• Doanh nghiệp Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khácDoanh nghiệp Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986), Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý luận kinh tế về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc này đã có những thay đổi căn bản, sự tồn tại khách quan của năm th...

  doc18 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 2951 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tếĐề tài Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế

  Hoạt động kinh doanh quốc tế ngày nay diễn ra với quy mô ngàycàng lớn, nội dung ngày càng phong phú. Để cho các hoạt động hoạt kinh doanh này diễn ra thuận lợi, công tác đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế giữ vai trò hết sức quan trọng. Quá trình đàm phán dẫn đến kết qủa là ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế để các bên cùng tham gia t...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đôi điều đánh giá về quan điểm cho rằng: chủ thể của luật quốc tế còn có cá nhân, các công ty xuyên quốc gia và tổ chức phi chính phủĐề tài Đôi điều đánh giá về quan điểm cho rằng: chủ thể của luật quốc tế còn có cá nhân, các công ty xuyên quốc gia và tổ chức phi chính phủ

  Trong bất cứ quan hệ pháp luật nào thì chủ thể luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng và là một trong những dấu hiệu để xác định mối quan hệ nào đó thuộc sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật nào. Luật Quốc tế là hệ thống pháp luật được tập hợp từ nhiều văn bản từ nhiều nguồn khác nhau. Việc nghiên cứu về chủ thể là rất cần thiết vì giúp tìm ra đâu là...

  doc32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 1

 • Cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayCải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

  Ngày nay, cải cách hành chính là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát triển và các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được bắt đầu từ năm 1986, tính đến nay đã gần 2...

  doc5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Vai trò chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự – vấn đề cơ bản nhất của tố tụng dân sự Việt Nam hiện nayĐề tài Vai trò chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự – vấn đề cơ bản nhất của tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay

  Luật tố tụng dân sự (TTDS) bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh những quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự. Là luật hình thức độc lập mang tính tổng hợp của nhiều ngành luật nội dung khác nhau như: Luật Dân Sự, Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Luật Thương Mại, Luật Lao Đ...

  doc33 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Một số vấn đề pháp lí cơ bản của luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tếĐề tài Một số vấn đề pháp lí cơ bản của luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

  Trước xu hướng chung của sự phát triển quốc tế là khu vực hóa, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng như các nước khác đang bước nhanh vào tiến trình hội nhập. Quan hệ giữa các quốc gia diễn ra trong điều kiện hết sức đa dạng, khác biệt về bản sắc văn hóa cùng các điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội. Hình thành và phát triển trong đi...

  doc62 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 4

 • Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtThủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  Bước 1: Bên tặng cho và bên nhận tặng cho đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. -Bước 2: công chức...

  pdf5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đấtĐề tài Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

  Bước 1: Bên thuê và bên nhận thuê đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. -Bước 2: công chức Tư pháp...

  pdf5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thủ tục chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thônĐề tài Thủ tục chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn

  Bước 1: Bên thế chấp và bên nhận thế chấp nhà đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảthuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. -Bước 2: công...

  pdf5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thủ tục chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thônĐề tài Thủ tục chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn

  -Bước 1: Bên cho thuê và bên nhận thuê nhà đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. -Bước 2: công chứ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 0