• Đề tài Phương pháp quản trị và đánh giá hệ thống thông tin CobitĐề tài Phương pháp quản trị và đánh giá hệ thống thông tin Cobit

    Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện tại và tương lai, việc xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ và tạo lợi thế cạch tranh cho các tổ chức doanh nghiệp là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, một hệ thống thông tin thế nào là tốt? Hệ thống thông tin có thể phù hợp với tổ chức này nhưng có phù hợp với tổ chức khác không? Và hệ thống thông tin dùng ...

    doc122 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 3