• Tóm tắt bảng phân loại ilo 2000 phim XQ các bệnh bụi phổiTóm tắt bảng phân loại ilo 2000 phim XQ các bệnh bụi phổi

  Mật độ được xếp loại vào độ tập trung của các nốt, đám mờ so với phim mẫu Loại 0: không có nốt mờ hoặc có ít hơn loại 1 Loại 1 Loại 2 và Loại 3: mật độ các nốt, đám mờ tăng dần so với phim mẫu - Vùng tổn thương là vùng có các đám mờ. Phổi phải đ và trái (L) được chia làm 3 vùng: vùng trên (U), vùng giữa (M) và vùng dưới (L) Phân loại mật...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Mày đay mạn (chronic urticaria)Mày đay mạn (chronic urticaria)

  I. Định nghĩa: •Mày đay mạn ( Chronic Urticaria ) là bệnh mày đay tiến triển kéo dài trên 6 tuần và biểu hiện ít nhất 2 lần một tuần ( Khi không điều trị gì) •Phân biệt với mày đay tái diễn ( Recurrent Urticaria): Mày đay tiến triển kéo dài nhưng dưới 2 lần một tuần ( Gây nên bởi những yếu tố từ môi trường ngoài mà ta có thể nhận ra được)

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 1: Introduction to medical assistingY khoa - Dược - Chapter 1: Introduction to medical assisting

  1.1 Recognize the duties and responsibilities of a medical assistant. 1.2 Distinguish various organizations related to the medical assisting profession. 1.3 Explain the need for and importance of the medical assistant credentials.

  ppt36 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 2: Healthcare and the healthcare teamY khoa - Dược - Chapter 2: Healthcare and the healthcare team

  2.1 Discuss healthcare and healthcare trends and their relationship to medical assistant practice. 2.2 Identify medical specialties and specialists certified by the American Board of Medical Specialties (ABMS). 2.3 Recognize the duties of various allied health professionals with whom medical assistants may work.

  ppt55 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 3: Professionalism and successY khoa - Dược - Chapter 3: Professionalism and success

  3.1 Recognize the importance of professionalism in the medical assisting practice. 3.2 Explain the professional behaviors that should be exhibited by medical assistants. 3.3 Model strategies for success in medical assisting education and practice.

  ppt35 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 4: Interpersonal communicationY khoa - Dược - Chapter 4: Interpersonal communication

  4.1 Identify elements and types of communication. 4.2 Relate communication to human behavior and needs. 4.3 Categorize positive and negative communication.

  ppt60 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 5: Legal and ethical issuesY khoa - Dược - Chapter 5: Legal and ethical issues

  5.1 Explain the difference between laws and ethics. 5.2 Identify the responsibilities of the patient and physician in a physician-patient contract, including the components for informed consent that must be understood by the patient. 5.3 Describe the four Ds of negligence required to prove malpractice and explain the four Cs of malpractic...

  ppt65 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 6: Basic safety and infection controlY khoa - Dược - Chapter 6: Basic safety and infection control

  6.1 Describe the components of a medical office safety plan. 6.2 Identify OSHA’s role in protecting healthcare workers. 6.3 Describe basic safety precautions you should take to reduce electrical hazards. 6.4 Illustrate the necessary steps in a comprehensive fire safety plan.

  ppt63 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 7: Patient receptionY khoa - Dược - Chapter 7: Patient reception

  7.1 List the design items to be considered when setting up an office reception area. 7.2 Describe the housekeeping tasks required to keep the reception area neat and clean. 7.3 Describe the Americans with Disabilities and Older American Acts and how these acts have helped to make physical access to the medical office easier for all patients.

  ppt50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 8: Office equipment and suppliesY khoa - Dược - Chapter 8: Office equipment and supplies

  8.1 Identify common types of computers. 8.2 Describe computer hardware components and explain the functions of each. 8.3 Describe the types of software applications commonly used in the medical office. 8.4 Summarize options available for learning computer software programs. 8.5 Recall the steps involved in selecting new or upgrading existing...

  ppt63 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0