• Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt NamHướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

  Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp ...

  ppt28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thị CúcLuật thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thị Cúc

  1. Người nộp thuế TNDN là các tổ chức có hoạt động SX, KD hàng hóa, DV có TNCT: a. DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; b. DN được thành lập theo quy định của PL nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại VN; c. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; d. Đơn vị SN được thành lập theo quy định của P...

  ppt81 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 0

 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thị CúcLuật thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thị Cúc

  3. Vai trò - Thuế TTĐB là công cụ rất quan trọng để NN thực hiện chức năng hướng dẫn SX và điều tiết tiêu dùng XH. - Thuế TTĐB cũng là công cụ điều tiết thu nhập của người tiêu dùng một cách công bằng hợp lý và để điều chỉnh việc SX, KD, lưu thông và tiêu dùng một số HH, DV đắt tiền, chưa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận người dân...

  ppt46 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 1

 • Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị CúcHóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Loại, hình thức và nội dung của hoá đơn Loại hoá đơn: Hoá đơn bao gồm các loại sau: - Hóa đơn Giá trị gia tăng. - Hóa đơn bán hàng thông thường. - Hoá đơn cho thuê tài chính. - Hoá đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền). - Các loại hoá đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá và các loại: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hà...

  ppt39 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 0

 • Luật thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị CúcLuật thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị Cúc

  3. Vai trò của thuế GTGT - Điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng HHDV chịu thuế GTGT. - Là khoản thu quan trọng của NSNN. Ở Việt Nam, thuế GTGTchiếm tỷ trọng khoảng 20-25% trong tổng thu từ thuế, phí và lệ phí. - Không trùng lắp, do thuế chỉ tính vào giá trị tăng thêm của HHDV , thuế nộp ở khâu trước được KT khâu sau nên khuyến khích...

  ppt79 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề chung về thuế - Nguyễn Thị CúcNhững vấn đề chung về thuế - Nguyễn Thị Cúc

  3. Điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội Thuế là công cụ để NN can thiệp vào quá trình phân phối TN, của cải XH, hạn chế sự chênh lệch lớn về mức sống, về TN giữa các tầng lớp dân cư trong XH. Điều hoà TN giữa các tầng lớp dân cư có thể được thực hiện thông qua các sắc thuế trực thu Ngoài ra việc điều hoà thu nhập, định hướng tiêu dùng ...

  ppt47 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn khai thuế giao thông vận tảiHướng dẫn khai thuế giao thông vận tải

  Hoá đơn GTGT mua HHDV: Hoá đơn GTGT đúng quy định của pháp luật; Hoá đơn trong thời hạn được kê khai khấu trừ: trong 6 tháng kể từ tháng phát sinh; Trị giá HHDV mua vào trên 20 tr có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng hoặc đảm bảo các điều kiện về thanh toán; Tem, vé, chứng từ đã có thuế GTGT: Giá tính thuế = Doanh thu/(1+thuế suất) Chứng từ ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi công chức hành chính (01/2012)Tài liệu ôn thi công chức hành chính (01/2012)

  (Bản scan) Hệ thống chính trị ở Việt Nam được hình thành trong tiến trình cách mạng và ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân.

  pdf71 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 1

 • Trắc nghiệm kinh tế vi môTrắc nghiệm kinh tế vi mô

  1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đướng giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần c Sự khan hiếm d Chi phí cơ hội

  pdf53 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 1

 • Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngĐề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  1 - Chọn câu đúng sau: [a]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư không phải là các tin [c]--Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận [d]--Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 1