• Bài giảng kinh tế lượngBài giảng kinh tế lượng

  Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế . Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ ...

  doc80 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 5

 • Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng ngôn ngữ RPhân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng ngôn ngữ R

  Trái với quan điểm của nhiều người, thống kê là một bộ môn khoa học: Khoa học thống kê (Statistical Science). Các phương pháp phân tích dù dựa vào nền tảng của toán học và xác suất, nhưng đó chỉlà phần “kĩ thuật”, phần quan trọng hơn là thiết kế nghiên cứu và diễn dịch ý nghĩa dữ liệu. Người làm thống kê, do đó, không chỉ là người đơn thuần làm p...

  pdf317 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3850 | Lượt tải: 18

 • Hướng dẫn ôn tập xác suất và thống kê toánHướng dẫn ôn tập xác suất và thống kê toán

  Bài 1.1a. T (6t, 4đ) →Lấy ngẫu nhiên ra 2 quả. Tìm xác suất các biến cố sau đây: a. A = (Lấy được 2 quả đỏ) b. B = (Lấy được hai quả khác mầu) c. C = (Lấy được ít nhất một quả đỏ)

  pdf25 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2563 | Lượt tải: 15