• Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)

  Tai nạn giao thông đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt và sinh mạng của hàng vạn người. Nó đã và đang trở thành một vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển. Hiện nay mặc dù chính phủ đã đầu tư và đề ra nhiều hướng giải quyết song d...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 20441 | Lượt tải: 22

 • Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễnNguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

  Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên ch...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3400 | Lượt tải: 3

 • Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamNhững mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Việt Nam - trong công cuộc đổi đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển kinh ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1301 | Lượt tải: 4

 • Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trườngQuy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

  Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị.Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này.Quy luật giá trị là nguyên nhân c...

  doc21 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3448 | Lượt tải: 17

 • Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nướcĐịa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước

  Trong quá trình đổi mới đất nước, theo Hiến pháp 1992 thể chế hành chính của các cơ quan Nhà nước đã được thay đổi khá nhiều phù hợp với việc quản lý xã hội, đáp ứng được công cuộc xây dựng đất nước XHCN. Cơ cấu quản lý hành chính đã được điều chỉnh, giảm bớt sự cồng kềnh giảm thiểu sự quan liêu để tiến tới sự một xã hội công bằng văn minh và phát ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3531 | Lượt tải: 5

 • TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ ẢH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VĂN HOÁ - XÃ HỘI Việt NamTRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ ẢH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VĂN HOÁ - XÃ HỘI Việt Nam

  Từ xưa tới nay có rất nhiều trường phái triết học du nhập vào Việt Nam nước Ta nó đã có ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như sự phát triển của đất nước, sau đây em xin trình bày về những ảnh hưởng của triết học Ấn Độ mà chủ yếu là trường phái triết học Phật Giáo nó đã được du nhập vào việt nam như thế nào và những ảnh hưởng của nó ra s...

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2961 | Lượt tải: 16

 • PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾPHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

  Chương I: Hội nhập kinh tế một xu hướng tất yếu của nước ta trên con đường tiến lên CNXH Chương II : Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến Chương III: Toàn cầu hoá Chương IV: Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 7

 • Phật giáoPhật giáo

  CHƯƠNG I PHẬT GIÁO, MỘT HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC CỦA DÂN TỘC. CHƯƠNG II PHẬT GIÁO LÀ MỘT NHU CẦU TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ CHƯƠNG III PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHƯƠNG IV GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẬT GIÁO TRONG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 12

 • Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tếPhép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

  Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là...

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 2

 • Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt NamMâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trong hoạt động kinh tế, mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung - cầu, tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xi nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá . Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 3