• Ứng dụng hình học xạ ảnh vào giải và sáng tạo những bài toán afinỨng dụng hình học xạ ảnh vào giải và sáng tạo những bài toán afin

  Hình học xạ ảnh là một trong những môn học chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Toán tại các trường Đại học SưPhạm trong cảnước. Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan vềcác hình học và mối quan hệgiữa chúng. Đồng thời, hình học xạ ảnh giúp chúng ta có một phương pháp suy luận, phương pháp giải và sáng tạo một số...

  pdf5 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp chỉ sốĐề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp chỉ số

  (Bản scan) Để dánh giá, phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê sử dụng rất nhiều các phương pháp khác nhau: hồi qui - tương quan, dãy số thời gian, điều tra chọn mẫu... Trong đó phương pháp chỉ số là một trong những phương pháp quan trọng của thống kê , được vận dụng rất nhiều

  pdf31 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phương pháp quay luiĐề tài Phương pháp quay lui

  (Bản scan) Trong nhiều nghiên cứu giải quyết các vấn đề - Bài toán, người ta đưa ra nhận xét như sau: - Có nhiều bào toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kieur thuật toán và cũng không biết ;à có tồn tại thuật toán hay không - -Có nhiều bài toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật toán khó đáp ứng

  pdf21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Kết hợp máy tính bỏ túi và maple giải gần đúng nghiệm của bài toán cauchy cho phương trình vi phânĐề tài Kết hợp máy tính bỏ túi và maple giải gần đúng nghiệm của bài toán cauchy cho phương trình vi phân

  (Bản scan) Để nghiên cứu phương trình vi phân, người ta thường không giải trực tiếp phương trình. mà sử dụng hai phương pháp, phương pháp định tính và phương pháp giải gần dùng - tìm nghiệm dưới dạng xấp xỉ Để giải gần đúng phương trình vi phân, người ta thường dùng phương pháp giải tích và phương pháp số

  pdf29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 683 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các hệ trục tọa độ đã học ở THPTĐề tài Các hệ trục tọa độ đã học ở THPT

  (Bản scan) Tọa độ của môt diểm là một số bộ số được sắp thứ tự, đặc trưng chi vị trí của một điểm trên đường thảng, mặt phẳng hay không gian - Phương pháp TĐ để xác định vị trí điểm trước tiên được sử dụng trong thiên văn học và địa lý (Thông qua kinh đô, vĩ độ)

  pdf22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 7

 • Chuyên đề Một số phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy sốChuyên đề Một số phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số

  (Bản scan) Trong chương trình toán học THPT các bài toán liên quan đến dãy số là một phần quan trọng của đại số và giải tích 11, học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi giải các bài toán liên quan đến dãy số và đặc biệt là bài toán xác định công thức hạng tổng quát của dãy số. Hơn nữa ở một số lớp bài toán khi đã xác đinh được công thức hạng tổng q...

  pdf52 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Mô phỏng một số thuật toán trên đô thịLuận văn Mô phỏng một số thuật toán trên đô thị

  (Bản scan) Cách dây gần ba thập kỷ (khoảng những năm 80 của thế kỷ XX), ở nhiều nước trên thế giới mô phỏng thuật toán đã được sử dụng trong việc giảng dạy các môn khoa học máy tính như một công cụ hữu hiệu để mô tả thuật toán một cách trực quan, khoa học. Không những vậy nó còn cho người học biết chi tiết từng hoạt động của thuật toán

  pdf84 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1

 • Luận án Bài toán nội suy và mạng nơtron RBFLuận án Bài toán nội suy và mạng nơtron RBF

  (Bản scan) Trường hợp một chiều, bài toán đã được lagrange (Thế kỷ 18) nghiên cứu giải quyết khá đầy đủ nhờ dùng hàm nội suy đa thức. Cùng với sự phát triển các ứng dụng nhờ sử dụng máy tính trong nửa đầu thế kỷ 20, sự phát của lý thuyết nọi suy Spline và sóng nhỏ... đã tạo nên cơ sở lý thuyết thực tienx khá hoàn thiện cho nội suy hàm một biến

  pdf124 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất lúa tỉnh hHải Dương giai đoạn 1995 - 2004 và dự đoán đến nă, 2007Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất lúa tỉnh hHải Dương giai đoạn 1995 - 2004 và dự đoán đến nă, 2007

  (Bản scan) Với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, Việt Nam càn một bộ máy quản lý vĩ mô có đủ khả năng ra mọi quyết định phù hợp với thời cuộc, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống. Trước yêu zầu cấp thiết về thông tin quản lý, ngành thống kê đã xác định nhiệm vụ trọn tâm của mình là cầu nối giúp chính phủ thu t...

  pdf45 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Một cách tiếp cận bài toán về hàm sốĐề tài Một cách tiếp cận bài toán về hàm số

  (Bản scan) Hàm số là một khái niệm cơ bản của Toán học. Các bài toán về hàm số và phương trình hàm rất phong phú, đa dạng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi olipic toán. Nhưng do đặc thù của nó là tương đối khó nên chỉ xuất hiện trong các kỳ thi HSG Toán. Đối với học sinh phổ thông thì ít được tiếp cận chúng

  pdf23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 5