• Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu tại công ty xây dựng và lắp máy điện nước số 3Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu tại công ty xây dựng và lắp máy điện nước số 3

  Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước theo con đường Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá thì lĩnh vực xây dựng cơ bản là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường đã tác động vào tất cả mọi hoạt động kinh tế, Xây dựng cũng không nằm ngoài qui luật đó. Tính cạnh tranh được thể hiện dưới nhiều hì...

  doc66 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xãĐề tài Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

  Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, đã và đang thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho nhu cầu về ăn uống, ở, đi lại, làm việc, vui chơi giải trí, cũng ngày một tăng lên. Nền tảng để thực hiện những nhu cầu trên đó phải là đất đại, như vậy đất đai là đ...

  doc69 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Thực tập định giá bất động sản - Nguyễn Thị LanBáo cáo Thực tập định giá bất động sản - Nguyễn Thị Lan

  Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 10/5/2002 của UBTVQH khóa 10; - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá;

  doc15 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cũng như tổ chức công tác kế toán tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà NộiĐề tài Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cũng như tổ chức công tác kế toán tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

  Mục đích lợi nhuận là mục tiêu trước mắt, lâu dài và thường xuyên của hoạt động kinh doanh và nó cũng là nguồn động lực của kinh doanh. Muốn có lợi nhuận thì doanh thu bán hàng và dịch vụ phải lớn và điều quan trọng là phải chiếm được khách hàng. Công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội là một DNNN, trực thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển n...

  doc14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Thực tập tại Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà NộiBáo cáo Thực tập tại Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

  - Đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước đến năm 2020 cơ bản đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Để làm được nhiêm vụ trên một phần chúng ta phải thu hút được các nguồn vốn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội

  doc29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nội dung quản lý và sử dụng đất đô thị ở nước ta hiện nayĐề tài Nội dung quản lý và sử dụng đất đô thị ở nước ta hiện nay

  Sau 10 năm đổi mới đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều mặt, ra khối khủng hoảng KT - XH. Chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH theo định hướng XHCN vì sự nghiệp dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đất nước ta đang đứng trước vận hội mới. Có tương đối đầy đủ những điều kiện cần thiếtvề t...

  doc36 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 4

 • Đề cương Báo cáo thực tập chuyên đề môi giới bất động sảnĐề cương Báo cáo thực tập chuyên đề môi giới bất động sản

  Người môi giới bất động sản tư vấn cho người mua các khoản vay có lãi suất thấp và lợi nhất từ các tổ chức tài chính, các ngân hàng. Đây là một đặc điểm tạo nên sự khác biệt về dịch vụ môi giới bất động sản. Trong một số trường hợp, người môi giới và đại lý chỉ hoàn tất các trách nhiệm ban đầu cho việc thỏa thuận, còn việc hoàn tất thỏa thuận đó về...

  doc35 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 16