• Đề tài Phân tích kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaĐề tài Phân tích kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riêng. V...

  pdf28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghềTài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề

  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tếvà xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khảquan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành...

  pdf715 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Khái niệm cơ bản về tin họcChuyên đề Khái niệm cơ bản về tin học

  Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh

  doc184 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng caoChuyên đề Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

  a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

  doc176 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tìm hiểu thuế và quản lý thuế nâng caoChuyên đề Tìm hiểu thuế và quản lý thuế nâng cao

  Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nhà nước là một tổ chức chính trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị, thi hành các chính sách do giai cấp thống trị đặt ra để cai trị xã hội. Để có nguồn lực vật chất bảo đảm cho...

  docx152 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tài chính và quản lý tài chính nâng caoChuyên đề Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

  - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

  doc98 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Môn pháp luật về kinh tếChuyên đề Môn pháp luật về kinh tế

  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thà...

  doc102 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0

 • Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Có rất nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về thị trường đang được sử dụng trên thế giới. Sự khác nhau đó, chủ yếu là do cách diễn đạt hoặc do đặc thù của từng quốc gia, mà có sự nhấn mạnh yếu tố này hay yếu tố khác, nhưng hầu như các nội dung cơ bản của các khái niệ m là thống nhất. Người ta thường đưa ra các quan niệm về thị trường theo nghĩa rộ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 924 | Lượt tải: 1

 • Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -Xã hộiĐổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -Xã hội

  Trong lịch sử cách mạng nước ta, các đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hội đã đóng giữ vai trò quan trọng. Các tổ chức này đã động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh thống nhất nước nhà. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự hình thành...

  pdf29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 9

 • Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nướcNền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

  Có nhiều cách định nghĩa v ề nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người,nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật. Nhưvậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu t...

  pdf28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 898 | Lượt tải: 9