• Toán ứng dụng - Bài 3: Lý thuyết đồ thịToán ứng dụng - Bài 3: Lý thuyết đồ thị

  1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Giới thiệu 1.2 Định nghĩa đồ thị 1.3 Phân loại đồ thị 1.4 Các thuật ngữ 1.5 Định lý về bậc của đỉnh 1.6 Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông 2. ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON 2.1 Đồ thị Euler 2.2 Đồ thị Hamilton

  pdf32 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Toán ứng dụng - Bài 4: Biểu diễn đồ thị và các thuật toán tìm kiếmToán ứng dụng - Bài 4: Biểu diễn đồ thị và các thuật toán tìm kiếm

  1. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ 1.1 Danh sách liền kề 1.2 Ma trận kề 1.3 Ma trận trọng số 1.4 Ma trận liên thuộc 2. BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 2.1 Giới thiệu bài toán 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.3 Thuật toán Floyd 3. CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM 3.1 Giới thiệu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng

  pdf48 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Toán ứng dụng - Bài 5: cCy và các ứng dụngToán ứng dụng - Bài 5: cCy và các ứng dụng

  1. CÂY VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN 1.1 Giới thiệu 1.2 Định nghĩa 1.3 Các tính chất cơ bản 2. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ 2.1 Giới thiệu 2.2 Định nghĩa 2.3 Bài toán tìm cây khung ngắn nhất 2.4 Thuật toán Kruskal 2.5 Thuật toán Prim 3. CÂY PHÂN CẤP 3.1 Giới thiệu 3.2 Định nghĩa 3.3 Duyệt cây nhị phân 3.4 Một số ứng dụng của cây

  pdf50 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán V Xác suất thống kêBài giảng Toán V Xác suất thống kê

  Thống kê là khoa học và cách thức quen thuộc ñể trình bày sự hiểu biết của con người bằng dữ liệu thực nghiệm. Trong lý thuyết thống kê, tính ngẫu nhiên và sự không chắc chắn ñược lấy từ các mô hình của lý thuyết xác suất. Vì mục ñích của khoa học thống kê là ñể tìm ra thông tin "ñúng nhất" theo dữ liệu có sẵn nên có thể thấy thống kê ñược ứng d...

  pdf72 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Đề thi chọn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán quốc tế Imo 2016Đề thi chọn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán quốc tế Imo 2016

  Bài 1 Tìm a,n nguyên dương với a ¨ 2 để mỗi ước nguyên tố của an ¡ 1 cũng là ước nguyên tố của a32016 ¡1. Bài 2 A là tập 2000 số nguyên phân biệt và B là tập 2016 số nguyên phân biệt. K là số cặp (m,n) có thứ tự với m thuộc A và n thuộc B mà jm ¡nj • 1000. Tìm max K ? Bài 3 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có B,C cố định, A chuyển động ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chuyên đề Tứ giác điều hòaToán học - Chuyên đề Tứ giác điều hòa

  Hàng điểm điều hòa - tỷ số kép là một khái niệm quan trọng trong hình học xạ ảnh bởi một trong những ý tưởng quan trọng nhất của nó là bất biến dưới các phép xạ ạnh. Tứ giác điều hòa là một tứ giác nội tiếp đặc biệt thú vị trong hình học, do đó nó là một topic không thể thiếu trong hình học Euclide cổ điển (nếu coi đường tròn như đường thẳng su...

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chuyên đề : Tứ giác nội tiếpToán học - Chuyên đề : Tứ giác nội tiếp

  Tứ giác nội tiếp là một kiến thức khá cơ bản và quan trọng của ch-ơng trình hình học THCS, nó có nhiều ứng dụng trong việc giải các bài toán hình học phẳng. Một số kết quả hình học nổi tiếng chỉ đ-ợc giải bằng tứ giác nội tiếp. Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến tứ giác nội tiếp, giúp cho các bạn học sinh THCS nâng cao kĩ năng...

  pdf41 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0

 • Xác suất và thống kê - Giới thiệu môn họcXác suất và thống kê - Giới thiệu môn học

  Nội dung gồm 8 chương • Chương I Biến cố và xác suất của biến cố • Chương II Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất • Chương III Kỳ vọng toán • Chương IV Một số phân phối xác suất thường gặp • Chương V Mẫu ngẫu nhiên và phân phối của một số thống kê cơ bản • Chương VI Ước lượng tham số • Chương VII Kiểm định giả thiết • Chương VIII Hồi quy ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0

 • Xác suất và thống kê - Biến cố và xác suất của biến cố (tiếp) (buổi 2)Xác suất và thống kê - Biến cố và xác suất của biến cố (tiếp) (buổi 2)

  Xác suất điều kiện  Công thức nhân xác suất  Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes5. XÁC SUẤT ĐIỀU KIỆN . Ví dụ mở đầu: Tung hai lần một đồng xu cân đối và đồng chất. Không gian mẫu của phép thử là {SS, SN, NS, NN}. + Đặt B = “có ít nhất một mặt sấp xuất hiện” P(B) = ? + Nếu đã biết lần một mặt ngửa xuất hiện, tức là A = {NS, NN} đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0

 • Xác suất và thống kê - Biến ngẫu nhiên một chiều và phân phối xác suất (buổi 3)Xác suất và thống kê - Biến ngẫu nhiên một chiều và phân phối xác suất (buổi 3)

  Khái niệm biến ngẫu nhiên (bnn) một chiều và phân loại  Phân phối xác suất của bnn một chiều  Hàm của biến ngẫu nhiên một chiều1. ĐỊNH NGHĨA BNN MỘT CHIỀU VÀ PHÂN LOẠI . Trong một trò chơi may rủi, người ta đưa ra luật như sau: Tung một lần 3 đồng xu cân đối và đồng chất. Nếu có đúng hai đồng xu xuất hiện mặt ngửa, thì người chơi được 10USD...

  pdf15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0