• Ôn tập tiếng AnhÔn tập tiếng Anh

  5/ Thì quá khứ đơna, Hình thứcS + V(QK) + Ob, Cách dùng- Diễn tả một hành động đã hòan thành tại một thời điểm xác định trong quá khứ Ex: He went to the zoo by bus yesterday- Diễn tả một hành động đã hoàn thành trong suốt một quảng thời gian trong quá khứ Ex: I often played volleyball when I was young- Diễn tả một hành động đã xảy ra kế tiếp trong ...

  ppt19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1395 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamChuyên đề Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Thuyết thần học là thuyết cổ điển nhất về sự xuất hiện nhà nước, cho rằng Thượng đế là người sáng lập và sắp đặt mọi trật tự trên trái đất, trong đó có nhà nước. Nhà nước do Thượng đế sáng tạo, thể hiện ý chí của Thượng đế thông qua người đại diện của mình là nhà vua. Do đó việc tuân theo quyền lực của nhà vua là tuân theo ý trời, và nhà nước tồn t...

  doc61 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 4

 • Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàngTổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng

  Bài 1: Một khoản vay 1 tháng, số tiền 200 triệu được ngân hàng giải ngân bằng tiền mặt ngày 10/6/N với lãi suất 1,2%/tháng. Gốc và lãi trả cuối kỳ. Tài sản đảm bảo trị giá 250 triệu.Ngày 10/7/N, khách hàng đến trải lãi và gốc vay. Biết rằng ngân hàng hoạch toán dự thu, dự trả lãi vào đầu ngày cuối tháng và đầu ngày cuối kỳ của tài sản tài chính. Lã...

  doc44 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 2

 • Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên và kiểm soát viênÔn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên và kiểm soát viên

  - Công vụ là loại lao động đặc thù để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và phục vụ nhân dân của bộ phận nhân lực trong bộ máy nhà nước . Là hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong các công sở nhằm giải quyết quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với công dân. Hoạt động công vụ bao ...

  doc76 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008

  Bao gồm các chế định liên quan đến tất cả các ngành, các lĩnh vực của quản lý Nhà nước. Những chế định chủ yếu bao gồm: Các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước; Vị trí, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính và văn bản hành chính nhà nước; Quy chế pháp lý hành chính đối với cán bộ, công chức; ...

  ppt64 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 2

 • Thi trắc nghiệm tin học năm 2009Thi trắc nghiệm tin học năm 2009

  Câu 1. Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực hiện các bước sau: A. Chọn Slide / Edit / Delete Slide B. Chọn Slide / ấn phím Delete C. Cả 2 câu A, B đều đúng. D. Cả 2 câu A, B đều sai. Câu 2. Để lưu nội dung trang web đang xem, ta thực hiện : A. File / Save B. Edit / copy C. File / Save As . D. I...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi trắc nghiệm –tin học văn phòng năm 2007 – 2008Câu hỏi trắc nghiệm –tin học văn phòng năm 2007 – 2008

  ). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete 2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!

  doc11 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 4

 • Công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần Quản Lý Nà NướcCông chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần Quản Lý Nà Nước

  a.Bản chất và mục đích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. * Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam được qui định tại Điều 2 Hiến pháp1992: "Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân. Tất cảquyền lực Nhà nước thuộc vềnhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp c...

  pdf47 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 0

 • Thi công chức ngành giáo dụcThi công chức ngành giáo dục

  Câu 1. Những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục: 1. GD là quốc sách hàng đầu 2. Xây dựng nền GD có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo định hướng XHCN 3. Phát triển GD gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, củng cố an ninh quốc phòng 4. GD là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân

  doc39 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 5

 • Tài liệu thi trắc nghiệm phần tài chính doanh nghiệpTài liệu thi trắc nghiệm phần tài chính doanh nghiệp

  16. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là: a) điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển. b) điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh. c) điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định d) điều kiện để đầu tư và phát triển. TL: a) Đã bao hàm đầy đủ các vai trò của vốn đối với DN.

  doc31 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1451 | Lượt tải: 0