• Luận án So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hòa PhápLuận án So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hòa Pháp

  Hình phạt là chế định quan trọng của pháp luật hình sự. Hình phạt vừa thể hiện thái độ của Nhà nước đối với người có hành vi phạm tội vừa là hậu quả pháp lý mà người có hành vi phạm tội phải gánh chịu. Sự hình thành và phát triển của hệ thống hình phạt ở mỗi quốc gia gắn liền với lịch sử của mỗi quốc gia đó. Ngày nay, hội nhập quốc tế mang lại ...

  pdf170 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt NamLuận án Pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam

  Dân chủ trực tiếp (DCTT) là một trong hai h nh thức chính của dân chủ. Với DCTT, người dân tự m nh quyết định các luật lệ và chính sách quan trọng của cộng đồng và đất nước. Theo nghĩa đó, DCTT gắn liền với nguồn gốc, bản chất của khái niệm dân chủ (demokratia/δημοκρατία – tiếng Hy Lạp) có nghĩa là “quyền lực/sự cai trị của nhân dân” [10].Chính...

  pdf167 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Luận án Biện pháp bắt người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt NamLuận án Biện pháp bắt người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

  Biện pháp bắt người là một trong các BPNC trong TTHS được áp dụng rất phổ biến trong thực tiễn và đã phát huy được vai trò to lớn trong việc giải quyết vụ án hình sự. Việc áp dụng biện pháp bắt người đúng đắn, kịp thời là sự bảo đảm rất quan trọng cho việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện nhanh chóng, chính xác và xử lý công m...

  pdf188 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Luận án Đối chiếu thuật ngữ xã hội học Anh - ViệtLuận án Đối chiếu thuật ngữ xã hội học Anh - Việt

  Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị các khái niệm, đối tượng của một ngành khoa học cụ thể. Thuật ngữ là phần rất quan trọng và chiếm tỉ lệ lớn trong hệ thống từ vựng của một ngành khoa học và phản ánh trình độ phát triển của ngành đó. Tuy nhiên, cấu trúc thuật ngữ và hệ thống thuật ngữ của một ngành khoa học được thể hiện trong các ngôn ngữ khác nhau...

  pdf220 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Luận án Văn xuôi Ngọc Giao trong tiến trình văn học hiện đại Việt NamLuận án Văn xuôi Ngọc Giao trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam

  1.1. Văn học Việt Nam thế kỷ XX đã trải qua một thời kỳ vận động và phát triển gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Đó là giai đoạn văn học dân tộc đứng trước hai yêu cầu là cách mạng hóa và hiện đại hóa. Thực hiện được những yêu cầu đó, văn học thế kỷ XX đã tiếp tục đưa nền văn học nước nhà vươn...

  pdf173 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quá trình phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (Từ năm 1945 đến năm 1960)Luận án Quá trình phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (Từ năm 1945 đến năm 1960)

  Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển với mức thu nhập trung bình trong một nền kinh tế năng động và có mức hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Với dân số gần 95 triệu người, Việt Nam hiện là nước đông dân thứ 14 trên thế giới [5] và đang bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng với tỷ lệ thanh thiếu niên cao...

  pdf190 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Luận án Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng ViệtLuận án Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

  1.1. Nghiên cứu thuật ngữ, xây dựng hệ thống thuật ngữ và biên soạn, xuất bản các từ điển thuật ngữ đang là nhu cầu cần thiết trong xu thế phát triển mạnh mẽ của tất cả các ngành khoa học trên thế giới. Điều này cũng hết sức cấp thiết đối với nước ta hiện nay. Tuy nhiên, muốn làm tốt công tác này, chúng ta phải xây dựng được nền tảng lí luận vữ...

  pdf192 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Luận án Những nhân tố tác động đến việc quyết định ở lại thành phố để làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh)Luận án Những nhân tố tác động đến việc quyết định ở lại thành phố để làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh)

  Di dân là một hiện tượng xã hội mang tính khách quan, xảy ra phổ biến trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Trong mỗi giai đoạn, tùy vào bối cảnh xã hội cụ thể mà hiện tượng di dân có những đặc điểm, tính chất khác nhau. Vào những thập niên gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam đã tạo ra các đô thị lớn có sức hút đố...

  pdf188 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Luận án Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạmLuận án Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

  Thế kỷ XXI là thế kỷ của sự hội nhập, hợp tác bởi vậy tổ chức Unesco nhấn mạnh: “học để cùng chung sống” - đây vừa là điều kiện để cá nhân phát triển trong một xã hội bùng nổ thông tin, đồng thời là tiền đề quan trọng để cộng đồng, xã hội và thế giới phát triển [104]. Tài liệu New vision for education – Tầm nhìn mới cho giáo dục của diễn đàn...

  pdf222 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1991-2013Luận án Quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1991-2013

  1.1. Chiến tranh lạnh kết thúc (1991) tạo điều kiện thúc đẩy xu hướng Khu vực hóa và Toàn cầu hóa, cũng như quá trình hội nhập quốc tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Từ giai đoạn này, lợi ích quốc gia là nhân tố chủ yếu quy định tư duy và thực tiễn đối ngoại của các quốc gia. Về chính sách đối ngoại, đa số các quốc gia chú trọng đối thoại th...

  pdf232 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 10/08/2021 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0