• NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI KINH TẾ NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1990NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI KINH TẾ NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1990

  I.Lời nói đầu II. Những nguyên nhân 1.Những mâu thuẫn của một xã hội đầu cơ và sự đổ vỡ của nền kinh tế bong bóng 2.Sự yếu kém, lạc hậu của hệ thống ngân hàng, tài chính Nhật Bản 3.Sự già hoá dân số và gánh nặng của các chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội 4.Bộ máy nhà nước yếu kém,chính trị không ổn định 5.Những hạn chế, bất cập của mô hình ki...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngCơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

  Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang là một đất nước có được nhiều sự chú ý từ các nước trên thế giới. Đó là đất nước Việt Nam đã và đang trên con đường đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Quan hệ sản xuất được hình thành một cách khách quan trong quá trình sản xuất tạo ra c...

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 7404 | Lượt tải: 17

 • Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamSự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này không chỉ được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà còn được áp dụng ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nó được vận dụng ở các nước phát triển và cả ở các nư...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 8

 • Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp cơ bảnNền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp cơ bản

  Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, loài người không ngừng tìm kiếm những mô hình thể chế kinh tế thích hợp đề đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Một trong những mô hình thể chế kinh tế như thế là mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế thị trường là nấc thang phát triển cao hơn kinh tế hàng hoá, khi mà các yếu tố “đ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3940 | Lượt tải: 9

 • Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp hà nước ở Việt Nam hiện nayThực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp hà nước ở Việt Nam hiện nay

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986) Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý luận kinh tế về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc này đã có những thay đổi căn bản, sự tồn tại khách quan của năm thành phầ...

  doc38 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 3

 • Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tếMối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

  Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế thị trườngKinh tế thị trường

  Mỗi một con người Việt Nam đều có một lòng tự hào về dân tộc rất mạnh mẽ. Điều đó được xuất phát từ tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu nước, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc. Từ thời các vua Hùng dựng nước cho tới nay, đất nước Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Từ cuộc chiến chống quân Nguyên Mông tới cuộc kháng chiến ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0

 • QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚIQUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

  Trong nền kinh tế thị trường phân phối thu nhập giữ một vai trò hễt sức quan trọng. Nó là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Phân phối thu nhập nối liền sản xuất với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng, nối liền thị trường hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ với thị trường các yếu tố sản xuất làm cho sự vận động của cơ chế thị trường ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 5

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nóKinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nó

  Năm 1986 trở về truớc nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu khủng hoảng trầm trọng kéo dài, mức sống nhân dân thấp. Đứng trước bối cảnh đó con đường đúng đắn...

  doc27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 3

 • Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoáNâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá

  Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực đã góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Quá trình toàn cầu hoá không chỉ trong lĩnh vực thươ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 5