫn - TS. Vũ Thị Dậu - Giảng viên khoa Kinh tế chính trị, Trƣờng ĐH Kinh ...

  pdf120 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 21