• Y khoa - Dược - Chapter 6: Dosage calculationsY khoa - Dược - Chapter 6: Dosage calculations

  Identify the information on a medication order and drug label needed to calculate the desired dose. Convert the dosage ordered to the desired dose. Calculate the amount to dispense of a drug. Recognize common errors that occur during dose calculations. Calculate estimated days supply.

  ppt44 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 7: Oral medications and parenteral dosagesY khoa - Dược - Chapter 7: Oral medications and parenteral dosages

  Distinguish between different types of oral medications. Recognize the types of solid oral medications that may not be altered by crushing or opening them. Calculate the amount of a parenteral medication to administer.

  ppt69 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 8: Intravenous calculationsY khoa - Dược - Chapter 8: Intravenous calculations

  Identify the components and concentrations of IV solutions. Calculate IV flow rates. Calculate infusion time based on volume and flow rate.

  ppt44 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 9: Special preparations and calculationsY khoa - Dược - Chapter 9: Special preparations and calculations

  Determine the percentages of solutions, dilutions, and solids. Prepare solutions from a concentrate. Prepare a compound. Measure insulin doses accurately.

  ppt34 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 10: Pediatric and geriatric considerationsY khoa - Dược - Chapter 10: Pediatric and geriatric considerations

  Explain why dosages calculations for specific populations must be based on the individual patient. Identify factors that affect the absorption, distribution, biotransformation, and elimination of drugs in special populations. Determine safe doses for special population patients.

  ppt46 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 11: Operational calculationsY khoa - Dược - Chapter 11: Operational calculations

  Calculate average wholesale price (AWP) Calculate inventory turnover rate Calculate depreciation Demonstrate understanding of capitation fee and AWP plus fee

  ppt42 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Chẩn đoán các u thuộc đường giữaChẩn đoán các u thuộc đường giữa

  Là các u tương đối hiếm trừ u tuyến yên 10% u nội sọ. Chẩn đoán khó khăn Lâm sàng nghèo nàn và muộn Tổn thương nguồn gốc rất đa dạng

  ppt87 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Cơ quan tiền đình - Ốc taiY khoa - Dược - Cơ quan tiền đình - Ốc tai

  CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ GIỚI HẠN TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 2- MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA TAI NGOÀI, TAI GIỮA, TAI TRONG 3- SINH LÝ NGHE

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Sốc phản vệY khoa - Dược - Sốc phản vệ

  Sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong nhất không chỉ gặp ở trẻ nhỏ mà cả người lớn nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. - Nếu triệu chứng bệnh xuất hiện càng sớm thì bệnh càng nặng, tỉ lệ tử vong càng cao. Vì vậy, cần hiểu rõ về nguyên nhân, biểu hiện, cách xử lý và phòng ngừa để cấp cứu thật nhanh, kịp thờ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Đại cương nấm y học nấm daĐại cương nấm y học nấm da

  Nắm được khái niệm và một số đặc điểm sinh học cơ bản của nấm gây bệnh. Nắm được một số đặc điểm sinh học của nấm da, vận dụng trong chẩn đoán, phòng chống bệnh nấm da. Nấm (fungi): Có nhân thực (eukaryota). Có thành tế bào. Không diệp lục tố (chlorophyll). Sinh sản bằng bào tử: vô tính hoặc hữu tính.

  ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0